Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy PPK v obci Hartmanice

silnice III/3626, MK a VPÚK v k.ú. Hartmanice

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/27435/2020
 vyvěšeno:
29. 10. 2020
 sejmuto:
30. 11. 2020