Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

16. ročník večerního putování Poličkou

sobota 6. června 2015, od 19.00 do pozdních hodin

 

Začátek večerního putování v 19.00 hod. v barokní radnici na Palackého nám., kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

 

1. Městská galerie v barokní radnici

Palackého náměstí

19.00 – 24.00 hod.

V prvním patře bude k vidění kolekce pláten rodu Hohenemsů, dále pak obrazy, plastiky a grafiky mapující vývoj umění na Poličsku a sochařskou tvorbu V. E. Šaffa. Pro malé poutníky je připraven výtvarný program plný her a tvořivých aktivit, s jehož pomocí se děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů a krajin domova zachycující kouty naší vlasti. Ti větší mohou zavzpomínat na knížky svého dětství spjatých s ilustracemi Renáty Fučíkové, které je doprovázely.

19.30 – 21.00 hod.  

Ve druhém patře radnice proběhne přednáška Lenky Klodové a Veroniky Šrek Bromové, která naváže na vernisáž této odvážné umělkyně v Galerii Kabinet Chaos. Společně představíme tuto galerii i samy sebe, dozvíte se něco o naší cestě do Číny, o festivalech performance, o umění tvořeném ženskou myslí a tělem. Přijít můžete kdykoliv ve zmíněném čase.

 

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba,

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod.

Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40,-Kč/jednotlivec. VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CENTRU B. MARTINŮ nejpozději do 5. června 2015 denně mimo pondělí od 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod..

 

3. Beseda k založení města „Přemysl Otakar II. - Rytíř růže nebeské“

Centrum Bohuslava Martinů, Šaffova ulice

od 17.00 hod.

V přednáškovém sále centra můžete navštívit přednášku PhDr. Davida Junka o symbolech  a panovnické propagandě českého krále.

 

4. Městská knihovna Polička + plácek před knihovnou

Palackého náměstí

18.30 – 24.00 hod.

Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky.

18.30 hod. - Vernisáž projektu 750 tváří Poličky

 

5. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 22.00 hod.

Poutníky čeká ochutnávka medoviny z Vysočiny a možnost zakoupení upomínkových předmětů k 750. výročí založení města Poličky..

 

6. Mateřská škola Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Připravena je výstava prací dětí z období pravěku a prohlídka budovy.  V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45 a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec pravěkých obyvatel.

 

7. 2. Netradiční undergroundové posezení u Zlatého Orla

Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter

19.00 – 24.00 hod.

19.00 hod. - volný gramofon
20.00 hod. - výklad z historie prvního domu z Poličky (lékárny) a jeho slavných osobností
21.00 hod. - undergroundová poezie
22.00 hod. - písničkář Tom 77

 

8. ArtCafé

Palackého náměstí

19.00 - 24.00 hod.

Výtvarná dílna - tvorba koláží "Město Polička" pod vedením lektora Karla Ševčíka.
Posezení v kavárně a obchůdek s výrobky místních řemeslníků.

 

9. Skautské středisko Tilia Polička

Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech

19.00 – 21.00 hod.

Prezentace fotek z let 2014 a 2015. Hraví poutníci si budou moci vyrobit královskou korunu, zasoutěžit si a získat drobné odměny. Večerem zazní i pár písní Simona a Garfunkela.

 

10. Vinotéka “Pod věží”

Šaffova ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přijďte si zasoutěžit o ceny a zazpívat při kytaře. Občerstvení zajištěno.

 

11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

 

12. Pohřební služba Polička

Starohradská ulice 375

19.00 – 24.00 hod.

Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.

 

13. Základní škola Na Lukách Polička

Švermova 401

19.00 – 22.00 hod.

Co všechno se může stát, když je tma...
Srdečně Vás zveme na společné putování krajinou snů a fantazie. Nechme se unést klidným soumrakem, kdy jsme dávno nechali za sebou své povinnosti všedního dne. Přichází tma, která nás zahalí do svého sametového pláště. Putování doplňuje prezentace výtvarných prací žáků obohacené kavárnou.

 

14. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

V kostele sv. Jakuba proběhnou tři krátká hudební vystoupení, před kterými bude možné absolvovat volnou prohlídku kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela a dále prohlídku varhan se zvukovou ukázkou včetně výstavy dobových notových materiálů.

 

19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

   individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela

20.00 hod. – hudební protiklady – 1. část

   Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové

20.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

20.30 hod. – Hudební protiklady – 2. část

              Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové

20.45 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou a výstava dobových notových materiálů na kůru

               individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela

21.30 hod. – Meditativní zpěvy s kytarou a s přímluvnými modlitbami

 

Účastníci prohlídky kostela mohou vložit do připravené nádoby prosbu, která bude přednesena v přímluvné modlitbě na závěr programu.

Účastníci prohlídky věže organizované Centrem Bohuslava Martinů si prohlédnou nově zprovozněné zvony.

 

15. Středisko volného času MOZAIKA

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22. 00 hod.

Výstava a program pro děti na téma založení Poličky.

 

16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér. Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných v domově mládeže.

 

17. Bavlněný ráj

Riegrova ulice 30

17.00 - 24.00 hod.

Při toulkách nočním městem se můžete těšit na ukázku nejen patchworkových výrobků, ale také na ukázky různých technik jejich výroby.

 

18. Divadelní klub – KONCERT IVAN HLAS A PŘÁTELÉ

Vrchlického 53

od 21.00 hod.

Do klubu míří IVAN HLAS! Přijďte si poslechnout jeho známé písně.  Koncert se organizuje ve spolupráci s městy České inspirace díky projektu „Ozvěny festivalů“.

19. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa nabízíme pět drobných pohledů na jeho osobnost.

19.00 - 23.00 hod. - možnost prohlídky kostela
20.00 - 20.20 hod. - "Jan Hus na prstech jedné ruky"
21.30 - 21.50 hod. - "Jan Hus na prstech jedné ruky"

 

20. Masarykova základní škola – hlavní budova

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

Škola v novém kabátě  - prohlídka školní budovy doplněná dokumentárním filmem v režii Michala Moravce. Nabídka alternativních školních aktivit v provedení žáků školy a jejich pedagogů.

 

 

Masarykova základní škola – nová tělocvična (hala)

750 minut sportu

ukázky různých sportovních aktivit s možností vlastního zapojení dle zájmu návštěvníků.

10.00 - 11.00 hod. - OVOV- test zdatnosti

11.00 - 12.00 hod. - futsal

12.00 - 13.30 hod. - florbal

13.30 - 15.00 hod. - volejbal

15.00 - 16.00 hod. - badminton

16.00 - 17.00 hod. - karate

17.00 - 18.00 hod. - aerobic

18.00 - 18.30 hod. - mažoretky

18.30 - 19.30 hod. - zumba

19.30 - 20.30 hod. - jumping

20.30 - 22.00 hod. - basketbal

22.00 - 22.30 hod. - tai-chi

(případná změna pořadí sportů vyhrazena, více informací na www.zsmaspolicka.cz)

 

 

21. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Československé armády 347

18.00 - 23.00 hod.

 „Jak se vyvíjela paní hudba“ Jedná se o mezioborový projekt hudebního, výtvarného, dramatického a tanečního oboru, který je reakcí na 750. výročí založení města. Tento projekt staví převážně na hudebním doprovodu smyčcového orchestru a skladbách z knihy „Nebojme se klasiky“ se střídavým tanečním, pěveckým a výtvarným vystoupením. Představení se konají v 18.00, 19.00 a 20.00 hod.

Dramatický obor by měl být uplatněn prostřednictvím průvodce (vypravěče), který bude komentovat průběh děje a uvádět diváky v historické povědomí jednotlivých hudebních etapách.

Výtvarný obor se bude v rámci tohoto projektu realizovat výrobou kulis a prezentovat výstavou v prostorách školy.

 

22. Síň řemesel

ulice Na Bídě

18.00 - 24.00 hod.

Ukázky starých řemesel jako již tradičně, budou pozvaní i ostatní řemeslníci, tradičně budou podávané staročeské řepánky s dalšími dobrotami a pitivem a ještě po celou dobu dobrá nálada. Těšíme se na vaši návštěvu.

 

 

 

 

 

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (6/4/2015), přečteno 2518x

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Centrum Bohuslava Martinů | ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY