Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na žádost podnikatele

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá.