Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujícího: 1. Za jakým finančních podmínek je provozována restaurace v Divadelním klubu 2. Za jakých finančních podmínek je provozávna posilovna na bazéně panem Štěpánkem Žádám Vás jakožto správce těchto objektů o tuto informaci,tj. o sdělení částky, kteří podnikatelé provozující tyto služby měsíčně platí městu Polička. Věřím, že mi při Vašem otevřeném přístupu vyhovíte touto cestou. Děkuji a přeji krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce. A. Dubánek
Odpověd

Vážený pane Dubánku,

ve vší úctě Vám mohu sdělit, že město Polička podporuje pouze činnost Divadelního spolku Tyl Polička, který je velmi aktivním a činorodým společenstvím zajišťujícím celoroční bohatou kulturní činnost v našem městě.

Tento spolek má právní subjektivitu a veškerou svoji činnost zajišťuje v rámci svého oprávnění. Z tohoto důvodu nevím, a ani nemohu oprávněně na Vaši otázku odpovědět.

Prosím, obraťte se v této věci na představitele Divadelního spolku.

Ve věci podmínek provozování posilovny na bazéně panem Štěpánkem, sděluji: Pan Jiří Štěpánek má uzavřenou smlouvu o pronájmu s T.E.S. s.r.o., na základě které platí T.E.S. s.r.o. pronájem.

Vážený příteli,

v případě Vašeho zájmu nabízím osobní setkání, na které mohu pozvat i zástupce příslušných organizací. Volat můžete i na moje tel. číslo 731 441 401.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Saša Dubánek
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  19.12.2016 17:48:56
Datum odpovědi:  27.12.2016 9:44:37

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď