Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění informace o oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Přístavba lisovny - VII. etapa, k.ú. Polička - Ravensburger Karton s.r.o."

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/29525/2019
 vyvěšeno:
25. 10. 2019
 sejmuto:
11. 11. 2019