Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

OZV o odchylném vymezení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č.4/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška města Polička 1/2018

Obecně závazná vyhláška města Polička 1/2018 ,o odchylném vymezení doby nočního klidu - viz příloha.

Obecně závazná vyhláška města Polička 2/2018

Obecně závazná vyhláška města Polička 2/2018,kterou se vydává požární řád města Poličky - viz přílohy.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. 2. 2017 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. ...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 32 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička Zastupitelstvo města Polička Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. ...

OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Město Polička Zastupitelstvo města Poličky Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném ...

Nařízení města Poličky č. 1/2016

Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 1. 8. 2016 usnesením č. 303, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o ...

Obecně závazná vyhláška č.4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz příloha

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 24. 2. 2015 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona ...

Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce

Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce Cena za parkování prostřednictvím parkovacích automatů (cena stanovená dle příslušné lokality*) dvoustopá motorová vozidla 10/20 Kč 30/40 Kč Cena za parkovací kartu pololetní 800 Kč / vozidlo roční 1500 Kč / vozidlo čtvrtletní 500 Kč/vozidlo Cena za parkovací kartu pro osoby vlastnící ...

Nařízení města Poličky č. 1/2014

Nařízení města Poličky č. 1/2014, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 16. 12. 2014 usnesením č. 456, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o ...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu

MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních ...

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2013 o odchylném vymezení doby nočního klidu

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o odchylném vymezení doby nočního klidu Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 27. 6. 2013 usneslo vydat na základě § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) ...

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 3/2013

Nařízení města Poličky č. 3/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 1. 7. 2013 usnesením č. 218, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ...

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2013 o vedení technické mapy města

Město Polička Obecně závazná VYHLÁŠKA MĚSTA Poličky č. 4//2013 o vedení technické mapy města Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 11. 2013, č. usnesení 7 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů ...

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. listopadu 2013 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 27. června 2013 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., ...

Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a karet

Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce Cena za parkování prostřednictvím parkovacích automatů (cena stanovená dle příslušné lokality*) Dvoustopá motorová vozidla 10/20 Kč 30/40 Kč Cena za parkovací kartu pololetní 800 Kč / vozidlo roční 1500 Kč / vozidlo čtvrletní 500 Kč/vozidlo ...

Vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. listopadu 2012 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 19. dubna 2012 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 1/2012  ze dne 23. února 2012 Zastupitelstvo města Poličky  vydává  dne 23. února 2012 usnesením č. 14  v souladu s ustanovením   § 10   a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  v  platném  znění   tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek  1   ...

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012, kterým se mění nařízení města Poličky č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád. Rada města Poličky se na své schůzi dne 16.01.2012, usnesením č. 1, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ...

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č.02/2011 - tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád   Rada města Poličky se na své schůzi dne 08.08.2011, usnesením č. 300, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 ...

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol

  Město Polička Palackého nám 160, 572 01 Polička       Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Polička                 Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. 12. 2005 usnesením č.21 usneslo vydat na základě ustanovení ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 6/2010

MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. června 2011 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě § ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

    Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. června 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních ...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/b usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/a usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ...

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/d usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu ...

Požární řád města Poličky

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA MĚSTA POLIČKY     č. 3/2007 kterou se vydává   Požární řád města Poličky         Zastupitelstvo města Poličky schválilo dne 13. 12. 2007 v souladu s § 84 odst. 2, pís. h) a § 10 pís. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ...

Nařízení Města Poličky č.1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti

                                                             Město Polička                                                              Nařízení č. 1/2009                        o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti                      místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období                                                      na území města Poličky                 Rada města Poličky se na svém zasedání dne 18.11.2009  usnesla ...

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce - 2009

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V POLIČCE 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

  Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2009,   kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí       Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 22. října 2009 usnesením č. 21 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. ...

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2008

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. června 2008 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 ...

OZV Města Poličky č.4/2008

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 4/2008 Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 24.4.2008 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Zrušují se - Obecně ...

Nařízení města Poličky č. 1/2008

Nařízení města Poličky č. 1/2008, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 14. 4. 2008 usnesením č. 177, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o ...

OZV Města Poličky č.1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.1/2007kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství . Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 6. 2007 usneslo vydat na základě § 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a v souladu s ust. ...

Nařízení č.3/2004, kterým se vymezují komunikace...

Nařízení Města Poličky č. 3/2004, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 6. prosince 2004 usnesla vydat dle § 23 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu ...

Vyhláška města Poličky o fondu rozvoje bydlení č.1/2003

Vyhláška Města Poličky č.1/2003 O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 24. dubna 2003 podle ustanovení § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku : Čl. l Základní ustanovení 1. Město ...

Poplatky za znečišťování ovzduší

Právnické a fyzické osoby, které při výkonu podnikatelské činnosti provozují zdroj znečišťování ovzduší mají dle § 19 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší povinnost oznámit do 15. února podklady pro stanovení výše poplatku. Kategorizace zdrojů je uvedena v § 4 zákona a dále v nařízení vlády č. 353/2002 ...

Vyhláška o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Poličky č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Polička Zastupitelstvo města Poličky vydává dne 15.11. 2001 na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ...

Vyhláška Města Poličky č.1/1992 o zřízení městské policie

Vyhláška Města Poličky č.1/1992 o zřízení městské policie Článek 1. Městské zastupitelstvo v Poličce zřizuje městskou policii. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města,a to zejména: a/ dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku b/ přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města