Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města konané dne 22. 12. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

SVOLÁVÁM

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY


ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 11.30 h.
do zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce.

 


PROGRAM:

1. Prodej pozemku v průmyslové zóně
2. Různé
3. Diskuse

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.

V Poličce dne 9. prosince 2011
 

Jaroslav Martinů v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, v. r., místostarostka