Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK obec Telecí

obec Telecí silnice II/357 a místní komunikace

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03953/2020
 vyvěšeno:
10. 2. 2020
 sejmuto:
26. 2. 2020