Město Polička

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03317/2020
 vyvěšeno:
3. 2. 2020
 sejmuto:
19. 2. 2020