Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 19. 4. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

  

SVOLÁVÁM

 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY


ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 16.30 h.
do malého sálu Tylova domu v Poličce.

 


PROGRAM:


1. Rozpočtová změna č. 2/2012
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Zřízení odloučeného pracoviště MŠ Luční Polička
4. Různé
5. Diskuse

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.

V Poličce dne 6. dubna 2012
 

Jaroslav Martinů v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, v. r., místostarostka