Město Polička

Úřední deska

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA a Natura 2000_Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/25095/2020
 vyvěšeno:
2. 10. 2020
 sejmuto:
26. 10. 2020