Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Best of na úvod Roku české hudby 2014 v rodišti Bohuslava Martinů

Polička, rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, se v letošním roce aktivně zapojuje do akcí Roku české hudby (RČH). Zahájil je program nazvaný Best of Martinů aneb Rok české hudby 2014 tento týden. Na organizaci Českého roku hudby se v Poličce společně podílí téměř desítka subjektů.
Zástupci institucí zapojených do Roku české hudby v Poličce představili v úterý 15. dubna 2014 hudební dění ve městě, minulé i nadcházející. Prezentovali „best of“ ze své činnosti zasvěcené muzice, a to nejen v souvislosti se slavným poličským rodákem. Současný pohled mladé generace na osobnost a dílo Bohuslava Martinů prezentovali zástupci gymnazistů. O hudební část komponovaného programu se postarali nadaní žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička. 
Lucie Jirglová, muzikoložka Centra Bohuslava Martinů, představila unikátní sbírkové předměty, mezi nimiž jsou historické nahrávky skladatelových děl i jeho promluv, notové zápisy nebo fotografie. Zrezivělé struny kytary, na kterou Bohuslav Martinů příležitostně hrával, rozezněl Jaroslav Novotný ze spolku Náš Martinů, který dlouhodobě usiluje o systematické představení skladatelova díla. Ochutnávka z  hudebních pořadů z víceletého cyklu nazvaného Pojďme na Martinů s výběrem téměř 20 minut toho nejlepšího, co na nich dosud zaznělo uzavřela program večera.
 

Rok české hudby v Poličce
Pořadatelé Roku české hudby v Poličce, mezi něž patří Městské muzeum a galerie Polička, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, Tylův dům, poličská pobočka Společnosti B. Martinů, spolek Náš Martinů, Městská knihovna Polička nebo Divadelní klub či gymnázium, nabízí pro následující měsíce řadu zajímavých pořadů i interpretů.
„Zapojení do programu Roku české hudby 2014 vnímáme v Poličce v jako příležitost ke zviditelnění vážné i populární hudby v našem městě.  Městské instituce se tak spojily, aby se hudba stala v nadcházejících měsících tématem co největšího počtu lidí,“ uvedla Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Společné úsilí všech aktérů RČH v Poličce vítá i místostarostka Marie Kučerová, která během zahajovacího večera vyjádřila podporu společnému projetu.
Organizátoři usilují o naplnění poslání programu RČH pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů, jehož mottem je tvořivost a spolupráce. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů. V Poličce si tedy připomenou nejen 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů a jeho díla. Na své si přijdou i příznivci dalších žánrů, včetně populární hudby.
 

Jubilanti české hudby
Bohatý program Roku české hudby v Poličce nabídne množství hudebních pořadů, přednášek, besed i koncertů věnovaných jubilejním osobnostem české hudby. „Třikrát přijede hudební publicista Jiří Černý, který se ve svých pořadech bude věnovat jubilantům Jiřímu Šlitrovi, Evě Olmerové a Zuzaně Navarové. Její památku připomene koncem roku skupina Neřež s Katkou Koščovou,“ zve Jan Jukl, ředitel Poličské knihovny.
Jedním z nejdůležitějších jubileí letošního roku je ovšem 55. výročí úmrtí poličského rodáka Bohuslava Martinů. „Byl jsem překvapen, nakolik je možné i zapřisáhlé odpůrce přesvědčit o tom, že Martinů je skladatelem přístupným pro každého, kdo je ochoten poslouchat,“ uvedl Jaroslav Novotný, jeden z organizátorů RČH v Poličce a předseda spolku Náš Martinů, který se propagaci a zpřístupnění mistrova díla věnuje dlouhodobě.
K Roku české hudby se letos připojují Martinů fest, celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Poličské kulturní léto nebo oblíbený Čas pro neobyčejné zážitky.
Podrobné informace a přehled dalších pořadů zařazených do programu Rok české hudby v Poličce je k dispozici na http://www.rchpolicka.cz/. Již nyní zve Alena Báčová, ředitelka Tylova domu, k rezervaci vstupenek na 17. ročník Martinů fest, který začíná

16. května 2014.
Sylva Horáková

Další informace:
Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka, a dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů. Jeho podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným presidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek Koná se s finanční podporou Ministerstva kultury ve spolupráci s Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničí a Ministerstva pro místní rozvoj.“
 

Kontakty pro média:
Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, e-mail: g.vraspirova@zusbmpolicka.cz, tel: 730512872
Jaroslav Novotný, společnost Náš Martinů, e-mail: nasmartinu@seznam.cz,  tel: 605221165
Jan Jukl, Městská knihovna Polička, e-mail: jukl@knihovna.policka.org,tel: 461 723 865, 775 362 185

 

Foto 1: Nadaná devítiletá houslistka Lada Kincová ze Základní školy Bohuslava Martinů v Poličce zahájila na úvod Roku české hudby v Poličce program Best of Martinů .
Foto 2: Kytaru ze sbírek Centra Bohuslava Martinů, na kterou příležitostně hrával slavný komponista, rozezněl Jaroslav Novotný, předseda spolku Náš Martinů.

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (4/18/2014), přečteno 2797x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.3923
Obrázek ke článku - č.3924

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Best of na úvod Roku české hudby 2014 v rodišti Bohuslava Martinů