Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka z 4/10/2014 11:38:01 AM - odpovězeno 4/15/2014 1:14:09 PM - detail
Pane starosto, Na stránkách města jsem si přečetl Vaši odpověď na otázku pana J. Nováka. Nevím, kdo je pan Novák, ani kdo je jeho informátor ze Stříteže. Mrzí mne ale, že jste nezodpověděl otázku, zda jsem někdy něco prospěšného vykonal pro Poličku nebo Střítež. Sám víte, že jsem byl vyhodnocen jako nejdéle pracující dobrovolník pro Charitu v Poličce – tleskal jste mi, když jsem byl takto oceňován v kostele při příležitosti výročí Charity, víte o mé pomoci při pořádání Dnů země o.s. A 21, o mé dobrovolnické činnosti v Klubu hurá kamarád ve Stříteži, o pomoci při dětských dnech ve Stříteži – při té příležitosti jsem dostával podporu kulturní komise na pořádání divadelního představení, jak pro děti tak dospělé, víte, že je moje zásluha, že ve Stříteži mají obyvatelé možnost se sejít v klubu, z poslední doby uvedu odhalení nezákonné snahy přestěhovat volně žijící obojživelníky ze Stříteže neznalými úředníky města. Dále jen pro informaci uvádím: získání příspěvku z programu Make a Connection na opravu areálu požární nádrže a kulturní program s dalšími dobrovolníky ze Stříteže a okolí – 80 000,- hrubý úklid po rekonstrukci elektriky v bývalé škole ve Stříteži s vykonavatelem veřejně prospěšných prací, spolu s jinými dobrovolníky pořádání mnoha kulturně společenských akcí v budově bývalé školy, po několik let sbíráme s dětmi a dobrovolníky odpadky ve Stříteži a komunikaci ve směru na Poličku a Sebranice při příležitosti Dne země, již několik let jako dobrovolník pomáhám své manželce s organizací a realizací výstav současného umění ve Stříteži. To jen , co jsem si v rychlosti vzpomenul. Je mi trapné psát o svých aktivitách, které podle mne mají přesah v prospěch občanské společnosti, ale nevím, jak jinak čelit pomluvě, že jsem nikdy nic pro Střítež a Poličku neudělal. Jsem přesvědčen, že je na mne zaměřena pomlouvačná kampaň některými pomlouvači ve Stříteži. A teď otázky: přidal jste se k té kampani? Podle Vaší odpovědi panu Novákovi si to nemohu jinak vysvětlit. Kdo je pan J. Novák? Můžete mi poskytnout jeho mail abych měl možnost mu pomluvy vyvrátit? Kdo je ten informátor ze Stříteže? Není to jeden z těch, kdo nechtěli vidět, že je cesta udělaná jinak, než je ve smlouvě, kterou město se mnou uzavřelo, že cesta je vyvýšena tolik, že nejdou otvírat vrata? Tito lidé prostě nevidí co vidět nechtějí! Sám jste byl přítomen xenofobiím a vulgárním napadáním mé osoby na Veřejné schůzi letos ve Stříteži. Myslím, že dost dobře víte o co se tu jedná. Děkuji za nevyhýbavé odpovědi. Ivan Šrek
Otázka z 3/28/2014 6:33:36 PM - odpovězeno 4/14/2014 8:23:30 AM - detail
Vážený pane starosto, je tomu již více než tři měsíce, kdy jsem Vám předávala svůj podnět k řešení neúnosné situace v ulici Starohradská, konkrétně na městském pozemku č. 5952/45. Jen k připomenutí situace - jedná se o městský pozemek před provozovnou autodílny, poblíž Benziny. V tomto místě u vysoce frekventované silnice chybí chodník a všichni chodci, kteří směřují k "Zahradám", tedy k ulicím Haškova, Erbenova, Hrubínova a dále pak k místnímu hřbitovu nemají jinou možnost než projít těmito místy. Městský pozemek mezi frekventovanou silnicí a autodílnou je pravidelně téměř zcela zaplněn parkujícími auty, což přímo ohrožuje všechny chodce (včetně malých dětí směřujících např. do/ze školy). Před více než třemi měsíci jsem Vás prosila o Vaší osobní intervenci v této věci a vzhledem k tomu, že k žádné viditelné změně v situaci zatím nedošlo, chtěla bych se zeptat, jakými konkrétními kroky hodlá město zajistit bezpečnost chodců na svém pozemku. Jen mimochodem, dnes mě při přeparkovávání překážejících aut před provozovnou (tak aby se vůbec dalo projet s kočárem) mě řidička poučila, že v místě auta parkovat můžou - což je pravda, žádné (např. vodorovné) značení jim v parkování nebrání. Chápu, že případné omezení možnosti parkování na tomto městském pozemku by byla komplikace pro podnikání v autodílně. Na druhou stranu, snad mi dají občané a nejen obyvatelé oblasti za pravdu, bezpečnost občanů by měla být pro každého, zejména pro město, prioritou. Za konečné řešení situace předem děkuji!!!
Otázka z 4/4/2014 2:08:48 PM - odpovězeno 4/8/2014 12:12:22 PM - detail
Pane starosto, v dubnové Jitřence jsem si přečetl článek o cestě, u kterého je jako autor uveden Ivan Šrek a dále Vaši reakci na tento článek. P. Šreka osobně neznám, nevím, jestli žije v reálném světě a zda nepodléhá vlivům médií více, než je třeba, ale dle mého názoru není zcela v obraze. Nikdy jsem neslyšel, že by udělal něco pro Poličku nebo pro Střítež. Ptal jsem se na to známého ze Stříteže a nestačil jsem se divit. Nejdříve mi doporučil prolistovat starší vydání Jitřenky, kde jsem zjistil, že uvedená osoba je poměrně vydatným kritikem města, jeho volených představitelů i zaměstnanců (nic proti svobodě slova). Dále mě řekl, že dotyčný je schopný urážet, křivě obvinit a verbálně napadat výše uvedené a jiné spoluobčany i na veřejných schůzích. Slyšel jsem, že tato osoba dostává poměrně velkorysé příspěvky či dotace (nejen) od města na jakousi kulturní činnost, která údajně vyvolává ve tvářích obyvatel Stříteže buď trpké úsměvy, nebo vztek. A v neposlední řadě jsem zaslechl, že uvedená osoba spoluprovozuje ve Stříteži galerii v prostorách, které údajně nejsou k tomuto účelu určeny (rekolaudovány). Nebylo by nejlepší opravenou cestu před jeho domem odstranit a uvést do původního stavu? Myslíte si, že je v pořádku, že takováto osoba - pokud je výše popsané pravda - dostává (nejen) od města příspěvky či dotace na činnost? A ještě dotaz z jiné oblasti – proč není v neděli otevřen plavecký bazén? Děkuji
Otázka z 4/7/2014 8:25:53 PM - odpovězeno 4/8/2014 12:11:41 PM - detail
Dobrý den, prosím o informaci, kolik stojí m2 pozemku v Modřeci ( zahrada, stavební parcela, ... ). Děkuji, Elsnerová
Otázka z 3/21/2014 1:31:13 PM - odpovězeno 4/7/2014 8:18:24 AM - detail
Pane Starosto, emeritní poslanče PSP Neopomenula ? Odpovědná pracovnice Mgr. et Bc začáteční písmeno "H" ve slově HOSPOD, jiné vysvětlení mne nenapadá a to "H" tam perfekt sedí! Jakmile uslyším „sociální začleňování“, „platforma“, „koncepce“, „závazek státu“, „dát lidem práci“, „dát lidem více peněz“, „stát musí“, nebo „obtížná životní situace“, naplnění minimálního personálního standardu orgánu , zvýšení znalostí, kvality a efektivity práce pracovníků HOSPOD, zlepšení podmínek pro pracovníky HOSPOD, vytvoření odpovídajících podmínek pro práci s klienty a zvýšení informovanosti o činnosti HOSPOD." přičemž původci slov jsou z daní placení lidé, jejichž jedinou snahou je nepodříznout si větev pod zadkem, zpozorním a zkontroluji, jestli je peněženka pořád v kapse. V úctě Josef Kučera et CsRexT (senior repraesentativus ex terram) ceterum autem
Otázka z 3/28/2014 1:59:32 PM - odpovězeno 4/2/2014 1:42:43 PM - detail
Dobrý den, viděl jsem variantu č.3 zástavby pole na Berlíně a bytové domy jsou přímo proti domům na M.Bureše 812 a 813. Lidé v dolní části nebudou mít jistě dostatek sluníčka, zejména v zimě (sklon osy Země). Proč tyto domy nejsou proti Speciální škole? Tam jistě nebudou nikomu vadit. Také odstup od objektu je tam dost velký.
Otázka z 3/27/2014 7:52:44 AM - odpovězeno 3/28/2014 9:57:18 AM - detail
Vážený pane starosto, neplánuje se opravit celkem frekventovaná ,ale dost zničená cesta nad koupalištěm? (okolí kolem křížku k balatonu) Předem děkuji za odpověď. Zdeněk Zerzán
Otázka z 3/24/2014 3:03:43 PM - odpovězeno 3/27/2014 11:21:27 AM - detail
Vážený pane starosto, už několik týdnů se rozmýšlím, zda Vám mám napsat pár řádků a nyní tak činím po sobotní ranní vycházce přes park. Dle mého názoru je park ostudou města. Park slouží zejména k odpočinku, k posezení na lavičkách, které jsou mnohdy znečištěné a nedá se na ně sednout. Kolem laviček je nepořádek (zejména v sobotu a neděli ráno), přes den na nich posedává omladina popíjející alkoholické nápoje, která odpadky a nedopalky od cigaret, místo do košů vedle laviček, jednoduše hodí na zem. Dříve jsem potkával městské strážníky, kteří procházeli náměstím i parkem a nyní nejsou vidět skoro vůbec, kromě čtvrtků, kdy vybírají poplatky na tržnici a při kontrole zaplaceného poplatku za vjezd na náměstí. Jít přes park ve dne je o strach, natož po setmění. Vím, že náklady na provoz Městské policie nějakou mírou zatěžují rozpočet města, ale aby provoz MP končil ve všední dny v 15:30 hodin, je dle mého názoru nedostatečné. Taktéž strážníky Policie ČR jsem v parku neviděl ani nepamatuji. Neplánuje proto město Polička instalaci kamer v parku (kolem hradeb), podobně jako na nádraží a náměstí? Záběry kamer by mohly sloužit k identifikaci těch, kteří park znečišťují. Jsem si jistý, že když by byl někdo za znečišťování parku pokutován, tak by si pak rozmyslel, kam odpadky vyhodí. Myslím si, že když se projdete ráno po parku, budete vidět o čem mluvím…
Otázka z 3/26/2014 7:38:39 PM - odpovězeno 3/27/2014 11:19:41 AM - detail
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde na webových stránkách města najdu informace o vypsaných výběrových řízeních. Pokud zde takové informace nejsou uveřejňovány, pak by mě zajímalo, proč tomu tak je. A zda si město uvědomuje, že takové zveřejnění výběrových řízení vede ke zprůhlednění nakládání s veřejným rozpočtem a často také ke snížení ceny případné zakázky. Děkuji za odpověď, Petr Klouda
Otázka z 3/15/2014 9:14:20 AM - odpovězeno 3/19/2014 9:17:52 AM - detail
Vážený pane starosto, měl bych na Vás několik dotazů: Nedávno jste odpovídal (kladně) na požadavek na zhotovení dětského hřiště na ul. 9. května. Na této ulici jsou 3 bytové domy. Moje příbuzná bydlí s malými dětmi na ul. B. Němcové, na které je asi 15 bytových domů a žádné dětské hřiště zde není. Pokud se nemýlím, tak je to jediné sídliště v Poličce, na kterém dětské hřiště chybí. Proto se ptám, zda bude i na tomto poměrně velkém sídlišti v dohledné době zhotoveno dětské hřiště pro nejmenší děti? Podle dostupných informací stojí pronájem obou sálů Tylova domu pro kulturní akce několik desítek tisíc korun. Ovšem v této poměrně vysoké ceně údajně není zahrnut úklid a likvidace odpadu, což by podle mě mělo být samozřejmostí. Chtěl bych se proto zeptat, zda by bylo možné zajistit, aby uvedené služby ohledně odpadu byly zahrnuty v ceně za pronájem (např. jako zkvalitnění služeb městské organizace)? Město poskytuje dotace či příspěvky na činnost různým osobám a subjektům a to i těm, jejichž činnost vzbuzuje i rozporuplné reakce veřejnosti (např. p. Šrek). Jsou tyto dotace či příspěvky řádně vyúčtovány? Je kontrolována relevantnost dokladů, které jsou k vyúčtování dokládány? Kontroluje někdo vlastní činnost uvedených subjektů, zjišťuje někdo zájem veřejnosti o činnost a reakce či ohlasy účastníků, příp. hodnotí se kvalita pořádaných akcí atd. (např. činnost uvedené osoby)? Děkuji

Info

Položit novou otázku můžete zde.

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se...

Upozornění

Sekce "ptejte se.." je aktivní pouze zde, na oficiálních stránkách města Poličky. Je reagováno pouze na otázky položené pomocí zde zveřejněného formuláře a pouze zde na oficiálních stránkách města.