Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

2 certifikáty pro Mateřskou školu Luční Polička

Naše mateřská škola se na začátku tohoto školního roku zapojila do dvou projektů.
Prvním je projekt Zelená škola, který umožňuje dětem a pedagogům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou rodinní příslušníci dětí jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v budově školky. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru
a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. 


Druhý projekt s názvem 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu je celostátním dlouhodobým projektem, který reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. V posledních letech došlo k významnému  zlepšení zdravotního stavu nemocných alergií
a astmatem, především po zavedení moderních preventivních léků a léčebných postupů
a opatření do praxe. U většiny nemocných dochází ke stabilizaci onemocnění a kvalita jejich života je srovnatelná se zdravými lidmi. Přesto se stále mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace. Většina alergických onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce pravděpodobné, že zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po dosud provedených průzkumech je jasné, že školy na takové situace v současné době nejsou připraveny. Projekt proto nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky následujícím způsobem: 
• zvyšuje odborné kvalifikace pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních
a středních škol v problematice alergických onemocnění a astmatu,
• učí pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole,
• představuje možnosti aplikace daného tématu v běžné výuce v souladu s rámcovými vzdělávacími programy,
• učí pedagogy aktivně vyhledávat rizikové děti s alergií či astmatem,
• aktivně zapojuje učitele do úpravy školního (i mimoškolního) prostředí, aby bylo vhodné i pro alergiky,
• podporuje dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí,
• rozšiřuje nabídku projektů podpory zdraví, pomáhá školám naplňovat jeden z cílů vzdělávání, jímž je učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný.
Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu vychází svým obsahem i cíli ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století - „Zdraví 21“
a z vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. 

Získáním certifikátů jsme oprávněni používat loga „Zelená škola“ a „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“.

Za pedagogický tým Ludmila Seidlová,
MŠ Luční Polička

Vložil Šauerová Naděžda (16.12.2013), přečteno 2458x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.3619

Právě procházíte:

Úvod | Organizace a služby | Školství | 2 certifikáty pro Mateřskou školu Luční Polička