Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto. Oslovte prorosím pana Mgr. Koláře s doporučením prostudování norem týkajících se popisování tech. výkresů. Při veškeré úctě k dosaženému vzdělání "Mgr inivers ?" by popis http://www.policka.org/soubor/uredni-deska/973548 výkresu "Stanovení místní úpravy provozu na VPÚK v ulici Tyršova v Poličce" které podepsal Mgr. Jan Kovář obstál v prvním ročníku snad jen prakt. školy. Děkuji Kučera
Odpověd

Vážený pane Kučero,

 

na pana Mgr. Kováře jsem se s Vaší připomínkou osobně obrátil a dostalo se mně od něho následujícího vysvětlení. To, co Vy v tomto případě mylně nazýváte výkresem, není výkresem technickým, na který by se vztahovaly normy k jeho popisování, ale „pouhým“ situačním plánem, který má graficky doplňovat resp. znázorňovat informace uvedené v samotném tzv. „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které je v dané věci dokumentem stěžejním a jehož je situační plán přílohou. Tato příloha návrhu slouží k tomu, aby si i laická část veřejnosti byla schopna představit, jaká místní úprava v té které lokalitě má být do budoucna stanovena. Na takovéto situační plány, pokud tedy nejsou součástí nějaké projektové dokumentace řešící širší oblast, než jen změnu místní úpravy na pozemních komunikacích, však žádné normy nedopadají a jedinou podmínkou je, aby to, co je v situačním plánu graficky znázorněno, plně korespondovalo s tím, co je v písemném vyhotovení shora uvedeného návrhu uvedeno. Ještě doplním, že dle mně sdělených informací, takto popsané a graficky zpracované situační plány, jsou naprosto běžné a před jejich zveřejněním na úřední desce vždy, co do formy i obsahu, odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. Naštěstí tedy ne vždy, milý neznámý příteli, je nutné klást na vše někdy až nesmyslně přísné normové požadavky, vztahující se na technické výkresy, byť chápu a plně respektuji, že jsou mezi námi i lidé, kterým tato jednoduchost není zcela po chuti a kteří by existenci nějakých norem i tvoření takovýchto jednoduchých situačních plánů, minimálně pro svůj dobrý pocit, ocenili. Závěrem snad už jen tolik, že pokud byste mé vysvětlení považoval za neúplné či nedostatečné, obraťte se prosím osobně přímo na pana Mgr. Kováře, který Vám, jak mně sám uvedl, rád a ochotně vše ještě podrobněji objasní.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

Info

Autor otázky:  Kučera J.
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  2.2.2017 7:23:54
Datum odpovědi:  3.2.2017 9:50:13

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď