Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012, kterým se mění nařízení města Poličky č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád.

Rada města Poličky se na své schůzi dne 16.01.2012, usnesením č. 1, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nařízení města Poličky, které mění nařízení města Poličky č. 02/2011 následovně:

V čl. VIII Zakázané druhy prodávaného zboží se stávající text označí číslem „1)“ a za tento odstavec se vloží nový, který zní: „2) Dále se na tržním místě zakazují mimo provozovnu prodávat živočišné produkty5).“

Toto nařízení města Poličky nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (14.2.2012), přečteno 2957x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012