Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc LEDEN 2015

VERNISÁŽ:

DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové

 

31.1 – 8. 3. 2015

Výstava představí dva výrazné proudy v tvorbě Veroniky Šrek Bromové /narozené roku 1966 v Praze/, která posledních 7 let intenzivně žije, tvoří, farmaří a vede Galerii Kabinet Chaos ve Stříteži u Poličky. Věnuje se osvětové činnosti a pořádá Eko-umělecko-sociologická sympozia pro mladé umělce a veřejnost. Intermediální tvorba Veroniky Šrek Bromové, byla reflektována v mnoha odborných textech a katalozích od počátku 90. let, kdy začíná vystavovat. V letech 1987-1993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset let /2002-2012/ vedla na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér Nových medií 2. V letech /2002-2004/ spoluzakládala a provozovala galerii Home v Praze. Její díla jsou zastoupena v řadě domácích i zahraničních sbírek, např. Městská Galerie a muzeum v Poličce, Center Georges Pompidou v Paříži, Národní galerie v Praze, Muzeum umění v Olomouci, Galerie Klatovy/Klenová, Moderna Museet ve Stockholmu, Galerie hl. Města Prahy a soukromé sbírky.

V tvorbě Veroniky Šrek Bromové můžeme sledovat určitý posun od promluv skrze vlastní tělo k fotografiím na rozhraní dokumentu a inscenované fotografie. Prostřednictvím vystavených fotografií nahlédneme do intimity autorčina života v usedlosti Chaos, ve které usiluje o soulad a komunikaci s okolní krajnou. V její tvorbě jsou zachyceny proměny a tvořivá síla přírody, nevyhnutelnost rozkladu a smrti a snaha o nalézání rovnováhy ve světě hmotných protikladů a harmonie se světem vnitřním.

Další polohou Veroničiny tvorby jsou kresebné práce a ilustrace z cyklu JÁ/TAO/CHAOS, které jsou součástí nového vydání knihy Tao te t´ing v překladu Václava Cílka doplněné o jeho doslov.

Vernisáž výstavy proběhne sobotu 31. ledna 2015 ve 14.00 hod., úvodní slovo pronese geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, kurátor výstavy David Junek a autorka. Součástí vernisáže bude performance - rituál hojnosti pro nadcházející rok dřevěné kozy provedený hudební a performanční skupinou Sirény z Titanu.

Na vernisáž od 15.30 hod. naváže přednáška Václava Cílka na téma: Co se děje se světem?

 

VÝSTAVY:

VÁNOČNÍ VÝSTAVA - JESLIČKY Z POLIČKY

 

22. listopadu 2014 – 11. ledna 2015

 

Centrum B. Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic. Jak název napovídá, budou k vidění betlémy, které mají souvislost s Poličkou, případně s jejím blízkým okolím. Ve dvou výstavních sálech poznáte betlémy různého stáří a vytvořené z různých materiálů.

 

ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

14. října 2014 – 31. ledna 2015

Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

 

AKCE:

 

BESEDA O BETLÉMECH

čtvrtek 8. ledna 2015 v 17.00 hod. v přednáškovém sále centra

Poličsko je jednou z podhorských oblastí Čech, kde se už asi 200 let rozvíjí betlémářská tradice. Za tu dobu vzniklo i zaniklo mnoho zajímavých dřevěných betlémů. Některé mají to štěstí, že je potomci tvůrců opatrují v Poličce dodnes, jiné opustily město … Naštěstí se zachovalo dost informací i fotografií, které nám tyto osudy přiblíží. Věříme také, že besedu obohatíte o svoje vlastní vzpomínky na stavění betlémů, na koledování a jiné tradice, na živé betlémy konané v 90. letech minulého století na Palackého náměstí apod. O betlémech a jejich historii promluví a fotografie promítne předseda pobočky Spolku českých betlemářů - Betlemáři Poličska pan Bohumír Andrle, který je také autorem nově vydané publikace „Poličské betlémy a jejich tvůrci“. V rámci besedy si můžete prohlédnout výstavu „Jesličky z Poličky“.

 

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2015

 

JARNÍ VÝSTAVA O ROSTLINÁCH A ZVÍŘATECH VE VELIKONOČNÍCH ZVYCÍCH

 

Po zimě s jejími nemocemi se těšíme na jaro, na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí kuřátka a jehňátka… Velikonoce jsou prvními jarními svátky a začátkem nového zemědělského roku. Provází je jívové kočičky, mladé osení, pomlázky, beránci a jiné rostliny i zvířata jako symboly života. A o tom všem bude velikonoční výstava ve Třídě Bohuslava Martinů v termínu od 14. 2. – 12. 4. 2015.

Výstavy jsou v prosinci k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (1/5/2015), přečteno 2247x

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Centrum Bohuslava Martinů | Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc LEDEN 2015