Poplatek za výpis z evidence zemědělského podnikatele

Za každou i započatou stránku výpisu z evidence zemědělského podnikatele je poplatek ve výši 15 Kč.