Město Polička

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici I/34, km 181,600 - 181,720, ul. Čs. armády v Poličce v úseku od kruhové křižovatky po křižovatku se silnicí II.třídy č. 362 (pravý jízdní pruh ve směru jízdy)

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07896/2020
 vyvěšeno:
25. 3. 2020
 sejmuto:
14. 4. 2020