Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zápisy do 1. ročníků základních škol 7. 4. 2017

Zápisy do 1. ročníků základních škol 7. 4. 2017 Zápisy do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018 proběhnou v poličských základních školách dle následujícího rozpisu: Masarykova základní škola Polička, nábř. Svobody 447 termín: pátek 7. 4. 2017 čas: od 13:00 do 17:00 hod. místo: budova pavilonu (ul. Rumunská) ...

Diskuze studentů gymnázia s panem starostou

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli navštívit pana starostu a o nápady se podělit. Toto setkání se ...

Organizace školního roku 2016/2017 (po opravě)

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (po opravě MŠMT) Č.j.: MSMT- 9467/2015-2 Dne 4. února 2016 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude ...

Bohuslav Martinů v Poličce – 300x jinak

V prvním májovém týdnu se můžeme těšit na přehlídku nejúspěšnějších hudebníků a tanečníků ze základních uměleckých škol, hudebních gymnázií a konzervatoří z celé republiky. Cílem je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. A kde jinde, než přímo v jeho rodišti – v Poličce (Pardubický ...

Technohrátky v Poličce

Pardubický kraj ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička uspořádál ve středu 30. března pro více než 160 žáků základních škol z různých míst našeho kraje speciální akci spojenou s exkurzi do dílen a zázemí školy, praktickými i zábavnými vědomostními soutěžemi. Cílem akce je poskytnout žákům ...

Vzácná návštěva ve Střední škole obchodní a služeb SĆMSD Polička

Poslední listopadový den navštívila naši školu poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Naše spolupráce s paní poslankyní trvá již od jara, kdy žáci naší školy vyhráli v jí zaštítěné mezinárodní soutěži Spotřeba pro život svým časopisem a za odměnu jeli na návštěvu do Štrasburku. Vzhledem k zaměření její činnosti ...

Koncert k výročí Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové

1. 12. 2015 - velký sál Tylova domu v Poličce od 17:00 hod. Koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů a 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové

Masarykova ZŠ Polička - jazykový pobyt

Jazykový pobyt - Brighton V neděli 27.9.2015 začala naše cesta do Velké Británie. Přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii jsme se trajektem dostali do Anglie. Druhý den v ranních hodinách jsme dorazili do přímořského města Portsmouth. Celý den jsme chodili po památkách. Navštívili jsme Spinnaker Tower (rozhledna ve tvaru lodní ...

Poličáci úspěšní na Technohrátkách

Poličáci úspěšní na Technohrátkách Dá se říci, že se účast poličských základních škol v projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky stala pravidlem. Projekt umožňuje žákům osmých a devátých tříd navštívit osobně některou ze zapojených středních škol a na místě si vyzkoušet činnosti oborů, které je možné na té které škole studovat. 30.září ...

Zahradní slavnost ZŠ Na Lukách

Zahradní slavnost ZŠ Na Lukách V pátek 9. října se v tělocvičně ZŠ Na Lukách konala první Zahradní slavnost aneb odpoledne plné soutěží pro děti I. stupně. Původně měla slavnost probíhat na zahradě školy, odtud také název, ale díky typickému podzimnímu počasí se soutěže přesunuly do tělocvičny. Nicméně ani stísněnější ...

Ředitelské volno v základních školách

Ředitelé poličských základních škol a základní umělecké školy vyhlásili volno v následujících dnech: pondělí 16. 11. 2015 pondělí 21. 12. 2015 - úterý 22. 12. 2015

Gymnázium Polička zve absolventy na oslavy města

Vážení absolventi poličského gymnázia! Na sklonku roku 2014 jsme požádali zástupce Vaší třídy, aby Vás pozvali na oslavy 750 let založení města Poličky. Organizátoři oslav projevili přání, aby společně se současnými studenty Gymnázia prošli průvodem na náměstí i jeho absolventi, a to v sobotu 22. 8. 2015, tedy v den, ...

TECHNOhrátky v Moravské Třebové

Masarykova ZŠ Polička se dlouhodobě snaží usnadnit svým žákům obtížný proces rozhodování o budoucím studiu, proto využíváme každé příležitosti, kde mohou žáci blíže poznat praktickou stránku jednotlivých povolání. Jedinečnou možnost, která nabízí poznání střední školy a zároveň praktické činnosti v daném oboru, nám nabízí projekt Pardubického kraje TECHNOhrátky, jehož cílem ...

Slavnostní závěrečný koncert

Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ B. Martinů čtvrtek 12. června v 17 hodin, velký sál Tylova domu

Nejtalentovanější mladí interpreti díla Bohuslava Martinů vystoupili v Poličce

Nejúspěšnější hudebníci a tanečníci ze základních uměleckých škol a konzervatoří se společně představili při závěrečném Koncertu nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2014. Ve velkém sále Tylova domu v Poličce (Pardubický kraj) se 8. května sešli ti nejlepší z celé republiky. Čtrnáct vystupujících, kteří obdrželi zvláštní ocenění odborné ...

Postup při přijímání dětí do mateřských škol

Vzdělávání dětí v mateřských školách zřizovaných městem Polička spadá do oblasti předškolního vzdělávání upraveného především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Děti mohou být do mateřských škol přijímány zpravidla od tří let. Každoročně v jarních měsících ředitelky mateřských škol po ...

TECHNOhrátky v Poličce

Do učeben Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Polička ve středu 9. dubna zavítali netradiční hosté, a přesto se v nich kořenilo, míchalo, vykrajovalo a ochutnávalo snad ještě více než obvykle. Právě sem zavítalo více než 120 žáků ze sedmi základních škol Pardubického kraje při letošní premiérové akci ...

Vaření bez hranic v Poličce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička ve spolupráci s Tylovým domem Polička a východočeskou pobočkou AKC pořádá Mezinárodní gastronomickou soutěž VAŘENÍ BEZ HRANIC. Setkání účastníků proběhne od 31.3.2014 až 4.4.2014 v naší škole s bohatým programem pro soutěžící. Vlastní soutěž proběhne dne 3. 4. 2014 od 9.00 ...

Zdravé svačinky v ZŠ Na Lukách

Ve druhém pololetí si školní jídelna ZŠ Na Lukách připravila novou službu pro děti, jejich rodiče a personál školy. Jde o přípravu svačinek, které jsou vydávány o velké přestávce a spolu s pitným režimem zajišťují správnou funkci všech buněk a orgánů potřebných pro podávání kvalitních školních výkonů. Každý z ...

Nabídka nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička Název rok poř. poř. cena nabídková cena stav Telefonní ústředna Panasonic 1999 15 540,- 1 000,- funkční Telefonní přístroj Panasonic 1998 1 098,- 100,- funkční KTX-telefonní záznamník 1998 3 892,- 150,- funkční Telefonní přístroj Daisy 1999 877,- 90,- funkční Telefonní přístroj ...

2 certifikáty pro Mateřskou školu Luční Polička

Naše mateřská škola se na začátku tohoto školního roku zapojila do dvou projektů. Prvním je projekt Zelená škola, který umožňuje dětem a pedagogům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na ...

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

sídlo: nábřeží Svobody 306, Polička IČ: 62032178 datová schránka PO: -- ředitel: Mgr. Svoboda Miloslav zástupce: Ing. Slezák Luboš zřizovatel: Pardubický kraj kontakt: tel. 461 722 102 fax 461 724 626 e-mail: Info@gympolicka.cz www: http://www.gympolicka.cz

Masarykova základní škola Polička

sídlo: nábřeží Svobody 447, Polička IČ: 43509541 datová schránka PO: zq3ibw4 ředitelka: Mgr. Novotná Lenka zástupce 1. stupeň: Mgr. Cechová Lenka zástupce 2. stupeň: Mgr. Dvořáková Alena zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 461 725 529 kancelář 461 729 550 ředitelka fax 461 724 529 e-mail: zsmasarykova@unet.cz web: http://www.zsmaspolicka.cz/

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

sídlo: E. Beneše 627, Polička IČ: 75007991 datová schránka PO: bm5kqee ředitel: Kalinovská Milada zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 461 725 995 774 701 731 e-mail: msctyrlistek@unet.cz www: http://msctyrlistek.policka.org

Mateřská škola Luční Polička

  sídlo: Luční 394, Polička odloučené pracoviště: Švermova 401 (budova ZŠ, oddělení E) IČ: 75007983 datová schránka PO: kkgkueq ředitel: Seidlová Ludmila zřizovatel: město Polička   kontakt: tel. 774 725 520 ředitelka       774 490 515 kuchyň       774 484 515 oddělení A       774 483 515 oddělení B       774 482 515 oddělení C       774 489 515 oddělení D ...

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

sídlo: Hegerova 427, Polička IČ: 75008009 datová schránka PO: mxskxdm ředitel: Jeřábková Jitka zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 774 410 444 ředitelka 774 477 789 třída e-mail: mshegerova@unet.cz www: --

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

sídlo: Palackého nám. 181, Polička IČ: 75008025 datová schránka PO: wq3kxdi ředitel: Střílková Vladimíra zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 461 725 664 e-mail: msnamesti@unet.cz www: --

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

sídlo: Riegrova 7, Polička IČ: 75008017 datová schránka PO: trvkyjc ředitel: Procházková Zdeňka zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 461 725 343 e-mail: msrozmarynek@policka.cz www: rozmarynek.policka.org

Speciální základní škola Bystré, pracoviště Polička

  sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré odloučená pracoviště:         Jiráskova 825, Polička                                                nám. Na Podkově 68, Bystré                                                Nádražní 775, Polička (SPC) IČ: 70838267 datová schránka PO: huvp8qp ředitel: Mgr. Bomberová Dita zřizovatel: Pardubický kraj   kontakt: tel. 461 725 707 pracoviště Polička, Jiráskova       461 741 059 Bystré     461 741 491, 602 191 229 ředitelka ...

Středisko volného času Mozaika Polička

  sídlo: nám. B. Martinů 85, Polička IČ: 75007959 datová schránka PO: ivyk8wa ředitel: Bc. Švecová Zdeňka zřizovatel: město Polička   kontakt: tel. 461 725 352 e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz www: http://mozaika-policka.cz  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs. armády 485

  sídlo: Čsl. armády 485, Polička IČ: 62031961 datová schránka PO: -- ředitel: Mgr. Preissler Boris zástupce: Mgr. Švihel Jaroslav zřizovatel: Pardubický kraj   kontakt: tel. 461 722 107 fax 461 725 843 e-mail: skola@soupolicka.cz www: http://www.soupolicka.cz  

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

sídlo: nám. B. Martinů 95, Polička IČ: 47469145 datová schránka PO: d6545uw ředitelka: Mgr. Klimešová Milena zástupkyně ředitelky: Ing. Mrázová Marcela kontakt: tel. 461 725 935 fax 461 724 435 e-mail: Info@souobchpolicka.cz www: http://www.souobchpolicka.cz

Školní jídelna Polička, Rumunská 646

  sídlo: Rumunská 646, Polička IČ: 75007975 datová schránka PO: yhwk9jd ředitel: Boháčová Helena zřizovatel: město Polička   kontakt: tel. 461 725 996 e-mail: sjrumunska@unet.cz www: --

Základní škola Na Lukách Polička

sídlo: Švermova 401, Polička IČ: 70154520 datová schránka PO: gs4ep8p ředitel: Mgr. Střílek Eduard zástupce: Mgr. Šafář David zřizovatel: město Polička kontakt: tel. 461 722 193 kancelář 461 722 203 ředitel e-mail: strilek@zsnalukach.cz www: http://zsnalukach.cz

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

sídlo: Čsl. armády 347, Polička odloučená pracoviště: Švermova 401 (budova tělocvičny ZŠ, taneční obor), Vrchlického 53 (divadelní klub v TD, částečně dramatický obor) IČ: 67440479 datová schránka PO: zpqj2er ředitelka: MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela - mateřská dovolená zástupkyně: Mgr. Palcová Petra, pověřená řízením školy a výkonem funkce statutárního orgánu ...

Nové možnosti vzdělávání pedagogů na Poličsku

Základní škola na Lukách Polička získala nemalé finanční prostředky na vzdělávání pedagogů z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v rámci fondů EU. Cílem projektu je zvýšení profesní úrovně pedagogických pracovníků v regionu Poličska. Na realizaci projektu škola spolupracuje s dalšími třemi subjekty, Masarykovou základní školou Polička, SVČ Mozaika Polička ...

Soukromé vzdělávací středisko M.Synkové-rekvalifikace

  Soukromé vzdělávací středisko M.Synkové-rekvalifikace, Polička Eimova 294 ředitel:Miroslava Synková telefon:604463447 www/e-mail:mis-sys.cz mirka.synkova@seznam.cz

Právě procházíte:

Úvod | Organizace a služby | Školství