Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den, prosím o zodpovězení otázek: - kolik stály oslavy "555" ve dnech 18.-20.8.2017 - z jakých zdrojů byla hrazena tato oslava, jaké instituce se podílely - jak byla zajištěna bezpečnost a pořádek během oslav - proč byl porušen zákon 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví v oblasti nočního klidu (ze soboty 19.8. končil hluk; elektronicky zesílené výkřiky; bubny s nízkou frekvencí; též elektronicky zesílené...; v 1 h. 13 min. v neděli). Nočním klidem dle zákona je myšlena doba od 22 hodin do 6 hodin o víkendech do 8 hodin. - chce tím vytvářet pořadatel a schvalovací orgány MěÚ vzor porušování cit. zákona pro ostatní? - jak chce MěÚ v dalších případech bránit porušování cit. zákona v příštích veřejných akcích? Děkuji za odpověď. Zdeněk Lipenský
Odpověd

Vážený příteli Zdenku,

ekonomická stránka festivalu pochopitelně není ještě uzavřena, ale celkové náklady jsou očekávány dle rozpočtu ve výši 950 tis. Kč podobně, jako v minulém roce.

Nejvyšší položku činí honoráře účinkujících a provedení ohňostroje včetně autorských poplatků, a to 580 tis. Kč. Zajištění pódia, světelné, zvukové techniky a ozvučení hudební produkce včetně ohňostroje stojí cca 100 tis. Kč. Za propagaci  festivalu (tisk plakátů a letáků, výlep, fotodokumentace) zaplatíme 40 tis. Kč. Zajištění úklidu a hygieny festivalu stojí 70 tis. Kč (pronájem mobilních toalet, mzdy pracovníků úklidu, hygienický a úklidový materiál, uložení odpadu). Zbývající částku zaplatíme za mzdové náklady,  pronájmy laviček, kostela a další technické služby a materiál potřebný k akci.

Festival je z většiny financován prostředky města Poličky, dále se podílí Pardubický kraj částkou 70 tis. Kč, firmy VHOS, a.s. a Tlapnet s.r.o. přispěly 20 tis. Kč, výnosy z poplatků za stánkový prodej a provoz atrakcí činí 110 tis. Kč.

O bezpečnost návštěvníků se po celou dobu festivalu od pátku 18. srpna do neděle  20. srpna 2017  starala  Městská policie v součinnosti s Policií ČR – Obvodním  oddělením  Polička.

Pořádek v centru města a přilehlých ulicích včetně parku  zajišťovala skupina smluvně zajištěných  pracovníků.

 

Doba nočního klidu je regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 47 odst. 6 tohoto zákona je definována doba nočního klidu jakožto doba od 22. do 6. hodiny.

Zákon o přestupcích v tomto ustanovení předpokládá možnost vydání obecně závazné vyhlášky, v níž budou stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Zastupitelstvem města Poličky konaném dne 8. 12. 2016 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, účinná od 29. 12. 2016. Tato vyhláška byla doplněna Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 schválenou dne 27. 4. 2017, účinnou od 19. 5. 2017. Těmito vyhláškami jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší a to od 3. do 6. hodiny. Mezi tyto výjimečné případy je zahrnut i festival „Polička*555“. Text vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města Poličky. 

 

Vážený příteli,

dovol mi ještě na závěr několik vět z mého pohledu.

Ano, rozumím a mám pochopení i pro postoj některých našich spoluobčanů, které tento festival ruší, případně se jim nelíbí.

Na druhé straně je třeba zohlednit, že tato akce je, dle mého názoru, hlavní kulturní a společenskou akcí našeho města. Věřím, že i letošní, již 26. ročník toho byl důkazem.

Rád bych ze své pozice s velkou úctou poděkoval pořadatelům, policii a všem návštěvníkům. Děkuji též i občanům, které festival ruší, za strpení a pochopení.

Moc děkujeme.

 

S pozdravem Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Zdeněk Lipenský
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  21.8.2017 10:28:39
Datum odpovědi:  24.8.2017 9:05:09

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď