Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy PPK v obci Sádek

obec Sádek, VPÚK parcela p.č. 1755 v k.ú. Sádek u Poličky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24684/2019
 vyvěšeno:
9. 9. 2019
 sejmuto:
10. 10. 2019