Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a karet

Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce

 

Cena za parkování prostřednictvím parkovacích automatů

(cena stanovená dle příslušné lokality*)

Dvoustopá motorová vozidla

10/20 Kč

 30/40 Kč

Cena za parkovací kartu

pololetní

 800 Kč / vozidlo

roční

1500 Kč / vozidlo

čtvrletní

500 Kč/vozidlo

Cena za parkovací kartu pro osoby s trvalým bydlištěm na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Tyršova, Masarykova, Riegrova, Komenského, Hradební, U Masných Krámů, Václavská, Otakarova, Úzká, Tylova, Nová, Šaffova, Pálená, Štěpničná, Růžová, Nám. Bohuslava Martinů)

pololetní

300 Kč / vozidlo

roční

600 Kč / vozidlo

čtvrletní

 

400 Kč/ vozidlo

 

* Parkoviště u objektu pošty v ul.  Tyršova, parkoviště u Tylova domu v ul. Vrchlického

 

10,- Kč za hodinu ……………………………………………osobní automobil

20,- Kč za hodinu ……………………………………………nákladní automobil a autobus

 

 

*Parkoviště na Palackého náměstí

 

30,- Kč za hodinu……………………………………………osobní automobil

40,- Kč za hodinu……………………………………………nákladní automobil

 

 

  1. Vozidla, která jsou označena znakem O1 a O2, přepravující držitele průkazu opravňujícího k užívání takového označení, mohou použít parkoviště ve výše vyjmenovaných lokalitách bez zaplacení parkovného. Dále mohou využít bezplatně parkoviště řidiči vozidel, zajišťujících dopravu osob při sňatečních obřadech a řidiči jednostopých motorových vozidel.

 

  1. Parkovací kartu bezplatně obdrží:

 

  1. města okresu Svitavy
  2. obce ve správním obvodu města Poličky
  3. vozidla IZS

 

  1. Rada města Poličky může na základě písemné žádosti rozhodnout  o bezplatném vydání parkovací karty občanským sdružením, organizacím nebo subjektům, zabývajícím se poskytováním obecně prospěšných a důležitých činností na území města Poličky.

 

 

 

 

 

 

  1. Cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu **.

 

  1. Cena za povolení vjezdu je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

  1. Tento ceník nabývá účinnosti dne 1.1. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………..                              ………………………………………

                  Jaroslav Martinů                                                              Marie Kučerová    

                        starosta                                                                        místostarostka

 

 

 

** zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

 

         vyvěšeno dne …………………                                   sejmuto dne …………………

 

 

 

Vložil Kovář Jan (25.2.2013), přečteno 3555x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a karet