Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka z 5/19/2014 10:08:50 PM - odpovězeno 5/21/2014 10:34:53 AM - detail
Dobrý den. Děkuji za odpověď i za kroky vedené k nápravě věci. Máte jistě pravdu, že vše má svůj čas, tak uvidíme. Dovolte mi dotaz týkající se společnosti T.E.S. s.r.o. V rubrice -napište nám- jsem společnost informoval o několika zcela zanesených kanálových vpustech, ale nedostavila se žádná reakce ani mi nepřišla žádná odpověď, nevím tedy jestli tuto zprávu vůbec někdo četl. Chtěl bych se proto zeptat kam se lze v podobných případech obrátit. Děkuji.
Otázka z 5/14/2014 8:14:39 AM - odpovězeno 5/19/2014 9:12:11 AM - detail
ČÁROVAČKA. Jednoduché to mají "jednoduši". Kolik to bude? Jste se radši zapomněl zmínit, celá maškaráda včetně značek a čmáranic na silnici. Tak kolik to bude stát, několik desítek....stovek.... (další .... ročně udržování, servis atd.), a jaký bude efekt? Tedy přidaná hodnota, že, no, jako obvykle: kde to ještě úplně neumřelo (to je většinou tam, kde se dá autem zajet a zaparkovat, na rozdíl od např. právě "ZOO"ny), tam to umře. Heren, náleven X. cenové kategorie, výprodejů levných čínských odpadků, vietnamských zelenin (snad ne prodejen drog a praček špinavých peněz), thajských masáží, ukrajinských prodejen cetek a šperků a jiné podivné náplavy výrazně přibude, ostatní podniky zdraží nebo padnou. To je ten přínos? Pro koho? Kučera
Otázka z 5/13/2014 11:42:07 PM - odpovězeno 5/19/2014 9:04:59 AM - detail
Dobrý den. Dovolte mi malou poznámku k tématu žlutých čar. Pan Kučera má jistě pravdu, že žlutě natřený obrubník moc parády nenadělá a při pohledu na takto upravený obrubník obrounaný auty lze říci, že se jedná o zcela samoúčelnou záležitost, protože dodržování této úpravy by se dalo vynutit pouze pokutováním či odtahováním takto zaparkovaných aut. Před prodejnou Elektro Zapa v ulici Hegerova nesedí dobře poklop kanálové šachty a přejezd, především kamionu, je hlučnější než je nutné. Doufal jsem, že si třeba sám takzvaně sedne, ale nestalo se. Chtěl bych se zeptat, jestli firma, která práci prováděla by nemohla nějakým způsobem zajistit nápravu. Poklop, který zde byl před výměnou seděl zcela dokonale. Je možné, že se jedná pouze o nečistotu v dosedací ploše, protože u jiných poklopů jsem tento problém neregistroval. Děkuji za odpověď a věřím v brzkou nápravu.
Otázka z 5/13/2014 8:18:11 PM - odpovězeno 5/14/2014 11:16:33 AM - detail
Hezký večer pane starosto! Zajimalo by mě kdo je teď nejstarším občanem Poličky! Děkuji Petr
Otázka z 5/5/2014 8:31:59 AM - odpovězeno 5/13/2014 10:44:45 AM - detail
Věcně: Dobrý den pane starosto Dej volům moc a „oni“ (nebo kdo?) vymyslí z nedostatku jiné účelné práce žluté čarování které je spasí od nepotřebnosti. Žlutá čára nic nepřinese, jen zohyzdí pohled na slušný chodník a bude jistě i „něco“ stát. Ať jdou raději vyplet nevkusné ostrůvky na křižovatce u gymnázia nebo obtáhnout "zebry" Svobodu ANO, ale toto snad opravdu NE. A co Vy, vážený pane starosto, nezapomenul jste trochu, nežijete snad v teráriu místní politiky postupně obklopován podivnou persónou, doufám, že si je sám nevybíráte? Kučera
Otázka z 4/29/2014 8:24:22 PM - odpovězeno 5/13/2014 10:43:10 AM - detail
Dobrý den vážený pane starosto, jako občanka města Poličky se zajímám o místní dění a stav prostoru, ve kterém žijeme. Proto mi nejsou lhostejné některé věci, které se v našem městě dějí. Touto formou bych chtěla upozornit na skládku stavebního odpadu, který se v našem městě již několik let nekontrolovatelně rozrůstá. Konkrétně se jedná o parcelu sousedící s místním pivovarem, kolem které často chodím. Vzhledem k tomu, že se místo nachází nedaleko našeho kulturního centra Tylova domu a zahrádkářské kolonie, není pochyb o tom, že je skládka na očích mnoha občanů nejen našeho města. Celá situace mi přijde alarmující nejen kvůli tomu, že se skládka nachází na parcele, která je vedena v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost chráněný státním půdním fondem, ale dále hlavně kvůli tomu, že se v místě nachází lokální vodoteč Bílý potok a jeho ochranné pásmo, které je touto skládkou dotčené. I netrénované oko při prvním pohledu zjistí, že se na skládce nachází nejen stavební suť, ale dále také plastové trubky, keramické kachličky, kovové dráty, sklo a jiné odpadní materiály, které nemají v přírodě volně co dělat. Chápu, že skládka slouží pro ukládání materiálu při výstavbě probíhající v Městském pivovaru Polička, avšak takovéto nakládání s odpady není v souladu s platnou legislativou v ČR. Zejména se jedná o zákon č. 185/2001 Sb., který řeší nakládání s odpady, jejich ukládání a třízení dle katalogu vydaného Ministerstvem životního prostředí. Pochybuji, že dotčené orgány státní správy, zejména pak Odbor životního prostředí, který se k výstavbě musí vždy vyjadřovat, byl při schvalování svolný k takovémuto jednání. Předem děkuji za odpověď a doufám, že tato kaňka, která se nachází na bílém papíře našeho královského věnného města, bude co nejdříve vymazána. Přeji pěkný den.
Otázka z 4/26/2014 9:35:59 AM - odpovězeno 5/2/2014 12:48:07 PM - detail
Vážení, má otázka se týká přímého vlakového spojení z Poličky do Pardubic hl. n. přes Chrudim, konkrétně osobní vlaky č.5355 a 5357. Z jakého důvodu tyto spoje končí v Borové u Poličky a nezajíždí do Poličky? Počítá se do budoucna se změnou jízdního řádu tak, aby všechny přímé vlakové spoje z Pardubic přes Chrudim a Skuteč zajížděly až do Poličky? Řada pravidelně dojíždějících cestujících do Chrudimi či Pardubic by přímý vlakový spoj jistě uvítala. Předem děkuji za odpověď. Jan Roček
Otázka z 4/28/2014 7:44:09 AM - odpovězeno 4/28/2014 12:29:53 PM - detail
Jen si u nás hrajeme na systém stran. Ve skutečnosti to je systém politických podnikatelů bez idejí a názorů ochotných platit za šanci dostat se na placenou stranu korupčního systému. Politické strany se řídí jako firmy a jejich smyslem je generovat zisk pod kamufláží služby lidu. Ale jak z toho ven? Asi nechcete? Nemůžete? Do konce! Tři otázky v jedné. Jen neříkejte, že uvnitř je to pro občany důležitější. Kučera
Otázka z 4/10/2014 11:38:01 AM - odpovězeno 4/15/2014 1:14:09 PM - detail
Pane starosto, Na stránkách města jsem si přečetl Vaši odpověď na otázku pana J. Nováka. Nevím, kdo je pan Novák, ani kdo je jeho informátor ze Stříteže. Mrzí mne ale, že jste nezodpověděl otázku, zda jsem někdy něco prospěšného vykonal pro Poličku nebo Střítež. Sám víte, že jsem byl vyhodnocen jako nejdéle pracující dobrovolník pro Charitu v Poličce – tleskal jste mi, když jsem byl takto oceňován v kostele při příležitosti výročí Charity, víte o mé pomoci při pořádání Dnů země o.s. A 21, o mé dobrovolnické činnosti v Klubu hurá kamarád ve Stříteži, o pomoci při dětských dnech ve Stříteži – při té příležitosti jsem dostával podporu kulturní komise na pořádání divadelního představení, jak pro děti tak dospělé, víte, že je moje zásluha, že ve Stříteži mají obyvatelé možnost se sejít v klubu, z poslední doby uvedu odhalení nezákonné snahy přestěhovat volně žijící obojživelníky ze Stříteže neznalými úředníky města. Dále jen pro informaci uvádím: získání příspěvku z programu Make a Connection na opravu areálu požární nádrže a kulturní program s dalšími dobrovolníky ze Stříteže a okolí – 80 000,- hrubý úklid po rekonstrukci elektriky v bývalé škole ve Stříteži s vykonavatelem veřejně prospěšných prací, spolu s jinými dobrovolníky pořádání mnoha kulturně společenských akcí v budově bývalé školy, po několik let sbíráme s dětmi a dobrovolníky odpadky ve Stříteži a komunikaci ve směru na Poličku a Sebranice při příležitosti Dne země, již několik let jako dobrovolník pomáhám své manželce s organizací a realizací výstav současného umění ve Stříteži. To jen , co jsem si v rychlosti vzpomenul. Je mi trapné psát o svých aktivitách, které podle mne mají přesah v prospěch občanské společnosti, ale nevím, jak jinak čelit pomluvě, že jsem nikdy nic pro Střítež a Poličku neudělal. Jsem přesvědčen, že je na mne zaměřena pomlouvačná kampaň některými pomlouvači ve Stříteži. A teď otázky: přidal jste se k té kampani? Podle Vaší odpovědi panu Novákovi si to nemohu jinak vysvětlit. Kdo je pan J. Novák? Můžete mi poskytnout jeho mail abych měl možnost mu pomluvy vyvrátit? Kdo je ten informátor ze Stříteže? Není to jeden z těch, kdo nechtěli vidět, že je cesta udělaná jinak, než je ve smlouvě, kterou město se mnou uzavřelo, že cesta je vyvýšena tolik, že nejdou otvírat vrata? Tito lidé prostě nevidí co vidět nechtějí! Sám jste byl přítomen xenofobiím a vulgárním napadáním mé osoby na Veřejné schůzi letos ve Stříteži. Myslím, že dost dobře víte o co se tu jedná. Děkuji za nevyhýbavé odpovědi. Ivan Šrek
Otázka z 3/28/2014 6:33:36 PM - odpovězeno 4/14/2014 8:23:30 AM - detail
Vážený pane starosto, je tomu již více než tři měsíce, kdy jsem Vám předávala svůj podnět k řešení neúnosné situace v ulici Starohradská, konkrétně na městském pozemku č. 5952/45. Jen k připomenutí situace - jedná se o městský pozemek před provozovnou autodílny, poblíž Benziny. V tomto místě u vysoce frekventované silnice chybí chodník a všichni chodci, kteří směřují k "Zahradám", tedy k ulicím Haškova, Erbenova, Hrubínova a dále pak k místnímu hřbitovu nemají jinou možnost než projít těmito místy. Městský pozemek mezi frekventovanou silnicí a autodílnou je pravidelně téměř zcela zaplněn parkujícími auty, což přímo ohrožuje všechny chodce (včetně malých dětí směřujících např. do/ze školy). Před více než třemi měsíci jsem Vás prosila o Vaší osobní intervenci v této věci a vzhledem k tomu, že k žádné viditelné změně v situaci zatím nedošlo, chtěla bych se zeptat, jakými konkrétními kroky hodlá město zajistit bezpečnost chodců na svém pozemku. Jen mimochodem, dnes mě při přeparkovávání překážejících aut před provozovnou (tak aby se vůbec dalo projet s kočárem) mě řidička poučila, že v místě auta parkovat můžou - což je pravda, žádné (např. vodorovné) značení jim v parkování nebrání. Chápu, že případné omezení možnosti parkování na tomto městském pozemku by byla komplikace pro podnikání v autodílně. Na druhou stranu, snad mi dají občané a nejen obyvatelé oblasti za pravdu, bezpečnost občanů by měla být pro každého, zejména pro město, prioritou. Za konečné řešení situace předem děkuji!!!

Info

Položit novou otázku můžete zde.

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se...

Upozornění

Sekce "ptejte se.." je aktivní pouze zde, na oficiálních stránkách města Poličky. Je reagováno pouze na otázky položené pomocí zde zveřejněného formuláře a pouze zde na oficiálních stránkách města.