Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, děkuji za odpověď stran záležitosti kolem posilovny a Klubu. Co se týká Klubu, tak ano zeptám se přímo vedení Divadelního spolku Tyl, nicméně Klub je v divadle, které patří městu a zájem města by měl být takový, aby z provozu takového zřízení co nejvíce profitovalo, nikoliv dělalo charitu a zašívárnu pro úzkou skupinku lidí. Co se týká posilovny, tam nejsem s odpovědí pranic spokojen. Já jsem se ptal, kolik platí pan Štěpánek nájem, že s ním máte nájemní smlouvu mi nemusíte psát, to snad dá rozum. Odpovězte mi, prosím, jasně, jak Vám zákon 106/1999 Sb. ukládá, na otázku: jaká je výše měsíčního nájmu, který platí pan Štěpánek městu? Proč nejsou smlouvy, které město uzavřelo s podnikatelskými subjekty, veřejně dostupné? Není na čase žádat o jejich zveřejnění? Věřím ve Vaši otevřenost a očekávám Vaši odpověď. Děkuji a přeji pěkný den. A. Dubánek
Odpověd

Vážený pane Dubánku,

nechci Vám brát Váš názor na činnost klubu v městském divadle, ale musím napsat, že tento pohled „zašívárna pro úzkou skupinu lidí“ v žádném případě nesdílím.

Věřím, že v této situaci není na škodu malý pohled do historie.

Tylův dům vystavěli pro sebe poličští ochotníci, kteří ho až do roku 1951 provozovali.

V období 1951 - 1989 bylo divadlo provozováno pod hlavičkou Městského národního výboru v Poličce.

Po revoluci vznikla dohoda, že ochotníci nebudou požadovat Tylův dům zpět, ale budou mít v symbolickém pronájmu bývalou kulisárnu a garderobu.

V prostorách bývalé kulisárny si ochotníci na své náklady (spolu s řadou přispěvovatelů, mezi kterými nechybělo ani Město Polička) vybudovali Divadelní klub v rozpočtované ceně 5 mil. Kč - od rozvodů vody, topení, plynu a elektřiny, přes betony, podlahy, sociální zázemí, omítky a veškeré železné i dřevěné konstrukce, vzduchotechniku a vybavení...

Jen během letošních Vánoc divadelní klub navštívilo více než 1200 spokojených diváků, což svědčí o velké úrovni kulturní nabídky.

Co se týče příspěvků Divadelnímu spolku Tyl, tak rozpočet Města Poličky je veřejně k nahlédnutí a vnitřní finance a fungování celého Divadelního klubu jsou plně v kompetenci DST, kam můžete vznést dotaz.

Vážený pane Dubánku, bez ohledu na to, jestli je možné Váš dotaz vztahovat pod zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, považuji za správné Vám na druhou část Vaší otázky  odpovědět a věc vyjasnit. Smlouvu s provozovatelem posilovny má uzavřen T.E.S. s.r.o., nikoli město Polička. V tomto směru se nejedná o nějakou právní kličku, ale o běžný způsob spravování veřejného majetku, kdy obce nemají kapacity vlastními silami zabezpečovat technické a obdobné činnosti. Hodnota uzavřené smlouvy činí podle informací T.E.S. s.r.o. více než 50.000 Kč, proto je text této smlouvy zveřejněn v registru smluv.

K problému uveřejňování smluv dodávám, že od 1. července 2016 zveřejňují obce a další subjekty všechny smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH v tzv. registru smluv, který je bezplatně veřejně přístupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

Za město Polička jsem i přesto vždy připraven zodpovědět jakýkoli dotaz, pokud na něj odpovědět umím a mohu, o čemž doufám svědčí i výše uvedená odpověď ve věci nájemní smlouvy.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Alex Dubánek
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  11.1.2017 7:25:29
Datum odpovědi:  17.1.2017 10:53:16

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď