Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 26. června 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Ladislava Scheiba a RNDr. Milana Janečku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Martina Plška.

a) ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2013 bez výhrad.
b) ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2013.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s. ve výši 5 000 Kč na vzdělávací programy pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ a SŠ, přednášky pro veřejnost, seniory v oblasti environmentální a ekologické výchovy
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce ve výši 3 000 Kč na příměstský tábor
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 8 000 Kč na projekt zdravé výživy „Špaldíkova cesta kolem světa“
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 10 000 Kč na projekt „Muzikoterapie a tvoření mandaly“
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 10 000 Kč na prevenci poruch příjmu potravy
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 10 000 Kč na prevenci kouření
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička ve výši 30 000 Kč na výměnný pobyt - dopravu, stravování a vstupy do kulturních zařízení - Ebes v Maďarsku
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička ve výši 20 000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách ve výši 13 000 Kč na dvoudenní zážitkový výlet v Rokytnici nad Rokytnou
- Speciální základní škola Bystré ve výši 5 000 Kč na školu v přírodě v Hodoníně
u Kunštátu pro děti ze sociálně slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 12 000 Kč na třídenní matematické soustředění na Baldě
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 29 000 Kč
na doplnění a obnovu elektrického a motorového nářadí, sportovního a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny, auta
- Pionýrská skupina Polička ve výši 29 000 Kč na stanové celty, sportovní vybavení, údržbu automobilu, vybavení vodáckého a airsoftového oddílu
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička ve výši 7 000 Kč na tradiční dětský den
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí ve výši 16 000 Kč na zakoupení auditivní techniky pro rozvoj komunikativních dovedností, vystupování na veřejnosti i
v sociální skupině - pro děti předškolního a školního věku
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 2 000 Kč na Čarodějnický rej
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 3 900 Kč na Možná přijde i Mikuláš 2014
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 4 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 7 500 Kč na Drakiádu 2014
- ve výši 10 000 Kč na živý betlém na Palackého náměstí 1/2015 - zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu lidí, koní a dalších zvířat, občerstvení, krmení pro zvířata, úklid, ozvučení
- “Pontopolis“, Polička ve výši 20 000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, na projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadelní představení
- Speciální základní škola Bystré ve výši 10 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce
- ve výši  25 000 Kč na realizaci výstav v rámci programu Galerie KABINET CHAOS Střítež
- Laxus o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši 26 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Pardubického kraje, o. s., Svitavy, ve výši 5 000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci
- Občanské sdružení Bonanza ve výši 30 000 Kč na dofinancování sociální služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- Občanské sdružení Květná Zahrada ve výši 30 000 Kč na vybavení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče ve výši 25 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- Oblastní charita Polička ve výši 25 000 Kč na nákup pomůcek pro paliativní péči - dávkovač lineární osobní přenosný
- ATLETIKA Polička ve výši 62 000 Kč na sportovní činnost mládeže
- ATLETIKA Polička ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
- D.A.S. Kometa Polička ve výši 50 000 Kč na sportovní činnost hokejbalového klubu
- HC Spartak Polička o. s. ve výši 115 000 Kč na činnost hokejového klubu
- SK8 Slalom Polička ve výši 58 000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění účasti v Českém a Světovém poháru a na MS ve skateboardu v roce 2014
- Sportovní kluby POLIČKA ve výši 100 000 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Stanislav Nožka, Mgr., Polička ve výši 14 000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, účast na závodech, obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené) ve výši 130 000 Kč na činnost mládežnických družstev
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stol. tenisu) ve výši 7 000 Kč na činnost mládežnických oddílů, pořádání a účast na turnajích
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička,
ve výši 52 000 Kč na činnost s mládeží
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička ve výši 10 000 Kč na tréninkový kemp 367, ve výši 35 000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
- FBC Polička, Polička ve výši  3 000 Kč na turnaje, tréninky, zápasy ve florbale
- Gymnázium, Polička ve výši 20 000 Kč na dvoudenní soustředění „Psychohrátky“
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši 18 000 Kč na preventivní výukový program „Finanční gramotnost“
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička ve výši 3 000 Kč na program pro žáky „Nastavení pozitivních vztahů ve třídě“
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička ve výši 21 230 Kč, z toho 10 000 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“ a 11 230 Kč na kulturně vzdělávací akce s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je skončit, než začít“
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 13 500 Kč na program primární prevence pro kolektivy žáků společně s rodiči
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 8 000 Kč na besedu s pedagogickými pracovníky v oblasti primární prevence
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 4 770 Kč na vrstevnické programy, sociometrická šetření zaměřené na klima třídy
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši
9 500 Kč na adaptační kurz žáků šestých tříd
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce ve výši 10 000 Kč
na Vrstevnický program - nadstavba
- Český svaz chovatelů Základní organizace Polička ve výši 10 000 Kč na opravy a údržbu areálu pro jarní výstavu
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 5 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů (poháry, věcné ceny)
- Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5 000 Kč na pronájem tělocvičny
- Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5 000 Kč na vybavení na branné závody (hra Plamen) - hadice, proudnice, rozdělovač, sací koš
- Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice, sací koš - pro družstvo mužů
- Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice, sací koš - pro družstvo žen
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí ve výši 10 000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička ve výši 5 000 Kč na šachový turnaj „Šachové Velikonoce 2014“
- ZO ČSOP Zelené Vendolí ve výši 10 000 Kč na ošetřovnu pro zvířata - demonstrační místnost
b) ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- “Pontopolis“, Polička, ve výši 10 000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekci pro školy
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15 000 Kč
na vybavení fiktivních firem
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 25 000 Kč na letní stanový tábor - skautská základna Maděra Telecí
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 10 000 Kč na uspořádání výměnného zimního tábora s Londýňany
- Oblastní charita Polička, ve výši 7 200 Kč na zajištění muzikoterapie pro klienty Denního stacionáře na rok 2014
- Oblastní charita Polička, ve výši 8 621 Kč na nákup odsavače pilin
- „Pontopolis“, Polička, ve výši 5 000 Kč na projekci filmu Raduga v DPS Penzion Polička v rámci filmového festivalu Jeden svět
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (ASPV), ve výši 9 000 Kč na nákup volejbalových míčů, organizaci volejbalových soutěží
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 50 000 Kč
na vyčištění povrchu atletického oválu
- “Pontopolis“, Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Fotbal pro rozvoj“
- Gymnázium, Polička, ve výši 6 000 Kč na projekt „Sportuj s rozumem“
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 24 000 Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“
- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 6 000 Kč na projekt „Prevence gamblerství“
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj ve stolním tenisu - pronájem haly, míčky, ceny, medaile

a) ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.
b) ZM po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Změny
č. 1 Územního plánu Polička je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky,
se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje.
c) ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 1/2014 Změna č. 1 Územního plánu Polička.

a) ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/14 o výměře 4718 m2, p. č. 1210/16 o výměře 189 m2 a p. č. 6240/1 o výměře 132 m2, vše v k. ú. Polička, společnosti AGRICOL s.r.o.,
Polička.
b) ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 6036/5 o výměře 288 m2 včetně stavby komunikace
na pozemku umístěné ve vlastnictví společnosti AGRICOL s.r.o., Polička, za pozemky p. č. 1210/3 o výměře 103 m2, p. č. 1210/4 o výměře 39 m2 a p. č. 1210/15 o výměře 135 m2
ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

ZM schvaluje prodej pozemků v k. ú. Polička, a to p. p. č. 1099/2 o výměře 1730 m2, část
p. p. č. 1104/2 o výměře 3009 m2, část p. p. č. 1109/5 o výměře 1145 m2, část p. p. č. 1113/3
o výměře 857 m2, p. p. č. 1132/1 o výměře 5254 m2, část p. p. č. 1139 o výměře 3116 m2, část p. p. č. 1149/1 o výměře 3176 m2, část p. p. č. 1153/3 o výměře 1956 m2, část p. p. č. 1158/3
o výměře 2768 m2, část p. p. č. 1161/2 o výměře 2409 m2, p. p. č. 1161/5 o výměře 1625 m2, část p. p. č. 6031 o výměře 467 m2, část p. p. č. 6030/2 o výměře 23 m2, p. p. č. 6036/13
o výměře 549 m2, p. p. č. 1172 o výměře 228 m2 a p. p. č. 1113/4 o výměře 1133 m2, společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o., se sídlem Polička - Bořiny,
za účelem 2. etapy výstavby průmyslového objektu v průmyslové zóně
Na Vyšehradě v Poličce.

ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú. Polička, a to pozemek st. p. č. 3227/2 o výměře 20 m2, st. p. č. 3228/2 o výměře 65 m2 a p. p. č. 2182/2 o výměře 364 m2, za pozemek p. p. č. 5545/16 o výměře cca 341 m2, p. p. č. 5545/15 o výměře cca 392 m2, p. p. č. 5545/14
o výměře cca 363 m2,p. p. č. 5545/17 o výměře cca 3,5 m2 a část p. p. č. 5545/48 o výměře cca 500 m2 vše ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl ve výměrách ve prospěch města Poličky bude vypořádán v kurzu 200 Kč/m2.

a) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5545/4 o výměře cca 32 m2, části p. p. č. 5545/3
o výměře cca 28 m2 a části p. p. č. 5545/48 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
b) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5545/4 o výměře cca 25 m2, části p. p. č. 5545/3
o výměře cca 60 m2 a části p. p. č. 5545/48 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
c) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5545/4 o výměře cca 20 m2, části p. p. č. 5545/3
o výměře cca 90 m2 a části p. p. č. 5545/48 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
d) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5545/4 o výměře cca 10 m2 a části p. p. č. 5545/3
o výměře cca 86 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
e) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5537/31 o výměře cca 5 m2, části p. p. č. 6132/14
o výměře cca 18 m2 a části p. p. č. 5545/3 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Termín: 26. 6. 2014     Zodpovídá: OSM
f) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5537/31 o výměře cca 25 m2, části p. p. č. 6132/14
o výměře cca 20 m2 a části p. p. č. 5545/3 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
g) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5537/31 o výměře cca 45 m2, části p. p. č. 6132/14
o výměře cca 22 m2 a části p. p. č. 5545/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
h) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 6132/14 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
i) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 5493/29 o výměře cca 230 m2, části p. p. č. 6138/5
o výměře cca 36 m2 a části p. p. č. 5537/8 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena ve dvou ročních splátkách do 31. 12. 2015.
                  
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v domě č. p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2975/10000 na společných částech domu č. p. 86
a na pozemku st. p. č. 38/1, vše v k. ú. a obci Polička, část obce Polička-město, za cenu
dle aktuálního znaleckého posudku ve výši 422.750 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 878/1 o výměře 2782 m2 v k. ú. Polička za cenu 100.000  Kč.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č 2102 o výměře cca 1200 m2 v obci a k. ú. Telecí.


ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 270/1 o výměře 60 m2 a části pozemku p. č. 297/7
o výměře cca 600 m2, vše v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků st. p. č. 111 o výměře 162 m2,
st. p. č. 113 o výměře 62 m2, p. č. 217/4 o výměře 179 m2 a p. č. 57/2 o výměře 52 m2, vše
v obci Študlov a katastrálním území Študlov u Vítějevsi, mezi městem Polička jako prodávajícím a Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, jako kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.

a) ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4201/3 o výměře 110 m2, části pozemku p. č. 4203/1
o výměře 485 m2, části pozemku p. č. 4201/2 o výměře 155 m2 a pozemku p. č. 6177/16
o výměře 65 m2, vše v k. ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.   
b) ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 4238/2 o výměře 565 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.   
c) ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 4208 o výměře 746 m2 v k. ú. Polička.
a smlouvu o právu umístit a provozovat na pozemku zařízení k využívání, odstraňování a sběru odpadu. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.   
d) ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 4211/5 o výměře 267 m2, p. č. 6177/15 o výměře 54 m2 a p. č. 4210 o výměře 44 m2, vše v k. ú. Polička za pozemek p. č. 4295/2 o výměře 1900 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

a) ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4209 o výměře 76 m2 v k. ú. Polička a části pozemku p. č. 383 o výměře cca 11521 m2 v k. ú. Modřec, a dále pozemku p. č. 5409/1  o výměře 931 m2, p. č. 5385 o výměře 2026 m2 a p. č. 5384/1 o výměře 950 m2 v k. ú.. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.
b) ZM schvaluje výkup podílu ve výši id ½ na pozemcích p.č. 4227/1 o výměře 867 m2,
p.č. 4227/2 o výměře 15 m2 a p.č. 6177/14 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 355 o výměře 1007 m2 a části pozemku p. č. 359/1
o výměře cca 11050 m2 v k. ú. Lačnov u Korouhve za podmínek stanovených OLH a OÚPRaŽP. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2013.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2013.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2013.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO AZASS za rok 2013.

a) ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438, dle předloženého návrhu
Termín: 26. 6. 2014     Zodpovídá: T.E.S. s.r.o.
b) ZM doporučuje RM, aby při výkonu působnosti valné hromady společnosti T.E.S. s.r.o.,  se sídlem Polička, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438, schválila změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.

ZM schvaluje financování akce „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce
v letech 2014 – 2015“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2014 takto:
                                                  25. 9.
                                                  27. 11.

a) ZM schvaluje členství své obce v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.,
Bystré. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. vyplývajícími z platných stanov organizace dle důvodové zprávy.

b) ZM schvaluje svého zástupce ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., Bystré, uvolněnou místostarostku. 

ZM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Masarykovy základní školy Polička, o 25 žáků na celkovou kapacitu 150 žáků dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží dle předkládaného znění a důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej částí pozemků 
část  p.č. 1260 o výměře 135 m2
část  p.č. 6087 o výměře 1,4 m2
část  p.č. 6354 o výměře 1486,4 m2
část  p.č. 6355 o výměře 1,5 m2
část  p.č. 1151/2 o výměře 6 m2
část  p.č. 1168/6 o výměře 122,4 m2
část  p.č. 1211/1 o výměře 142 m2
část  p.č. 1255/1 o výměře 39 m2
část  p.č. 1256/1 o výměře 85 m2
část  p.č. 1268/1 o výměře 22 m2
část  p.č. 275/14 o výměře 173 m2
část  p.č. 277/1 o výměře 81 m2
část  p.č. 292/6 o výměře 20 m2
část  p.č. 399/9 o výměře 42,8 m2
část  p.č. 5458/3 o výměře 11,9 m2
část  p.č. 5493/42 o výměře 89 m2
část  p.č. 5493/47 o výměře 13 m2
část  p.č. 5493/49 o výměře 75 m2
část  p.č. 5493/50 o výměře 10 m2
část  p.č. 5493/63 o výměře 88 m2
část  p.č. 5493/64 o výměře 88 m2
část  p.č. 5493/65 o výměře 40 m2
část  p.č. 5493/66 o výměře 190,5 m2
část  p.č. 5493/67 o výměře 16 m2
část  p.č. 5493/68 o výměře 6 m2
část  p.č. 5521/1 o výměře 274,6 m2
část  p.č. 5537/49 o výměře 63,7 m2
část  p.č. 5545/14 o výměře 5 m2
část  p.č. 5545/15 o výměře 10 m2
část  p.č. 5545/16 o výměře 21,6 m2
část  p.č. 5545/17 o výměře 1,5 m2
část  p.č. 5545/21 o výměře 460 m2
část  p.č. 5545/48 o výměře 10,8 m2
část  p.č. 5545/49 o výměře 53 m2
část  p.č. 5769/46 o výměře 1 m2
část  p.č. 5769/86 o výměře 5724,5 m2
část  p.č. 5896/2 o výměře 267,7 m2
část  p.č. 5905/1 o výměře 8,1 m2
část  p.č. 6025/4 o výměře 58 m2
část  p.č. 6030/1 o výměře 13,5 m2
část  p.č. 6030/4 o výměře 10 m2
část  p.č. 6138/7 o výměře 11,3 m2
část  p.č. 6140/2 o výměře 7,1 m2
část  p.č. 6222/100 o výměře 16,5 m2
část  p.č. 6230/1 o výměře 1238 m2
část  p.č. 6352/3 o výměře 188 m2
část  p.č. 6490/2 o výměře 34,4 m2
CELKEM   11463,2 m2

vše v katastrálním území Polička, mezi městem Polička jako budoucím prodávajícím a Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, jako budoucím kupujícím, dle předloženého návrhu budoucí kupní smlouvy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko".


Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.