Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Postup při přijímání dětí do mateřských škol

               Vzdělávání dětí v mateřských školách zřizovaných městem Polička spadá do oblasti předškolního vzdělávání upraveného především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Děti mohou být do mateřských škol přijímány zpravidla od tří let.

                Každoročně v jarních měsících ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem zveřejní místo, termín a dobu, kdy budou moci zákonní zástupci dětí podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od příštího školního roku, tzv. zápis (letos 13. 5. - 14. 5. 2015). Přijímání probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat ke Krajskému úřadu v Pardubicích. V případě, že počet žádostí o přijetí (přihlášek) převyšuje počet volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí jednotlivých dětí na základě zvolených kriterií, vždy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

                Kriteria pro přijímání, počet přijímaných dětí a další podrobnosti spojené s přijímáním dětí získají zákonní zástupci v jednotlivých mateřských školách:

 

  • Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
  • Mateřská škola Polička, Hegerova 427
  • Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
  • Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
  • Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394

Vložil Šauerová Naděžda (16.4.2014), přečteno 1654x

Právě procházíte:

Úvod | Organizace a služby | Školství | Postup při přijímání dětí do mateřských škol