Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka Hledám Josefa Kysilku nar. v Lezníku č.l asi v r. 1944. Studoval ČVUT v Praze. Děkuji.
Odpověd

Vážená paní Novotná,

poskytovat údaje z informačního systému lze na základě zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. § 8, a to pouze k jeho osobě a k osobě blízké. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, …. Dle zákona o EO máte možnost písemně požádat o zprostředkování kontaktu na Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím kteréhokoli úřadu. Správní poplatek za toto zprostředkování činí 500,- Kč.
Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem


Jaroslav Martinů
starosta města

 

Info

Autor otázky:  Anna Novotná
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  21.3.2013 17:59:33
Datum odpovědi:  25.3.2013 17:07:15

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď