Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. června 2015

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Markétu Šafářovou, Ing. Romana Kysilka a Bc. Antonína Kadlece.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Pavla Štefku, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2014 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2014
bez výhrad.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2014 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., Pomezí, ve výši 5 000 Kč na akci Den dnů

- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 18 000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách

- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 13 000 Kč na vstupy do kulturních zařízení při výměnném pobytu žáků z maďarského Ebes

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na třídenní matematický seminář na Baldě

- Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve výši 15 000 Kč na školu v přírodě pro děti ze sociálně slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na „Antisemitismus a holocaust“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 12 000 Kč na „Jazykové kurzy P.A.R.K.“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na „Putujeme se zvířátky“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 11 000 Kč na projekt „Polička v očích cizince“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 3 000 Kč na projekt „Školní olympiáda“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 4 000 Kč na výukový program „Prevence přenosných pohlavních chorob“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 10 000 Kč na výukový program „Alkoholismus a kouření“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 3 000 Kč na preventivní akci „Pozor - svítí červená“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 9 000 Kč na preventivní program „Finanční gramotnost“

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 7 000 Kč na výukový program „Muzikoterapie a mandaly“

- 1. ZO ČSOP Polička, Polička, ve výši 29 000 Kč na barevnou tiskárnu, fotopast, sportovní vybavení, horkovzdušnou troubu

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., Polička, ve výši  39 000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, obnovu elektrického a motorového nářadí

- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Polička, Polička, ve výši 35 000 Kč na nákup pneumatik pro dodávku Ford, nákup stanových celt, loď pro vodácký oddíl

- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve výši 11 000 Kč na tradiční dětský den

- Miloš Jandl, Polička, ve výši 23 000 Kč na uspořádání živého betlému na Palackého náměstí v Poličce - zajištění kostýmů pro účinkující a koně, zajištění dopravy účinkujících, koní a dalších zvířat, krmení pro zvířata, úklid

- Oblastní charita Polička, Polička, ve výši 4 500 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky

- “Pontopolis“, Polička, ve výši 20 000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět

- Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve výši 15 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Spolek Planeta Chaos, Polička, Střítež, ve výši 30 000 Kč na realizaci přehlídky performace ve Stříteži a v Poličce (cestovné, ubytování, pronájmy, realizační materiál, občerstvení, umělecké honoráře, propagace

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 7 000 Kč na Mikuláš, pekelný mariáš

- Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši 5 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky

- ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 66 000 Kč na sportovní činnost mládeže

- ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- D.A.S. Kometa Polička, Polička, ve výši 75 000 Kč na sportovní činnost hokejbalového klubu

- HC Spartak Polička o. s., Polička, ve výši 134 000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK8 Slalom Polička, z. s., Polička, ve výši  75 000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2015

- Sportovní kluby POLIČKA, Polička, ve výši 80 000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 15 000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, příprava lezeckých cest, zajištění závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička, ve výši 75 000 Kč na činnost tenisových mládežnických družstev

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička, ve výši 12 000 Kč na týdenní tréninkový kemp

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 2 000 Kč na uspořádání turnaje 4+2 Lobánek, pronájem, rozhodčí

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 7 000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevného minivolejbalu, pronájem, rozhodčí, odměny

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 152 000 Kč na činnost mládeže

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stolního tenisu), Polička, ve výši 9 000 Kč na činnost mládežnických oddílů, pořádání turnaje žáků a dorostenců Pardubického a Královehradeckého kraje

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 90 000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů

- Květná Zahrada, z. ú., Květná, ve výši  35 000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši 35 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši 20 000 Kč na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, ve výši 30 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Oblastní charita Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na zakoupení hygienického vybavení (fén, hygienické a dezinfekční prostředky) a topítka do odpočinkové místnosti nízkoprahového denního centra

- Oblastní charita Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na uspořádání počítačového kurzu pro klienty Otevřených dveří

- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, ve výši  5 000 Kč na odborné sociální poradenství, osobní asistenci

- Laxus o. s., Nymburk, ve výši 30 000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 20 000 Kč na dvoudenní soustředění „Psychohrátky“

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 10 000 Kč na dvoudenní soustředění „Vrstevnický program - nadstavba“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 8 580 Kč na program „Cesty z cesty“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 13 200 Kč na program „Rozvoj sociálních dovedností“

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 7 500 Kč na akci „Společné aktivity s rodiči“

- Klub českých turistů Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na činnost, organizaci turistických akcí, značení a údržbu turistických tras

- Klub českých turistů Polička, Polička, ve výši 9 000 Kč na náklady na zahájení turistické sezony, pronájem a služby Tylova domu

- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve výši 12 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů - poháry a věcné ceny

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 6 000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, proudnice, sací koš pro oddíl mladých hasičů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 7 000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, rozdělovač, proudnice, savice pro oddíl žen

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 7 000 Kč na vybavení na požární sport - sací koš, hadice, rozdělovač pro oddíl mužů

- Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na pronájem tělocvičny na přípravu na soutěže v požárním sportu

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 30 000 Kč na pořízení oponové dráhy nad pódiem ve velkém sále v domě Jordán

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 5 000 Kč na dovybavení kuchyňky a nákup sekačky na travní porost víceúčelového areálu „Zahrada u Mlýna“

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s. r. o., Polička, ve výši 30 000 Kč na studijní cestu žáků školy do Evropského parlamentu ve Štrasburku

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 40 000 Kč na slavnostní průvod absolventů, studentů a přátel gymnázia Polička a den otevřených dveří na gymnáziu v rámci oslav města Poličky

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, Polička, ve výši 6 500 Kč na činnost „Školního parlamentu“

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 689 označené dle g.pl.č. 164-83/2015 jako pozemková parcela č. 689/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 361 v k.ú. Lačnov u Korouhve označené nově dle g. pl. č. 105-94/2014 jako pozemková parcela č. 361/2 o výměře 23 m2, za kupní cenu ve výši 10 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

a/ ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 401 o výměře 505 m2, p.č. 402/1 o výměře 1430 m2, p.č. 402/2 o výměře 241 m2, p.č. 35/14 o výměře 114 m2 a p.č. 1108/9 o výměře 183 m2, vše v k.ú. Svojanov, a dále p.č. 147 o výměře 1532 m2 a p.č. 154
o výměře 5729 m2 v k.ú. Předměstí. Celková kupní cena činí 116 300 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 240/1 o výměře 2 63 71 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 263 710 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 24 o výměře cca  50 m2, části pozemku p.č. 25/2 o výměře cca 80 m2 a části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny ze 30. 4. 2015 na 30. 6. 2015, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej bytu č. 941/13 v domě č.p. 940,941, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička. Kupní cena činí 558 900 Kč, náklady spojené s převodem vlastnictví uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci st.p.č. 74 o výměře 108 m2, p.č. 198 o výměře cca 100 m2 a části p.č. 201 o výměře cca 80 m2 a dále části pozemkové parcely č. 693 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 372/14 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 196/1 označenou dle g.pl. č. 165-84/2015 jako pozemková parcela č. 196/8
o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

b/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 196/2 označené dle g.pl.č.165-84/2015 jako pozemková parcela č. 196/11 o výměře 9 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 9/4 o výměře cca 680 m2, části pozemku p.č. 25/2 o výměře cca 330 m2 a části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje cenové podmínky pro nakládání s majetkem města Poličky dle příloh č. 1 a č. 2 „Zásad postupu pro nakládání s majetkem města Poličky“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5537/34 o výměře 34 m2, p.p.č. 5537/35 o výměře 29 m2, části p.p.č. 5520/4 o výměře cca 10 m2 a části p.p.č. 5537/43 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2  s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitostí, a to pozemkové parcely č.5068/2 o výměře 278 m2, pozemkové parcely č.5454/69 o výměře 75 m2, pozemkové parcely č.5454/75 o výměře 81 m2, pozemkové parcely č. 5454/123 o výměře 61 m2, pozemkové parcely č. 5454/124 o výměře 14 m2, pozemkové parcely č. 6152/64 o výměře 118 m2, pozemkové parcely č. 6152/67 o výměře 105 m2, pozemkové parcely č. 4707/9 o výměře 66 m2 a pozemkové parcely č. 4386/40 o výměře 134 m2, vše v k.ú. Polička, mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, Praha 3, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 2 Územního plánu Polička z vlastního podnětu podle ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona.

ZM schvaluje změnu stanov svazku obcí Královská věnná města dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Královská věnná města dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje změnu stanov svazku obcí Česká inspirace dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Česká inspirace dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje nové znění stanov svazku obcí Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje nové znění stanov svazku obcí Kraj Smetany a Martinů dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Českomoravské pomezí dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí AZASS dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva města Poličky dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, Polička, na průvod absolventů v rámci oslav 750. výročí města, den otevřených dveří na Gymnáziu v Poličce ve výši 30 000 Kč, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.