Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK v Borové

obec Borová, silnice II/357

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23676/2019
 vyvěšeno:
30. 8. 2019
 sejmuto:
16. 9. 2019