Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Na počátku byl kámen... přednáška

Dozvíte se odpovědi na otázky: Kam až sahají lidské dějiny? Jak se žilo ve starší době kamenné (paleolitu)? Můžeme se s doklady o nejstarších lidech setkat i v Čechách?
Akce se koná ve čtvrtek 15. května 2014 od 18.00 hod. v přednáškovém sále centra Bohuslava Martinů v Poličce.

Kam až sahají lidské dějiny? Jak se žilo ve starší době kamenné (paleolitu)? Můžeme se s doklady o nejstarších lidech setkat i v Čechách? Odpovědi na tyto i další otázky můžete dostat 15. 5. 2014 v poličském muzeu. Ovšem pouze  tehdy, když navštívíte přednášku „Na počátku byl kámen...“, která je věnována dosavadním poznatkům o životě lidí, kteří u nás sídlili před 750.000 lety. Přednášející, PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, PhD., vystudovala FF UK v Praze, obor historie - archeologie. Nejstaršími dějinami člověka se zabývá od vysokoškolského absolutoria. Je autorkou řady odborných a naučně-populárních knih a několika desítek odborných článků a studií na toto téma.


 

Vložil Šauerová Naděžda (14.5.2014), přečteno 1670x

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Centrum Bohuslava Martinů | Na počátku byl kámen... přednáška