Město Polička

Lokalita Bezručova - pozemky pro stavbu RD

Volné stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova v Poličce viz grafická příloha.

Podmínka vodoprávního úřadu pro odtok srážkových vod z jednotlivých parcel.

Umístění sjezdu na pozemek musí být v souladu se situací pozemní komunikace lokality, ve které je vyznačeno povolené umístění sjezdů na jednotlivé pozemky (viz příloha)