Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Předběžný program oslav

Program roku 2015 – 750. výročí založení města Poličky

Leden

3. 1. - Carmina Burana – Carl Orff             - Tylův dům – slavnostní koncert k zahájení roku oslav

31. 1. - VIII. Poličský košt - ochutnávka odrůdových moravských vín      

31. 1. – Vernisáž výstavy: Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové

Výstava představí dva výrazné proudy v tvorbě umělkyně Veroniky Bromové. Veronika je známá především jako fotografka, její druhá tvář, která bude na výstavě prezentována, ji veřejnosti představí jako ilustrátorku a kreslířku.

Výstava potrvá do 22. 3. 2015 – Městské muzeum a galerie

               

Únor    

14. 2. – Vernisáž: Fijala, růže, mláďátka – jaro klepe na vrátka

Jarní výstava ve třídě Bohuslava Martinů je tentokrát zaměřená na roli zvířat a rostlin v jarních zvycích a v běžném životě venkovských i městských lidí v 19. století.

Výstava potrvá do 12. 4. 2015 – Městské muzeum a galerie

 

14. 2. - Řemeslné odpoledne „Jedna vlaštovka jaro nedělá“ – Městské muzeum a galerie - od 13.00 do 15.00 hod. Můžete si vyrobit dekorace v podobě zvířat, která souvisejí s blížícím se jarem a Velikonocemi – beránky, ptáčky, kuřátka a slepičky.

18. 2. – Jarní prázdniny v muzeu – Městské muzeum a galerie - od 10.00 do 16.00 hod. bude pro děti připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů na jarní výstavu  Fijala, růže, mláďátka – jaro klepe na vrátka, kde si moci vyrobit něco malého na památku a dozvědí se zajímavosti z říše zvířat a rostlin. Na své cestě navštíví expozici o historii města nebo výstavu místní umělkyně Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové a na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý dostane plán cesty, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho drobná odměna.

24. 2. - Inflagranti a Pepa Vojtek - Tylův dům    

21. 2. - „Karneval královny Elišky“ – dětský karneval      

26. 2. – Náš Martinů: Klavírní koncerty Bohuslava Martinů – Městské muzeum a galerie Polička

V pořadí 20. díl dlouhodobého cyklu hudebních přednášek s názvem "Pojďme na Martinů" představí po 3 dílech věnovaných sólovému klavíru tentýž nástroj, tentokrát s orchestrálním doprovodem. Přednáška se koná ve čtvrtek 26. února 2015 od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

 

28. 2. – Zahájení sezóny na hradu Svojanov      

Březen

 

5. 3. – Koncert dívčí vokální skupiny OK VOCAL. Pořádá spolek Náš Martinů k oslavě 5. výročí svého vzniku. Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 19 hodin.

7. 3. - Karneval na lyžích na poličské sjezdovce                

13. – 14., 18. 3. – Jeden svět – filmový festival

19. 3. -  Jarní koncert ZUŠ – Divadelní klub

20. - 21. 3. - Momentum – dny mladého divadla v Divadelním klubu

21. 3. - Zahájení turistické sezóny v rámci Pardubického kraje

27. 3. -  Koncert učitelů ZUŠ – Tylův dům            

29. 3. - 14:30 - Netradiční křížová cesta (sraz u kostela sv. Jakuba)

Duben  

1. 4. - 29. 5. 2015 - ,, Naše město dětskýma očima“ - výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy Čtyřlístek v Městské knihovně  Polička  

1. – 5. 4. - 3. ročník Dnů Slovenské kultury v Tylově domě

9. 4. – Aslamasovi, koncert pro housle a klavír

Pořádá spolek Náš Martinů. Předpokládaný program: F. Kreisler – Preludium a Allegro, A. Corelli – Sonáta pro housle a klavír A dur, B. Martinů – Sonatina pro housle a klavír, C. Franck – Sonáta pro housle a klavír A dur. Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 19 hodin

 

13. - 18. 4.  - Polička Jazz festival - 19. ročník, Tylův dům

18. - 19. 4. – Jarní slavnosti na hradě Svojanov

18. 4. - 27. 9. - Interaktivní výstava o středověku „Král do boje táhl“ – Městské muzeum a galerie Polička. Dotyková výstava o tom, jak se žilo ve středověku je obohacena o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak se žilo na hradě i v podhradí… Výstava vám zároveň připomene založení města Poličky před 750 lety.  

 

18. 4. – 27. 9. - Výstava „750. výročí založení města Poličky“ (poklady z muzejních sbírek a zajímavosti z dějin). Představení unikátního exponátu – kopie koruny Přemysla Otakara II. – Městské muzeum a galerie Polička - Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit dějiny města Poličky. Pro mimopoličské je to možnost poznat proměny města v různých časových obdobích.

Výstava představí cenné a pozoruhodné sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii města od založení v r. 1265 až do současnosti.

28. 4. 2015 – Akademie mateřských škol – Tylův dům Polička od 15:00 hod. Veřejná generálka od 9:00 hod.

Květen

1. 5. - Běh kolem poličských hradeb – jubilejní 50. Ročník

2. 5. – Vernisáž výstavy: České a moravské pověsti – v tvorbě Renáty Fučíkové – Městské muzeum a galerie Polička

Výstava nás prostřednictví ilustrací Renaty Fučíkové zavede do světa dobrodružných příběhů z naší historie a provede nás krajinou domova. Pomocí výtvarného programu plného her a tvořivých aktivit se děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů a krajiny domova zachycující kouty naší vlasti.

5. – 7. 5. - Mládí a Bohuslav Martinů – (pořadatel ZUŠ)  - Tylův dům

5. 5. – 24. 5. - Výstava výtvarného oboru ZUŠ – Tylův dům         

6. 5. 2015 Pohlazení pro maminky, v 15.30 Spolkový dům Jordán

7. 5. - Oslavy 70. výročí osvobození

9. - 10. 5. – Hradní jarmark na Svojanově

10. 5. 2015 - Koncert dechových souborů na Palackého náměstí v Poličce - vystoupí Small Band ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, Dechový orchestr ZUŠ Žďár nad Sázavou a dechový soubor ZUŠ Boskovice, 14 - 16h.

12. 5. – Pojďme na Martinů fest. Pořádá spolek Náš Martinů. Tradiční přednáška k programu festivalu. Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 19 hodin.  

15. - 24. 5 - Martinů fest – 18. ročník, Tylův dům             

23. 5. – Noční prohlídky na hradě Svojanov

24. 5. - Jiří Bělohlávek a PKF – PRAGUE PHILHARMONIA, Tylův dům

28. 5. – Ivan Ženatý, Martin Kasík – koncert pro housle a klavír. Pořádá spolek Náš Martinů. Na koncertě zazní díla těchto autorů: Clara Schumann, César Franck, Dmitrij Šostakovič. Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce, čas bude upřesněn. 

28. 5. -  Taneční představení ZUŠ – Tylův dům                  

29. - 31. 5. - Poličské Rockoupání – rockový festival na koupališti            

31. 5. - Dětský den s Mozaikou                

Červen

2. 6. - Absolventský koncert Ester Tomáškové a Escualo kvintet (pořadatel ZUŠ) – Poličská radnice

6. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky - tradiční noční prohlídka Poličky se zapojením řady institucí, vernisáž a slavnostní představení projektu 750 tváří Poličky.

6. 6. - Beseda k založení města „Přemysl Otakar II. - rytíř Růže nebeské“ (k ikonografii českého krále) – Městské muzeum a galerie Polička

11.6. - Závěrečný koncert ZUŠ – Tylův dům

20. 6. - Divoháj – Svatojánská noc spojená s procházkou po Liboháji plného poličských ochotníků a her W. Shakespeara

20. 6. – Noční prohlídky na hradě Svojanov       

Představení nové knihy o historii města -  „Dějiny města Poličky“ – Městské muzeum a galerie

25. 6. - Letní zahrada ZUŠ – ZUŠ

26. 6. - Zahájení – Poličské kulturní léto – Městské muzeum a galerie, Knihovna Polička

Červenec           

4. - 5. 7. – Královské slavnosti na Svojanově

6. 7. - Vzpomínkové shromáždění v Liboháji - 600 let upálení Mistra Jana Husa

7. 7. - 12. 7. - Život na věži (kostýmové prohlídky) - Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org

10. -11. 7. - Colour Meeting, poličský park

18. 7. – Festival akustické hudby na Svojanově

26.7. - 10.00 - Poutní mše při výročí 150 let od posvěcení kostela (kostel sv. Jakuba)

Srpen   

8.- 9. 8. - Závody ve skateboardingu Polička 2015            

1.- 2. 8. – Divadelní pouť na Svojanově

1. – 31. 8. - Výstava „Krajináři Vysočiny“  - představení oblíbených autorů a řady doposud neznámých děl, v poličské radnici

4. 8. - 9. 8. - Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.

Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org.

Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč.

15. - 16. 8. – Třicetiletá válka na Svojanově        

21. 8. - Beseda „Doba krále Přemysla Otakara II“ – Městské muzeum a galerie

21. - 23. 8. - Festival Polička *555  - 24. ročník - tentokrát i s příjezdem královské družiny se zakládací listinou a staročeskýmjarmarkem

22. 8. – slavnostní setkání absolventů a studentů poličského gymnázia

Září       

19. 9. - Vernisáž výstavy: 68. Umělecký salon - přehlídka současného výtvarného umění – absolventi AVU Praha - 19. 9. - 31. 10.

20. 9. - Drakiáda s Mozaikou                     

Výstava „Bohuslav Martinů ve škole“  - Městské muzeum a galerie Polička       

14. - 19. 9. - Mime fest 2015 - Mezinárodní festival pantomimy               

20. 9. - 15.00 - Odpoledne s dechovkou na Zahradě u Mlýna

26. - 27. 9. – Svatováclavské slavnosti na Svojanově      

27. 9.  - Beseda „O zakládací listině města Poličky“ - Městské muzeum a galerie

Říjen    

1. 10. - Plaveme 750 metrů pro Poličku! – Plavecký bazén v Poličce       

3. - 31. 10. - Zákrejsova Polička – 5. ročník – divadelní přehlídka ochotnických souborů v Tylově domě 

3. 10. - 20.00 - Chrámové ticho – večer křesťanské meditativní hudby (kostel sv. Michaela)

3. 10. 2015 – Noční prohlídky na hradě Svojanov

7. 10. 2015 - „Seniorská stopa“ -               DPS Penzion     

               

Listopad             

5. 11. - Mezioborový projekt ZUŠ k výročí 750. let založení města – Tylův dům

7. 11. - Broučkování s Mozaikou                              

11. 11. - Školní kolo kadeřnické a kosmetické soutěže SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o v Tylově domě

14. 11. – Noční prohlídky na hradě Svojanov

21. - 22. 11. – Poličská Čtyřiadvacítka? - dvacet čtyři hodin živé muziky v podání poličských muzikantů v Divadelním klubu                

26. 11. - 19.00    Pavel Šporcl – Gipsy Fire - Tylův dům Polička

27. 11. - „S vůní vanilky po Poličsku“ (adventní výstava) - Oblastní charita Polička           

28. 11. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu -  5. ročník - na náměstí            

28. 11. – 13. 12. – Hradní advent na Svojanově

Prosinec             

1. 12. Bohuslav Martinů a MY  - „Vše nejlepší k narozeninám B. Martinů“ ZUŠ BM Polička ve spolupráci se ZUŠ V. Kaprálové Brno – Tylův dům

2. 12. od 18:00- Mše v radniční kapli                      

5. 12. - 20.00 - Benefiční koncert Speciální základní školy Bystré                              

5. 12. - Mikuláš s Mozaikou                       

8. 12. - 19:00 - Koncert k 125. výročí narození hudebního skladatele Bohuslava Martinů, Tylův dům      

13. 12. - Vánoce v Mozaice        

17. 12. Vánoční koncert ZUŠ                      

18. 12. - 19:00    Závěrečný koncert k 750. výročí založení města Poličky – Kamil Střihavka a kapela The Leaders, Tylův dům               

Výstava „Pivovarnictví v Poličce“ – Městské muzeum a galerie

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 

 

                

 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (28.1.2015), přečteno 5813x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.4506

Právě procházíte:

Úvod | O městě | 750. výročí založení | Předběžný program oslav