Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Den stromů 2018

Zábavně vzdělávací program pro děti a žáky MŠ a ZŠ

Ekocentrum Skřítek / 19.10.2018 (08:00 - 14:00)

Benefice pro SZŠ Bystré

Speciální základní škola v Bystrém pořádá benefiční koncert. Výtěžek koncertu bude použit na nákup pomůcek a vybavení pro novou Speciální mateřskou školu v Poličce. Přijďte nás podpořit a pobavit se. Více o nás na http://www.szsbystre.cz/

Divadelní spolek Tyl / 19.10.2018 (20:00)

Zákrejsova Polička 2018 / Poprask na laguně

Jednota divadelních ochotníků "Jaroslav" Luže

Tylův dům / 20.10.2018 (19:00)

Jazzové setkání-ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA/CZ)

Divadelní spolek Tyl / 20.10.2018 (20:30)

Čarodějovy hodiny

Desetiletý chlapec se odstěhuje do tajemného panského sídla svého strýce.

Tylův dům / 21.10.2018 (18:00)

Hovory s TGM

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk.

Tylův dům / 22.10.2018 (19:00)

Vita Caroli – vrchol české středověké státnosti - přednáška dr. I. Fridrichové

Generace Čechů krok za krokem budovali po staletí svůj stát. Karel IV. jejich úsilí korunoval prosazením Českého království do pozice středověké evropské velmoci.

Městská knihovna Polička / 24.10.2018 (17:30)

Potravinové alergie

Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.

MaTami / 24.10.2018 (15:30)

Halloween

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž...

Tylův dům / 24.10.2018 (19:00)

MEDITACE LESEM

Napojme se na energii lesa, prociťme les podobným způsobem, jakým jej zkoumá Adam Kašpar při tvorbě svých velice realistických maleb. Využijme síly lesa k doplnění vlastních energetických zásob. Akce se koná ve středu 24. října 2018 od 16.00 hod. v Městské galerii. Po prohlídce výstavy následuje cesta do lesoparku Liboháj. Určeno pro účastníky od 9 do 99 let. Za nepříznivého (deštivého) počasí se akce ne-koná. Cena: 40,- Kč/osoba

CBM (Muzeum) / 24.10.2018 (16:00)

Jablečná slavnost

DPS Penzion Polička / 24.10.2018 (14:00)

Narozeninové zpívání

DPS Penzion Polička / 25.10.2018 (14:00)

100. výročí vzniku Československé republiky

Město Polička, Skautské středisko Tilia Polička, Městské muzeum a galerie Polička a Masarykova ZŠ vás srdečně zvou na slavnostní zasazení Lípy svobo-dy a usazení pamětní desky za účasti vedení města Poličky i zástupců zúčast-něných organizací. Následovat bude beseda přibližující události vzniku samo-statného státu v Poličce. V 16.00hod. se před Masarykovými školami uskuteční zasazení Lípy svobody. Zazní projevy starosty města Jaroslava Martinů, vedoucího střediska Tilia Petra Nožky, historika muzea Davida Junka a zástupce Masarykovy ZŠ. Od 17.00hod. bude v muzeu následovat přednáška poličského historika Mgr. Stani-slava Konečného, která přiblíží události a oslavy vzniku samostatného státu v Polič-ce, ale i zcela odlišnou atmosféru v sousedních Svitavách s německojazyčným obyva-telstvem, kde byla nasazena čs. armáda k udržení územní celistvosti, neboť zde již v r. 1918 hrozilo odtržení pohraničního území. Některé události bereme jako samozřejmé, ale dějiny se mohly vyvíjet jinak.

CBM (Muzeum) / 25.10.2018 (16:00)

Debustrol, Hypnos

Koncert metalových legend.

Divadelní spolek Tyl / 26.10.2018 (20:00)

Zákrejsova Polička 2018 / Do hrobky tanečním krokem

Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová

Tylův dům / 27.10.2018 (19:00)

Zákrejsova Polička 2018 / (Ne)svoboda

Základní umělecká škola Bystré

Tylův dům / 28.10.2018 (18:00)

Laser Game

Aktivita pro děti od 2. třídy, která Vás nepřestane bavit. V 7.30 hodin odjíždíme vlakem do Brna, kde navštívíme LaserGame Arénu. Utkáme se proti sobě v dvou hrách. Po ukončení se vrátíme do Poličky.

SVČ Mozaika Polička / 29.10.2018 (07:15 - 14:30)

Miss Dietrich lituje

Druhé divadelní představení v rámci abonmá podzim 2018

Tylův dům / 29.10.2018 (19:00)

Podzimní prázdniny u koní

Prázdninové dobrodružství u koní v JS Stašov

SVČ Mozaika Polička / 29.10.2018 (08:00 - 16:00)

Návštěva Vinařů se slovenským koupáním

1. den - Lednice, dále pokračování do městečka Pavlov, ubytování, návštěva sklípku 4 hodiny degustace. 2. den - Velký Meder, ubytování, termální lázně. 3. den – Bratislava, okolo 16. hod odjezd zpět.

SVČ Mozaika Polička / 29.10.2018 (10:00)

LESNÍ GRAFIKA

Přijďte si vytvořit realistickou grafiku s lesní tematikou inspirovanou dílem malíře Adama Kašpara. Výtvarná dílna se koná o podzimních prázdninách v úterý 30. října od 14.00 do 16.00 hod. v Městské galerii. Cena: 40,- Kč/osoba.

CBM (Muzeum) / 30.10.2018 (14:00 - 16:00)

BOHUSLAV MARTINŮ a rok 1918

Vznik samostatného Československa zastihl Bohuslava Martinů jako mladého skladatele, stojícího teprve na prahu velmi nejisté umělecké kariéry. Zastihl ho ale připraveného, a dosud neznámý autor díky skladbě, kterou přispěl k oslavám právě nabyté národní svobody, zaznamenal první významný úspěch na české hudební scéně. Dílo bylo napsáno v Poličce, zatímco hlavní inspirační zdroj pochází z nedaleké Borové, s níž se překvapivě pojí i přízeň rodiny T. G. Masaryka. Sté výročí vzniku republiky poskytuje příležitost seznámit se s touto skladbou i okolnostmi jejího vzniku, stejně jako s dalšími dvěma kompozicemi, jimiž poličský rodák, žijící v té době již v cizině, připomněl 10. a 25. výročí této historické události.

Spolek NÁŠ MARTINŮ / 30.10.2018 (19:00)

Podzimní prázdniny u koní

Prázdninové dobrodružství u koní v JS Stašov

SVČ Mozaika Polička / 30.10.2018 (08:00 - 16:00)

Hejbni kostrou

- den plný pohybu, tančení a cvičení pro holky od 1. třídy - Zumba, Jumping, Aerobic, hry na plaveckém bazénu v Poličce.

SVČ Mozaika Polička / 30.10.2018 (08:30 - 16:30)

Podzimní tvořivý den

- tvořivá dílna pro holky od 1. třídy - pletení z pedigu, aranžování, šití, pobyt venku

SVČ Mozaika Polička / 30.10.2018 (08:00 - 16:00)

Dramatický obor

Divadelní spolek Tyl / 31.10.2018 (12:30 - 17:30)

Když draka bolí hlava

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u prarodičů, kde žije i dráček Čmoudík.

Tylův dům / 31.10.2018 (18:00)

Koncert skupiny SLZA

Slza na turné k desce Holomráz.

Tylův dům / 1.11.2018 (19:00)

Vernisáž výstavy Pavel Vácha- Události roku 1968.

Rok 1968 ve fotografiich Pavla Váchy.

Pontopolis / 2.11.2018 (19:00)

hudební večer Listohraní 2018

Adéla Jonášová (písničkářka z Českých Budějovic, dcera Pavlíny Jíšové, webové stránky: http://www.adelajonasova.cz/kdo-je-adela/ ), poličská kapela APETITT (webové stránky: http://www.apetitt.estranky.cz/ )

Divadelní spolek Tyl / 3.11.2018 (19:30)

Prague Cello Quartet pro poličskou Charitu

PCQ představí originální úpravy nejznámějších klasických skladeb, ale také jazzových, filmových a rockových melodií, čímž divákům předvede, jak se bourají hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Svým vystoupením zároveň podpoří dobročinný účel benefičního koncertu Oblastní charity Polička. Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zeman a Ivan Vokáč, tato čtveřice cellistů umí diváky pořádně nadchnout. Nástroje i party ovládají sebevědomě, s úsměvem i sebeironií. Všichni hráči jsou bezkonkurenční sólisté i skvělí jako soubor. Nadchněte se také na: https://pcq.cz/ Koncert se koná 3. listopadu 2018 od 17:00 hodin v kostele sv. Michaela v Poličce. Prostor k sezení zkapacitníme přidáním židlí do lodi kostela i na kůr. Skvělý hudební zážitek si můžete dopřát za 200 Kč vstupného, důchodci a děti za polovic. Vstupenky budou k prodeji hodinu před koncertem přímo v kostele. Výtěžek z Vaší účasti (vstupného) a z darů sponzorů poslouží jako finanční základ na výměnu oken a topení v stavebně nejs

Oblastní charita Polička / 3.11.2018 (17:00)

Odpoledne s dechovkou

Opět se vracíme k odpolednímu setkání s dechovou hudbou - hraje POLIČANKA.

Tylův dům / 3.11.2018 (14:00)

Ekvádor 2018

Iva Dolečková a Petr Mazal Vás zvou do DK na projekci s povídáním o jejich ne"všedním" putování zemí plnou hor, jezer, řek a barev. Podíváte se do vysoko položeného hlavního města Quita, nakouknete k větrem bičované sopce Cotopaxi, sjedete pralesní řeku Bobonazu, navštívíte kmen Sarayacu, zavítáte do barevného Otavala, .... Prostě taková klasická dovolená po "mazalovsko-dolečkovsku". Těšíme se na Vás.

Divadelní spolek Tyl / 4.11.2018 (18:00)

Zlatý podraz

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a naději.

Tylův dům / 5.11.2018 (19:00)

České trio

Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (violoncello), Milan Langer (klavír)

Tylův dům / 6.11.2018 (19:00)

Bohemian Rhapsody

Film popisuje hudební dráhu i život Freddie Mercuryho.

Tylův dům / 7.11.2018 (19:00)

Okno, nástroj politického boje I. - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

Defenestrace nebyla ve středověku typicky českým způsobem mocenského boje. Tato zdánlivě živelná událost však na počátku 15. století odstartovala v Čechách léta trvající náboženskou válku.

Městská knihovna Polička / 7.11.2018 (17:30)

LiStOVáNí - Svatá Barbora

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady, konspirační teorie se měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné sekty, nitky vedoucí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním, zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba, ze stěn svého pokoje vytvoří obří nástěnku plnou jmen, událostí a souvislostí. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná varianta, která je následně popřena, každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat? - účinkují: Petra Bučková a Alan Novotný

Městská knihovna Polička / 8.11.2018 (20:00)

Adventní kalendář

Keramická dílna pro předškoláky a prvňáky.

SVČ Mozaika Polička / 8.11.2018 (16:00 - 17:30)

Koncert pro housle a klavír k 100. výročí vzniku Československa

Slavnostní hudební večer, kterým bude vzdán hold 100. výročí republiky, představí skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, dvou skladatelů, kteří již za svého života dokázali šířit povědomí o kulturní vyspělosti českého národa nejen na evropském kontinentu, ale také ve Spojených státech amerických. Pro tento komorní koncert byly vybrány čtyři sonáty a sonatiny pro housle a klavír, jež vznikly v Praze, Paříži a New Yorku v letech 1887 – 1937.

Spolek NÁŠ MARTINŮ / 8.11.2018 (18:00)

Nádobíčko

Keramická dílna pro dospělé. Výroba struhadla na česnek, máslenky, odkapávače, cukřenky…

SVČ Mozaika Polička / 8.11.2018 (18:00 - 20:30)

Smaltování v Sádku

Smaltovací dílna pro dospělé ve spolupráci s knihovnou v Sádku. Výroba cedulky na dveře a šperků.

SVČ Mozaika Polička / 8.11.2018 (17:00 - 20:00)

Jazzové setkání- LUCKY JOKE (CZ, Litomyšl)

Divadelní spolek Tyl / 10.11.2018 (20:00)

Broučkování

Rozsvítíme své lampionky a vydáme se po rozsvícené cestě až k domečku Brumdy a Čmeldy. Do domečku uložíme broučky k zimnímu spánku, zahrajeme si stínové divadlo, shlédneme pohádku Včelích medvídků a zahřejeme se dětským punčem či palačinkou. Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika. Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Aktuální informace na www.mozaika-policka.cz, facebook mozaika.

SVČ Mozaika Polička / 11.11.2018 (16:30 - 19:00)

King Skate

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard!

Tylův dům / 11.11.2018 (19:00)

Louskáček a čtyři říše

Vánoční film ve 3D od Studia Disney na motivy pohádky od E. T. A. Hoffmanna.

Tylův dům / 12.11.2018 (18:00)

Rodina je základ státu

Třetí divadelní představení v rámci abonmá podzim 2018

Tylův dům / 13.11.2018 (19:00)

Beseda s Ivanem Fišerou

Beseda s Ivanem Fišerou socilogem a byvalym politikem o polistopadovém směřování našeho státu.

Pontopolis / 14.11.2018 (18:00)

Koncert Daniela Juna

Gymnázium Polička a SBM pořádá klavírní koncert MgA. Daniela Juna věnovaný 100. výročí vzniku Československa a Dni boje za svobodu a demokracii.

Gymnázium Polička / 14.11.2018 (17:00 - 18:00)

Ten, kdo tě miloval

Film na motivy knihy Marie Poledňákové.

Tylův dům / 14.11.2018 (19:00)

BANAL-FATAL SVČ MOZAIKA POLIČKA

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY II.STUPNĚ

SVČ Mozaika Polička / 15.11.2018 (10:00 - 12:00)

Severský filmový podzim-Big time, dokument Dánsko 2017

Bjarke Ingels je dánský architekt, který se snaží bojovat proti konvencím, čímž se odlišuje od řady svých vrstevníků. Je zakladatelem ateliéru BIG a během několika let se etabloval mezi nejprogresivnější architekty střední generace. Časopis Time ho v loňském roce zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí planety. Každý jeho nový projekt je ještě větší než ten předcházející. Jeho kancelář letos dokončila návrh mrakodrapu The Spiral přímo v centru Manhattanu, přes jehož skleněný plášť se táhne pásmo zelených teras. Bjarke Ingels však touží postavit něco, co bude utvářet budoucnost architektury, aby tak navždy zapsal své jméno do historie. Dokumentární snímek režiséra Kaspara Astrupa Schrödera nám ho ale představuje i jako obyčejného člověka, který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku i obavu z nemoci.

Divadelní spolek Tyl / 15.11.2018 (19:00)

Předvánoční antistresová dílna

Výroba vánočních keramických dárečků a dekorací. Originální vánoční taška a jmenovky na dárečky.

SVČ Mozaika Polička / 15.11.2018 (18:00 - 20:30)

Školní zralost

Beseda s Mgr. Janou Bidmanovou o zdravotní, psychické a sociální způsobilosti dětí.

MaTami / 15.11.2018 (15:00 - 17:00)

N.V.Ú + Záviš

Kapelu N.V.Ú. netřeba dlouho představovat. Na punkové scéně se pohybuje již 31 let bez přestávky. V čele s nezapomenutelným Štěpánem Málkem odehrála nespočet koncertů v klubech a na festivalech celé České republiky a mimo ni. Na letošní tour zazní mimo klasických písní i některé skladby z připravované desky ZA VŠECHNO SE PLATÍ Mistr Záviš je znojemský rodák i patriot, ale dlouho už cestovatel, který s kytarou přes rameno křižuje země české i blízkou cizinu. Muzicíroval od dětských let, vystřídal mnoho zaměstnání, s koncem devadesátých let se začal koncertování věnovat naplno. Bývá občas vytrženě charakterizován podle neakademického slovníku svých textů, ale ten u něj není samoúčelnou snahou o humor či strojené drsňáctví, nýbrž tvůrčím prostředkem, s nímž umí zacházet a pod jehož tenkou slupkou nacházíme cit a obsah. Sám se občas označuje za lidového umělce, ale nacházíme ho kdesi na opačném pólu než duševní slepotou živený lidový bulvár — ba tam, kde moudrost a kulturní rozhl

Divadelní spolek Tyl / 16.11.2018 (20:00)

Svěcení mariánského sloupu * Představení knihy o restaurování * Koncert barokní

V 16.00 hod. bude znovu vysvěcen mariánský sloup na Palackého náměstí. Hosté bu-dou uvítáni fanfárami z radnice. Od 17.00 hod. bude v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce probí-hat beseda s restaurátory, zástupci města a dalšími hosty. Autoři představí knihu věnovanou historii, restaurátorskému průzkumu a přípravám oprav poličského mari-ánského (morového) sloupu. Od 18.00 hod. sál rozezní barokní skladby v podání Dua Spes.

CBM (Muzeum) / 16.11.2018 (16:00)

Prodloužená kurzu tance

K tanci i poslechu hraje COMBO 2.

Tylův dům / 16.11.2018 (19:00 - 23:00)

Locomotive,Screaming (křest alba), Kazisvět, Blank Out

LOCOMOTIVE (hardcore legend Český Krumlov) SCREAMING (thrash-death Polička) BLANK OUT (harmonics-punk-rock-core Kolín) KAZISVĚT (fekal-grind Kolín) VSTUP: do 20:00 - 150,- / 100,- Student od 20:00 - 200,- / 130,- Student

Divadelní spolek Tyl / 17.11.2018 (20:00)

severský filmový podzim-Jsem tvá ,drama Norsko 2013

Mina žije sama se svým malým synkem a svůj život rozděluje mezi konkurzy na vysněnou roli a hledání ideálního partnera. Ale s každým dalším zkaženým konkurzem a dalším nefunkčním vztahem se její naděje začínají rozplývat. Jednoho dne ale potká švédského režiséra Jespera a možná, že právě on bude ten pravý. Nebo to bude jen další zklamání, jak jí to předpovídala její matka? Dávat lásku je totiž velmi těžké, pokud jste ji ještě nikdy nedostali. Celovečerní debut talentované zpěvačky, herečky a režisérky Iram Haq zpracovává mimo tématu rodinných a partnerských vztahů i téma východních emigrantů v severských zemích a pocitu vykořenění.

Divadelní spolek Tyl / 18.11.2018 (18:00)

Řezbářský kurz

Mísy, misky, lžíce, vařečky, cedníky vyrobené ze dřeva mají své kouzlo a přitažlivost, která je vyvolaná i jinými věcmi, než je vizuální dojem a pocit z dotyku. Nabízejí nekonečnou škálu možností provedení, jež sahají od nejjednoduššího tvaru až k těm nejpropracovanějším.

SVČ Mozaika Polička / 19.11.2018 (17:00 - 20:00)

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Druhý z nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.

Tylův dům / 19.11.2018 (19:00)

Japonsko zevnitř

Ekocentrum Skřítek / 20.11.2018 (19:00)

Z MONARCHIE DO REPUBLIKY na křídlech hudby a poezie

Humorně i vážně o válce, hladu, míru, legiích, T. G. Masarykovi, budování republiky, konci habsburské monarchie a všem možném kolem roku 1918. Originální komentované pásmo hudby a poezie věnované 100. výročí vzniku Československa.

Spolek NÁŠ MARTINŮ / 20.11.2018 (18:00)

Šátkování

Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalová, aby Vás seznámila s různými technikami vázání šátků a nošení dětí. K dispozici budou šátky a nosítka na vyzkoušení. Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.

MaTami / 20.11.2018 (15:00 - 17:00)

Potravinové alergie

Svépomocná skupina lidí, které trápí potravinové alergie.

MaTami / 21.11.2018 (15:30 - 17:00)

Dívka v pavoučí síti

Claier Foy je dívkou, kterou muži nenávidí. Nový příběh dračího tetování.

Tylův dům / 21.11.2018 (19:00)

Vytrvalost růže přináší - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

Před sto lety se rozešly dějiny českých zemí a rodiny Habsburků. Původně nevýznamný rod švábských hrabat o vládu v Čechách usiloval několikrát. Trpělivost se jim vyplatila v r. 1526, kdy si je Čechové dobrovolně zvolili. A brzy toho měli hořce litovat…

Městská knihovna Polička / 21.11.2018 (17:30)

SNOW FILM FEST 2018

filmový festival o sněhu a ledu

Políčko, z.s. / 22.11.2018 (18:00)

Tréninková aktivita s Mgr. Monikou Čuhelovou

Psycholožka Mgr. Monika Čuhelová nám bude vyprávět o Sourozeneckých vztazích, v rámci aktivity je i individuální konzultace.

MaTami / 22.11.2018 (10:00 - 12:00)

Porucha autistického spektra

Svépomocná skupina, která sdílí své zkušenosti s dětmi s PAS.

MaTami / 22.11.2018 (16:00 - 18:00)

Prago Union

Ty Prago Union fungujou. Oni fungujou nějak hodně, i když by vlastně podle všech pravidel hudebního průmyslu vlastně vůbec fungovat neměli. Jejich šéf není hezoun ze žurnálu a stát se “sexsymbolem” už “kousající bezzubý básník” Kato asi taky nestihne. Jejich pecky nehrajou rádia a na trpitele to neuhrají – dramaturgové je nebojkotují, tyhle dva světy se prostě jen naprosto míjí. Jejich muzika tam nepatří, má tak daleko k “populární”, jak to jen jde. Nemají hit a pozor: nemají ani pořádný skandál. Jsou dřevní, jsou zemitý, páchnou člověčinou a fanoušky maj skalní. Maj je napříč žánry a mají jich tolik, že hrají jako málokdo. Mají doma 2 ceny Anděl a kritika je uctívá. Jejich 3 desky se prodávají i v době nářků nad prodejema. Kde se vzali, jak se vzali a jak je tohle všechno vůbec možný? Na těch Prago Union musí něco bejt. ( zdroj: http://www.pragounion.cz/bio/) PŘEDPRODEJ v Divadelním klubu a trafice u Kubátů

Divadelní spolek Tyl / 23.11.2018 (21:00)

DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY

Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové. Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech několika druhů dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst. V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Ja-kub. Kromě péče o starší jesličky vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanic-ké. Některé exponáty budete moci pozorovat v pohybu. Zajímá vás, jak se jednotlivé figurky do pohybu uvádějí? Jestliže ano, pak budete mít možnost sami vyzkoušet několik mechanismů, které rozhýbete kličkou, protože slouží k tomu, abyste zkoumali tato jednoduchá technická řešení.

CBM (Muzeum) / 24.11.2018 - 13.1.2019

VERNISÁŽ: DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY

Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové. Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech několika druhů dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst. V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Ja-kub. Kromě péče o starší jesličky vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanic-ké. Některé exponáty budete moci pozorovat v pohybu. Zajímá vás, jak se jednotlivé figurky do pohybu uvádějí? Jestliže ano, pak budete mít možnost sami vyzkoušet několik mechanismů, které rozhýbete kličkou, protože slouží k tomu, abyste zkoumali tato jednoduchá technická řešení.

CBM (Muzeum) / 24.11.2018 - 13.1.2019

Černá madona

Baladicko - romantická komedie, kde je vedle humorných situací stále přítomen vážný tón v pozadí příběhu. V důsledku dramatických událostí se on a ona ocitnou sami na malé parní lodi kdesi v africké divočině. On je svérázný říční lodník, převážející po řece poštu a zásoby. K životu mu stačí džin a nikým nerušený klid na své lodi. Ona je upjatá misionářka, pomáhající šířit víru a vzdělání v misijní stanici v pralese. Její vůle a odhodlání jsou vedeny odpovědností k vlasti a touhou pomstít bratra. K zamýšlenému nebezpečnému činu potřebuje jeho loď. Z ní přitom není úniku... Domluví se ti dva a pokusí se o téměř nemožné? DS J. N. Štěpánka, Chrudim

Divadelní spolek Tyl / 24.11.2018 (19:00)

Jump-Park Brno a Aquapark Brno

Návštěva JumpParku Vám přinese zábavu a povznášející pocit svobody, který vydrží. Potom se zrelaxujeme v Aquaparku Kohoutovice. S sebou: pohodlné sportovní oblečení do JumpParku, plavky, ručník, jídlo na celý den, láhev s pitím, drobné na útratu.

SVČ Mozaika Polička / 24.11.2018 (00:00 - 18:00)

Mikulášská pohádková besídka

spojena s dětskou diskotékou.

Tylův dům / 24.11.2018 (15:00)

severský filmový podzim-Co tomu řeknou lidi, drama Švédsko,Norsko 2017

Šestnáctiletá Nisha vede dvojí život. Přes den je pokornou a svědomitou dcerou pakistánského imigranta a v noci si tajně užívá s kamarády noční život v Oslu. Jednoho dne otec odhalí Nishinu přetvářku a rozhodne se pro drastickou ochranu dcery před nástrahami západního světa. Snímek s aktuální a citlivou tematikou ukazuje, jak zásadně může být rozdílná jedna kultura. Na jedné straně stojí muslimští teenageři žijící v Evropě a toužící po svobodném životě, na druhé straně jsou jejich rodiče, kteří ctí tradice, ale usilují o lepší budoucnost. Život plný konfliktů, rozdílů a bolesti... Příběh plný empatie a porozumění ukazuje vlastní cestu, jak se ze zdánlivě předurčeného osudu vymanit.

Divadelní spolek Tyl / 25.11.2018 (18:00)

The Perfect Kiss

Je-li vám téměř třicet, jste single a bydlíte s rodiči, o to usilovněji štěstí hledáte.

Tylův dům / 26.11.2018 (19:00)

Adventní věnce

Dílna pro dospělé, věnce adventní či závěsné

MaTami / 28.11.2018 (14:00 - 18:00)

Beseda Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělání dětí v předškolním a mladším školním věku.

MaTami / 28.11.2018 (16:00 - 18:00)

Grinch

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce….

Tylův dům / 28.11.2018 (18:00)

Předvánoční

Keramická dílna pro děti od 1. třídy. Vyrobíme si keramický vánoční svícínek a tácek na cukroví.

SVČ Mozaika Polička / 29.11.2018 (16:00 - 17:30)

Kurtizány z 25 Avenue + Easy Aids 2018 + CORPULENT_PROVOCATEUR

KURTIZÁNY Z 25. AVENUE Kultovní skupina 90.let v čele s Tomášem Varteckým je stálicí v českých klubech a na letních festivalech. V nové sestavě s Danem Kurzem za mikrofonem se kapela nachází v životní formě. V roce 2017 si kapelu vybrali němečtí Rammstein jako předkapelu pro svůj pražský dvojkoncert v O2 Aréně. Kapela CORPULENT_PROVOCATEUR je mladou formací, která vznikla nedávno v Pardubicích. Opírá se o muziku z devadesátých let, takže při jejich vystoupeních velmi často můžete narazit na klasický Seattle sound. Kromě toho, už kvůli zkušenostem z dalších velmi žánrově rozličných kapel, kluci zcela přirozeně přimíchávají do skladeb další styly, jako třeba syrový funky. Jedná se tedy o žánrově celkem nezařaditelnou kapelu, což je přesně to, co je na tom baví.

Divadelní spolek Tyl / 30.11.2018 (20:00 - 01:00)

Betlém, město Davidovo na výstavě S vůní vanilky

Pestrou a podnětnou předvánoční atmosféru pro návštěvníky již tradiční adventní výstavy se opět pokusí vytvořit klienti AC dílen a Denního stacionáře se zaměstnanci Oblastní charity Polička, kněžími a řemeslníky v Charitním domě I. Zajímavého duchovního slůvka o biblickém králi Davidovi a městě Betlémě se ujmou páni faráři katolických farností Enderle, Romportl, Špinler a Tomšíček a Tengler z poličského evangelického sboru. Oči návštěvníků se potěší zručností řemeslníků při představování méně známých řemesl - kolářství a zpracování kůže. Nebudou chybět medové věcičky od medařů, zdobené perníčky od paní perníkářky ani spousta originálních výrobků z AC dílen a Denního stacionáře určených ke koupi. Na prahu adventu zde také můžete zakoupit adventní věnce či dekorace do vašeho domu. Přijďte se podívat, děláme to pro Vás a moc se na Vaši návštěvu těšíme.

Oblastní charita Polička / 30.11.2018 (08:00 - 17:00)

Retroples- 100 let republiky, 100 let trampingu

Kapely- Krajdovci, Petr Erbes, Dalton,...

Pontopolis / 1.12.2018 (20:00)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Od 15 hodin kulturní program, rozsvícení stromu v 17 hodin.

Tylův dům / 1.12.2018 (15:00)

Vánoční inspirace

20. ročník prodejní výstavy s vánoční tématikou

Tylův dům / 2.12.2018 (13:00)

severský filmový podzim-Popelikoptéra,drama,komedie Švédsko 2017

Zdánlivě jednoduchý černobílý debut Jonase Selberga Augusténa je poctou Jimu Jarmushovi, jehož vliv je více než patrný. V komické road movie hrdinové filmu putují z východní Evropy do Švédska za babičkou, které chtějí vrátit staré hodiny. A ze zdánlivě malé mise se stává velká cesta.

Divadelní spolek Tyl / 2.12.2018 (18:00)

BANAL - FATAL SVČ MOZAIKA POLIČKA

Preventivní program pro žáky II.stupně

SVČ Mozaika Polička / 3.12.2018 (10:00 - 12:00)

Anna K. / Vánoční tour 2018

Koncert známé české zpěvačky.

Tylův dům / 3.12.2018 (19:00)

Musica bellissima

Eva Čierna-Tornová (cembalo), Lucie Lukášová-Pelíšková (příčná flétna), Miloslav Študent (loutna, arciloutna, barokní kytara)

Tylův dům / 4.12.2018 (19:00)

BANAL - FATAL SVČ MOZAIKA POLIČKA

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY II. STUPNĚ

SVČ Mozaika Polička / 4.12.2018 (10:00 - 12:00)

BANAL - FATAL SVČ MOZAIKA POLIČKA

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ

SVČ Mozaika Polička / 5.12.2018 (10:00 - 12:00)

Mikuláš a pekelné dovádění

Zpříjemníme Vašim dětem čekání na příjezd čertů na Palacké náměstí hrami, soutěžemi a čertovskou diskotékou. Opékání buřtů, pošta pro ježíška. Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika. Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Aktuální informace na www.mozaika-policka.cz, facebook mozaika.

SVČ Mozaika Polička / 5.12.2018 (17:00 - 19:00)

Pěvecký recitál Romana Hozy

Spolek NÁŠ MARTINŮ / 6.12.2018 (18:00)

LiStOVáNí - Doppler

Městská knihovna Polička / 6.12.2018 (20:00)

Vinyl Overdose

Djs YOHNESS, DOWNSET, DnBAKER a ještě GEORGE S...

Divadelní spolek Tyl / 7.12.2018 (21:00)

Jazzové setkání - Sugárka Enyedi Quartet (HU/CZ)

Divadelní spolek Tyl / 8.12.2018 (20:00)

severský filmový podzim

Divadelní spolek Tyl / 9.12.2018 (15:00)

Posvátná matematika

Ekocentrum Skřítek / 12.12.2018 (19:00)

Kalendář

POKUK logo

Více informací o akcích v Poličce a okolí s možností třídění a vyhledávání naleznete:
Poličský kulturní kalendář