Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

JARNÍ VÝSTAVA OD ZRNÍČKA K BOCHNÍKU

Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na celý rok. Během Velkého pátku se také omývalo všechno náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým obřadním pečivem. Nekvašený chléb je ústředním symbolem křesťanských i židovských Velikonoc. V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit vlastnosti lidí i vztahy k majetku a k zaměstnání. Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už od zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne vždy však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné ošatky a jiné předměty. Některé náčiní budou moci vzít do ruky. Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstav

CBM (Muzeum) / 25.2.2017 - 14.5.2017

Výstava pro děti – H. U. S. a Husův dům

Výstava ilustrací z knih spisovatelky, scénáristky a lektorky Kláry Smolíkové.

Městská knihovna Polička / 1.4.2017 - 2.5.2017

Poličkou po stopách Bohuslava Martinů

Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek, jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci. Pro nadšence, kteří by se chtěli vydat po stopách skladatele samostatně, je připraven tištěný průvodce, jenž je k dispozici zdarma v budově muzea. Tvoří ho mapa s dvaceti stanovišti, textovým komentářem a fotografiemi. Společná prohlídka s původcem je však z časových důvodů omezena jen na osm z nich, které se nachází v centru města. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatele načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala rodina Martinů pitnou vodu v době svého

CBM (Muzeum) / 1.4.2017 - 31.10.2017

Procházka za moderní architekturou

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vzniknul v období 1. republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba - jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy - měla dostat na druhé straně rybníku - tedy při pohledu z valů - svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek. 1. náměstí se spořitelnou a městským úřadem 2. Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem (rondokubistické činžovní domy, puristické školy

CBM (Muzeum) / 1.4.2017 - 31.10.2017

Turistické prohlídky Poličky - Procházka starým městem

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva - radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města. 1. náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami 2. vyřezávaná klasicistní vrata 3. gotické opevnění města na jihu 4. valy 5. kostel sv. Jakuba 6. gotické opevnění města na severu Každý okruh tr

CBM (Muzeum) / 1.4.2017 - 31.10.2017

18. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

Jarní dny v Královských věnných městech každoročně patří mladým umělcům. Letošní již 18. výtvarný salon proběhne v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Tématem pro rok 2017 jsou SYMBOLY MĚST. Polička se bude prezentovat životem a dílem našeho slavného rodáka a světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který se narodil ve věži kostela sv. Jakuba roku 1890. V rámci výstavy se můžete těšit na pestrou nabídku umělecké tvorby žáků ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník, ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké Mýto a ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov. Každá ze základních uměleckých škol vystaví 3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolupráce Královských věnných měst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu probíhá již od roku 1999 a cílem je vzájemná podpora cestovního ruchu.

CBM (Muzeum) / 12.4.2017 - 14.5.2017

Benefiční koncert pro Vašíka

Ve spolupráci se společností Duha a Divadelním klubem pořádáme tradiční benefiční koncert pro Vašíka, kterého postihla dětská mozková obrna.

MaTami / 28.4.2017 (20:00)

Skartovačka

Vernisáž, projekce, hudba, ...

Divadelní spolek Tyl / 29.4.2017 (20:00)

Odpoledne s dechovkou

Hraje Poličanka

Tylův dům / 29.4.2017 (14:00)

Pálení čarodějnic

Akce pro širokou veřejnost – děti, rodiče, babičky, dědové. Tradiční pálení čarodějnic s holkami z Mozaiky.Zábavné odpoledne v přírodě, hry, tvoření, opékání buřtíků, přivítání jara…

SVČ Mozaika Polička / 30.4.2017 (16:00 - 19:00)

Cestovatelské odpoledne - Z Janova na Kanárské ostrovy

vyprávění s fotografiemi MVDr. Ivana Sládka

DPS Penzion Polička / 3.5.2017 (14:00)

Jarní zpívání - Speciální základní škola

Divadelní spolek Tyl / 3.5.2017 (08:00 - 12:00)

Mládí a Bohuslav Martinů

9. ročník celostátní soutěžní přehlídky. V letošním ročníku se soutěžními kategoriemi "hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, komorní hra smyčcových nástrojů, čtyřruční hra a literárně dramatická tvorba"

ZUŠ Bohuslava Martinů / 3.5.2017 - 5.5.2017

Půda: Dagmar Andrtová Voňková, ...

Dagmar Andrtová Voňková a další

Půda / 6.5.2017 (19:00)

Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování

Mimořádná ZAHAJOVACÍ SLAVNOST konána bude V SOBOTU 6. KVĚTNA 2017 OD 14-TÉ HODINY. JISTĚ PŘIJDE vám vhod prohlédnout si zboží rozličné a porculán KRÁSNĚ MALOVANÝ. BAIZA – sklenář a obchodník v Poličce zaručuje příjemnou ob-sluhu. Věříme v četné zastoupení pozvaných živnostníků i hojnou účast přihlížejících.

CBM (Muzeum) / 6.5.2017 (14:00)

Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování

Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodování v minulosti. Spolupracovalo s Moravským zemským muzeem v Brně a dalšími organizacemi i jednotlivci. Inspirací ke vzniku putovní verze výstavy byla knížka Karla Poláčka "Bylo nás pět". Poličská podoba navíc využívá skutečnosti, že zde v 1. třetině 20. století působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza. Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval v místním časopise Jitřenka. Výstava vám představí místní zboží i produkci blízkých výrobních středisek, seznámí s dováženými výrobky a plodinami z jiných oblastí Českých zemí i ze zahraničí. Po-znáte vybavení a sortiment dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu s textilem. Navštívíte také výroční trh. V „trafice“ a „hokynářství“ budete mít možnost navázat vztah prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod. U dobových fotografií živností z náměstí v Poličce porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář obchodování proměnlivá.

CBM (Muzeum) / 6.5.2017 - 3.9.2017

Martinů fest 2017 / výstava

Výstava o životě a díle českého režiséra J. A. Pitínského – Otvírání studánek Alfréda Radoka

Tylův dům / 7.5.2017 - 28.5.2017

Martinů fest 2017

PKF – Prague Philharmonia, Jiří Bělohlávek / dirigent, Jan Bartoš / klavír, Pavel Rehberger / tympány

Tylův dům / 7.5.2017 (18:00)

Májová pobožnost v kostele sv. Jakuba

Májová pobožnost je oblíbená lidová mariánská pobožnost, která má své místo v římskokatolické církvi. Vedou ji senioři poličské farnosti.

Římskokatolická farnost / 7.5.2017 (18:00)

Špunti na vodě

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.

Tylův dům / 8.5.2017 (19:00)

The Circle

Emma Watson se ve sci-fi thrilleru ocitne pod permanentním dohledem Toma Hankse

Tylův dům / 10.5.2017 (19:00)

Den matek - besídka

Vystoupí MŠ Rozmarýnek, studenti Gymnázia Polička, Martin Kovář

DPS Penzion Polička / 10.5.2017 (14:00)

Křížové výpravy II. - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

Někdy není problém zvítězit. Mnohem těžší je si vítězství udržet. Této léty prověřené moudrosti bylo čelit křesťanům ve Svaté zemi. Jak se této výzvě postavily evropské korunované hlavy v polovině 12. století, se dozvíte v přednášce dr. I. Fridrichové-Sýkorové.

Městská knihovna Polička / 10.5.2017 (17:30)

Malovaná trička

Dílna pro děti. Malování, tisk razítky dle fantazie i podle šablon na trička.

SVČ Mozaika Polička / 11.5.2017 (16:00 - 18:00)

Majáles

Od 8.30 průvod městem, další program u hradeb a na náměstí

Gymnázium Polička / 12.5.2017 (08:30)

Exploding box

Dárková krabička s překvapením pro maminku vytvořena kreativní metodou dílna pro děti od 1. třídy

SVČ Mozaika Polička / 12.5.2017 (14:00 - 16:00)

soukromá

Divadelní spolek Tyl / 12.5.2017 (20:00)

10 let Mentálně narušený Mouchy

Na neuvěřitelném výročí spolu s MNM zahrají také Kúrovec, Upside down a Drop The bomb

Divadelní spolek Tyl / 13.5.2017 (18:00)

Martinů fest 2017

Ladislav Horák – akordeon, bandoneon / Petr Nouzovský – violoncello

Tylův dům / 14.5.2017 (19:00)

Jarní květinkový bál princezen a princů

Bál pro princezny a prince, při kterém se rozhodně nudit nebudete - hry, tanečky, výroba mečů a korunek, bohatá tombola – budete se mít prostě královsky. Vystoupení pohybových zájmových kroužků.

SVČ Mozaika Polička / 14.5.2017 (14:00 - 17:00)

Májová pobožnost u kaple P. Marie v Liboháji

Májová pobožnost je oblíbená lidová mariánská pobožnost, která má své místo v římskokatolické církvi. Vede ji mládež poličské farnosti.

Římskokatolická farnost / 14.5.2017 (18:00)

Keramická dílna

DPS Penzion Polička / 15.5.2017 (13:30)

Zahradnictví: Rodinný přítel

Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk – Petr Jarchovský

Tylův dům / 15.5.2017 (19:00)

Kurz tvůrčího psaní - Jak se píše povídka II.

Inspiraci, rady a tipy, jak na dobrou povídku, nabídne v druhém workshopu z třídílného cyklu Jak se píše povídka Alena Vorlíčková, copywriterka, autorka pohádek pro děti a lektorka storytellingových dílen.

Městská knihovna Polička / 16.5.2017 (16:30)

Pygmalion

Městské divadlo Mladá Boleslav

Tylův dům / 17.5.2017 (19:00)

Keramická dílna

DPS Penzion Polička / 18.5.2017 (13:30)

Dokument Nezlomené

Tři ženy, tři hrdinky, tři příběhy. Žijí v odlišných zemích, kulturách, mají jiné vzdělání i osudy. Přesto jsou si podobné. Ritu je mladá žena z Indie, kterou v 17 letech polili útočníci kyselinou. Fomuso žije v západoafrickém Kamerunu a bojuje proti staré tradici žehlení prsou. Oryakhil se narodila v Afghánistánu, v snad nejhorší zemi, kde se může žena narodit. Číst a psát umí jen 15% žen a jsou jim upírána základní lidská práva. Oryakhil přesto vystudovala medicínu a praxi provozovala potají i za Tálibánu. Oryakhil, Ritu i Fomuso dokázaly vzdorovat osudu a pomáhají nejen sobě, ale i ostatním. Prostě ženy, které zůstaly Nezlomené. Námět, režie, scénář: Jarmila Štuková, Olga Šilhová, Markéta Kutilová, Lenka Klicperová Délka: 56 minut Po filmu bude následovat beseda se spoluautorkou filmu Markétou Kutilovou, novinářkou a humanitární pracovnicí, a Lenkou Klicperovou, novinářkou a šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země.

Pontopolis / 18.5.2017 (19:00)

Den muzeí

Po celý den bude poskytnuto návštěvníkům zvýhodněné vstupné do expozic centra, na krátkodobé výstavy, Gotické opevnění města a Rodnou světničku B. Martinů a to ve výši 10%.

CBM (Muzeum) / 18.5.2017 (09:00 - 16:00)

Zvonkohra

Keramická dílna pro děti

SVČ Mozaika Polička / 18.5.2017 (16:00 - 17:30)

Jazzové setkání - Jana Koubková - A tak si jdu...

Jana Koubková - zpěv, Ondřej Kabrna - hammondky, Roman Hampacher - el. a akust. kytara, zpěv, Jan Červenka - bicí

Divadelní spolek Tyl / 20.5.2017 (20:00)

TVOŘIVÁ DÍLNA - Pohádkový svět Zdeňka Smetany

Výstava bude zahájena v sobotu 20. května 2017 ve 14.00 hod. v barokní radnici na Palackého náměstí v Poličce. Vernisáž nebude tentokrát určena pouze dospělému návštěvníkovi, ale především dětem! Čekat proto můžete nejen známé pohádkové melodie v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Bystré, ale také tvořivou dílnu, kterou připraví animátorky z brněnského Studia Scala. Vyzkoušíte si, jak vzniká animovaný film. Seznámíte se také s postupy a různými výtvarnými technikami, které ve své tvorbě pan Zdeněk Smetana uplatňoval, a stanete se tvůrci pohádkových bytostí, které společnými silami také oživíme.

CBM (Muzeum) / 20.5.2017 (14:00)

Pohádkový svět Zdeňka Smetany

ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám. Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů. Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník, scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na tvorbě oblíbených českých večerníčků. Výstava představí nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých jehel a kresby přísloví a pranostik. Výstava je doplněna hravými a tvořivými aktivitami, které dětem představí bohatý pohádkový svět Zdeňka Smetany. Těšit se můžete i na promítání Pohádek z mechu a kapradí.

CBM (Muzeum) / 20.5.2017 - 3.9.2017

Martinů fest 2017

Libor Nováček – klavír

Tylův dům / 21.5.2017 (19:00)

Májová pobožnost u kaple P. Marie na Jelínku

Májová pobožnost je oblíbená lidová mariánská pobožnost, která má své místo v římskokatolické církvi. Vedou ji mladší manželé a děti z farnosti.

Římskokatolická farnost / 21.5.2017 (18:00)

Král Artuš: Legenda o meči

3D film nadčasově vypráví klasický příběh jako nové akční fantasy

Tylův dům / 22.5.2017 (19:00)

Učitelský koncert ZUŠ

Tradiční koncert pedagogů ZUŠ v poněkud jiném kabátě. Kromě pedagogů ZUŠ vystoupí také klavírista Ladislav Doležel, pedagog Konzervatoře Brno.

ZUŠ Bohuslava Martinů / 23.5.2017 (18:00)

Templáři - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

Vznikly jako elitní bratrstvo ve zbrani, které mělo ochránit nejen víru, ale i nově získaná území v Zámoří. Časem se z nich stali i nepřehlédnutelní hospodáři a finančníci. Byli mocní a bohatí. Možná až moc. Jejich osud byl zpečetěn v pátek třináctého.

Městská knihovna Polička / 24.5.2017 (17:30)

Cuky Luky

Oblíbená dvojice ze slovenských TV obrazovek, Cuky a Luky, přichází poprvé na filmová plátna.

Tylův dům / 24.5.2017 (19:00)

Narozeninové zpívání

DPS Penzion Polička / 25.5.2017 (14:00)

Music of Exile BBC 1967

Před půlstoletím zažila Polička malou senzaci - "nastěhoval" se tam štáb televizní stanice BBC, aby natočil podstatnou část dokumentu o životě a díle slavného skladatele Bohuslava Martinů. Režisérem filmu "Hudba v exilu", který se však v Československu nikdy nepromítal, byl Anthony Wilkinson a hudebním poradcem Brian Large. Oba pánové (stejně jako někteří účinkující) potvrdili svoji účast na besedě po promítnutí filmu. Českými titulky opatřil Jan Edlman. Akci pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ, pod záštitou města Poličky, v rámci doprovodného programu Martinů fest 2017.

Spolek NÁŠ MARTINŮ / 25.5.2017 (19:00)

Rockoupání

20. ročník tradičního festivalu, blíže www.rockoupani.cz

Divadelní spolek Tyl / 26.5.2017 (16:00)

Rockoupání

20. ročník tradičního festivalu, blíže www.rockoupani.cz

Divadelní spolek Tyl / 27.5.2017 (11:00)

Martinů fest 2017

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK ALFRÉDA RADOKA / Činohra ND Brno

Tylův dům / 28.5.2017 (19:00)

Májová pobožnost v kapli P. Marie na Baldě

Májová pobožnost je oblíbená lidová mariánská pobožnost, která má své místo v římskokatolické církvi. Vedou ji farníci z Pomezí.

Římskokatolická farnost / 28.5.2017 (15:30)

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Pokračování dobrodružství ikonického dobrodruha Jacka Sparrowa s Johnny Deppem

Tylův dům / 29.5.2017 (17:00)

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta /3D

Jack Sparrow hledá trojzubec Poseidona ve 3D projekci.

Tylův dům / 29.5.2017 (19:30)

ZUŠ OPEN

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru

ZUŠ Bohuslava Martinů / 30.5.2017 (10:00)

LiStOVáNí - Život k sežrání /Mikaël Ollivier/

Máte problém s váhou? Bude vás bavit příběh Benjamina, který žije s matkou na předměstí Paříže, chodí na sedmiletý gympl a je v pohodě. Jen ostatní jsou trochu nervózní... Ben váží o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbývá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire. Je tloušťka opravdu takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? A bude život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román o francouzském "metráčkovi" současného světa, kde lidé mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech v podání Alana Novotného, Markéty Lánské a Jakuba Zedníčka.

Městská knihovna Polička / 31.5.2017 (20:00)

Relaxační chvilka s pastelkami

DPS Penzion Polička / 31.5.2017 (14:00)

Moje hra

Komedie o životě, který hlavnímu hrdinovi právě protekl mezi prsty

Tylův dům / 1.6.2017 (19:00)

Absolventský koncert Terezie Preclíkové

Absolventský koncert, na němž kromě Terezie Preclíkové vystoupí také vynikající flétnista a pedagog Konzervatoře v Praze Jan Ostrý.

ZUŠ Bohuslava Martinů / 1.6.2017 (18:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 1.6.2017 (00:00)

LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí staveb-nice LEGO, která je současně označována „hračkou století“. Téměř každý z nás měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mno-hé se tato chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars a dílčí sety LEGO Technic, Castle, Pirates nebo LEGO Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde si děti mohou ze sady kostek postavit dle vlastní fantazie nejrůznější modely.

CBM (Muzeum) / 1.6.2017 - 10.9.2017

LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába

Výstava bude zahájena v rámci Dne dětí, ve čtvrtek 1. června 2017 v 16.00 hod. přehlídkou pohyblivých modelů ze stavebnice LEGO Mindstorms a LEGO Technik, kte-rou si pro vás připraví žáci z kroužku robotiky pod vedením Petra Dočekala z DDM v Hradci Králové a Sebastian Ečer.

CBM (Muzeum) / 1.6.2017 (16:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 2.6.2017 (00:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 3.6.2017 (00:00)

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2017

18. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky je naplánován na sobotní večer 3. června 2017. Hlavním organizátorem a garantem večerní akce je Městské muzeum a galerie Polička. Začátek večerního putování v 19.00 hod. v barokní radnici, Palackého náměstí, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou. 1. Městská galerie v barokní radnici Palackého náměstí 18.00 – 24.00 hod. AŤ SE POLIČKA BLÝSKNE! Nechme Poličku zazářit a zapsat do České knihy rekordů! Vytvořte s námi oficiálně registrovaný rekord a to - NEJVĚTŠÍ HVĚZDU Z LIDÍ přímo na Palackého náměstí pod dozorem komisaře z Agentury Dobrý den, s. r. o. Nechte se také unést pohledem na hvězdně nasvícenou radnici, prohlédněte si interiér luxusní limuzíny a po červeném koberci vystoupejte do galerie jako filmová star. V atriu radnice vás oslní světlo fotoaparátů a v záři reflektorů se budete cítit jako poličské hvězdy. Třpyt zapomenutých šperků z kolekce obrazů Hohenemské galerie nechá opět za

CBM (Muzeum) / 3.6.2017 (19:00)

PROMÍTÁNÍ FILMU / Co se bude promítat? - Nechte se překvapit!

Začínáme vždy v celou hodinu:19.00, 20.00., 21.00, 22.00 a poslední od 23.00 hodin. Před dalším putováním se můžete občerstvit v baru Tylova domu.

Tylův dům / 3.6.2017 (19:00 - 00:00)

Čas pro neobyčejné zážitky - ze života kočky

Zábavný program pro celou rodinu, ve kterém se ocitnete v kočičím světě .

SVČ Mozaika Polička / 3.6.2017 (19:00)

Čas pro neobyčejné zážitky: RYTMY BALKÁNU V ULICÍCH POLIČKY

V sobotu 3. června se opět zapojíme do akce Noc neobyčejných zážitků. Letos jsme si pro vás připravili od 19:30 pouliční koncert kapely Free Balkan Quintet. Jedná se o ansámbl se základnou v Praze, který s lehkostí, úctou a odvahou zpracovává lidovou hudbu balkánských zemí. Mísí vlivy jazzu, soudobé hudby i volné improvizace, ale výrazné rytmičnosti balkánské hudbě vlastní se nabažíte také. Dále se můžete opět těšit na skvělou „multikulti“ kuchyni našich cizinců, výbornou kávu a mnohé další.

Pontopolis / 3.6.2017 (19:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 4.6.2017 (00:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 5.6.2017 (00:00)

Příšerky pod hladinou

Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech.

Tylův dům / 5.6.2017 (18:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 6.6.2017 (00:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 7.6.2017 (00:00)

Absolventský koncert ZUŠ

ZUŠ Bohuslava Martinů / 7.6.2017 (18:00)

Lady Macbeth

Film nás přivádí na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. ...

Tylův dům / 7.6.2017 (19:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 8.6.2017 (00:00)

Uprava techniky

Divadelní spolek Tyl / 9.6.2017 (00:00)

Deset malých černoušků

Detektivní hra Agathy Christie v podání starších žáků LDO ZUŠ B.Martinů Polička

ZUŠ Bohuslava Martinů / 9.6.2017 (18:00)

Vernisáž s večírkem AC dílen

Pro běžce skalní i sváteční, kteří se účastnili Běhu s Charitou, ale také pro ryzí neběžce, připravily AC dílny Oblastní charity Polička v Divadelním klubu večerní odpočinkový program: vernisáž fotografií klienta AC dílen doplněnou vystoupením pražské hudební skupiny Trio, která zahraje k poslechu a k tanci. Setkáním v klubu si AC dílny připomínají 10. let fungování sociálně terapeutických dílen pro dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením a odměňují účastníky odpoledního Běhu s Charitou. Vstupné dobrovolné. Informace budeme postupně doplňovat.

Oblastní charita Polička / 10.6.2017 (19:00 - 20:30)

Běžíme s Charitou

Během - tímto netradičním způsobem si chtějí AC dílny Oblastní charity Polička připomenout desetiletí fungování sociálně terapeutických dílen pro dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením. Zápis účastníků běhu proběhne od 13:30 do 14:00 hod. na prostranství před Domovem mládeže Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, Zákrejsova 142, Polička. V případě deště bude zázemí přesunuto do jídelny Domova. Běh s Charitou, na trať dlouhou cca 6 km, bude odstartován v 14:30 hod. Pro děti pořadatelé připravili speciální trať s rozličnými úkoly. Na sportovce, fanoušky a ostatní, čeká doprovodný program: ukázka a prodej výrobků klientů AC dílen, informace o službách poskytovaných Oblastní charitou Polička, dílničky pro děti a občerstvení. Večer od 19 hodin se v Divadelním klubu uskuteční Vernisáž s večírkem AC dílen pro sportovce i nesportovce, avšak příznivce klientů a pracovníků poličské Charity. Vstupné dobrovolné.

Oblastní charita Polička / 10.6.2017 (13:30 - 16:00)

III. Poličská RC Rally a model show

Závody rádiem řízených modelů a expozice modelů RC TruckBand o celkové rozloze 100m2 - soutěžit můžete s vlastním modelem, nebo Vám model na místě zapůjčíme.

SVČ Mozaika Polička / 10.6.2017 (13:00)

Z Paříže do Paříže

Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa.

Tylův dům / 11.6.2017 (19:00)

Absolventský koncert

ZUŠ Bohuslava Martinů / 13.6.2017 (18:00)

Barokní sochařství procházka po městě

- 1727 (290 let) pořízeny kašny, zahájení stavby mariánského sloupu (J. Pacák), - 1742 (275 let) zemřel sochař Jiří Pacák, - 1757 (260 let) zemřel sochař Fr. Pacák (křížová cesta u kostela a vybavení kostela)

CBM (Muzeum) / 13.6.2017 (00:00)

Lakomá Barka a Císařovi druhé šaty

mladší žáci LDO ZUŠ B.Martinů Polička

ZUŠ Bohuslava Martinů / 14.6.2017 (17:00)

Mumie

3D dobrodružně fantastický film s Tomem Cruisem

Tylův dům / 14.6.2017 (19:00)

Závěrečný slavnostní koncert ZUŠ

Rozloučení s letošním školním rokem v podání žáků a pedagogů ZUŠ

ZUŠ Bohuslava Martinů / 15.6.2017 (17:00)

Malování na textil

- léto už je tady!!! Tak si pojď namalovat TENISKY a TRIČKO!!! - pro děti od 2. třídy - namalujeme si barvami na hedvábí tenisky a trička

SVČ Mozaika Polička / 17.6.2017 (13:00)

Vetřelec: Covenant

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil v kultovní sérii Vetřelec

Tylův dům / 18.6.2017 (19:00)

České nebe

Divadlo Járy Cimrmana Praha

Tylův dům / 20.6.2017 (19:00)

Fotbal pro Rozvoj-Rohozná

Pontopolis / 1.7.2017 (10:00)

LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí staveb-nice LEGO, která je současně označována „hračkou století“. Téměř každý z nás měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mno-hé se tato chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars a dílčí sety LEGO Technic, Castle, Pirates nebo LEGO Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde si děti mohou ze sady kostek postavit dle vlastní fantazie nejrůznější modely.

CBM (Muzeum) / 1.7.2017 - 10.9.2017

Život na věži (kostýmové prohlídky)

Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org. Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč.

CBM (Muzeum) / 11.7.2017 - 17.7.2017

COLOUR MEETING

Políčko, z.s. / 14.7.2017 - 15.7.2017

Život na věži (kostýmové prohlídky)

Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org.

CBM (Muzeum) / 8.8.2017 - 13.8.2017

Kalendář

POKUK logo

Více informací o akcích v Poličce a okolí s možností třídění a vyhledávání naleznete:
Poličský kulturní kalendář