Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den, píši Vám z pozice velmi rozezleného rodiče. Za poslední dobu jsem já i mnoho mých přátel velmi znepokojen bezpečnostní situací ve městě. Nemám na mysli pouze neustále obtěžující "vejpitky", vykonávající potřebu za bílého dne mezi lidmi u Penny marketu na nádraží, ale zejména v městském parku. Jedná se stále o stejné tváře, ke kterým poslední dobou prudce přibývá nových. Situace se podle mého odhadu nejvíce zhoršila za poslední rok. Ze své zkušenosti vím, že státní ani městská policie do parku prakticky nechodí. Ostatně toho si všímá každý Poličák. Ve školním roce se parkem pohybuje mnoho dětí, navštěvujících Gymnázium i Masarykovu ZŠ. Zhruba od oběda jsou zde na několika různých místech k vidění bandy velmi vulgárních a často do bezvědomí opilých lidí. Pro alkohol si dochází z parku do herny Queen na náměstí. Ani nemá cenu mluvit o tom, že denně od rána je možné sledovat tyto spoluobčany postávající před hernou přímo na náměstí, někdy v až extrémně podnapilém stavu. Skutečně do varu mne však přivedla tato sebranka poslední neděli. Cestou s kočárkem na náměstí mě překvapili dva močáci, kteří vylezli z Queenu téměř neschopni chůze. Z náměstí šli dva důchodci se čtyřmi jak předpokládám vnoučaty a mnoho dalších lidí s dětmi směrem do parku, kde byly nafukovací hrady a další atrakce. Jeden z těchto výtečníků se nerozpakoval postavit se rodině do cesty vprostřed ulice, vedoucí z náměstí do parku, zhruba v úrovni vchodu do restaurace THT a vykonat zde potřebu. Zde jsem to nestihl, ale povedlo se mi vyfotit jeho parťáka asi pět minut poté v parku plném dětí, v těsné blízkosti skákacího hradu a v blízkosti dětského hřiště. Následně se připojil ke skupině notoricky známých návštěvníků parku a společně pokračovali ve své každodenní oslavě života. Pokud do města budou tato individua stále přicházet a mít zde takto neomezené pole své blahodárné působnosti, vznikne tím velmi nebezpečný precedent pro ostatní podobné existence, které nebudou váhat se sem stáhnout také. Jsme poměrně malé město, vrátil jsem se sem z Brna zejména kvůli klidu. Nyní zjišťuji, že v Brně je alespoň možné se takovýmto "přínosným" setkáním vyhnout. V Poličce nikoliv. Proto bych rád apeloval právě na zastupitelstvo, aby se pokusilo tento problém řešit. Je možné připravit vyhlášku například o NONstop barech v centru města nebo o automatech. Provoz herny by to jistě omezilo. Stejně tak pohyb silně podnapilých osob na veřejnosti ve dne. Je možné zajistit pohyb Městské Policie v parku. Jejich přítomnost a neustálý zájem (například transport na záchytku) o tyto skupinky jistě motivuje mnoho opilců k odsunu. Předejde se tím nevyhnutelnému incidentu se zraněním a to jak ze strany naštvaných občanů tak primárně ze strany těchto pobudů. Chtěl bych Vás tímto požádat o vyjádření, zda a jak budete tuto situaci řešit.
Odpověd

Vážený pane Josefe,

 

ano, rozumím Vašemu rozezlení a sděluji toto. Okamžitě jsem opětovně (každý rok tak činím několikrát) inicioval jednání za účasti Policie ČR včetně naší městské policie za účelem posílení prevence a omezení Vámi popisovaných nešvarů.

Chci Vás, příteli, poctivě ubezpečit, že i přes skutečnost, že Polička je dlouhodobě nejbezpečnějším městem v okolí, tyto věci v našem městě nehodláme trpět a stále je a bude naší snahou těmto nepřístojným způsobům chování maximálně bránit.

Zcela správně píšete, že musíme bránit příchodu bezdomovců z různých jiných měst. To musí být jedna z našich prvních priorit. Bohužel nám toto odhodlání znesnadňuje opuštěný a zdemolovaný objekt, tzv. lokomotivní depo v areálu za nádražím, které vlastní jedna z následných organizací vzniklá z původních Českých drah. V tomto objektu se bohužel ubytovalo několik nepřizpůsobivých občanů. Budu iniciovat jednání s vlastníkem tohoto objektu za přítomnosti stavebního úřadu a hledat legitimní cesty, v souladu s právem, jak toto doslova doupě zrušit.

Věřte, vážený pane, že jsme pevně odhodláni těmto věcem zamezovat. Na straně druhé ale také věřte, že při nezbytném dodržení práva nemáme moc účinných způsobů.

Jsem velice rád, že jsme letos v 1. pololetí přikročili k radikálnímu prosvětlení a snížení porostu v parku. Tím park získal nejen na kráse, ale též je i průhlednější, ubyla různá zarostlá zákoutí, která se mnohdy nabízela pro nepřípustné chování.

Na výše zmiňované schůzce bylo dohodnuto s okamžitou platností, že dojde ke zvýšení četnosti pochůzek a kontrol v parku, a to jak v odpoledních, tak i ve večerních hodinách.

Osobně jsem velice rád i za věcný a lidsky správný přístup pracovníků našeho sociálního odboru, který má snahu lidem pomoci, a to tak, aby mohli žít důstojně, např. na ubytovnách.

Věřím, vážený pane Josefe, že jste zkušený a poctivý člověk, který se aktivně angažuje za lepší život v Poličce a na straně druhé i uznalý muž, který dobře ví, že toto úsilí není jednoduché, musí být stálé a je nezbytné využít všech dostupných a legitimních prostředků k nápravě. Věřím, že nakonec budeme i s Vaší pomocí úspěšní a v Poličce se bude stále dobře žít.

 

S pozdravem

 

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Josef
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  24.8.2017 20:54:47
Datum odpovědi:  30.8.2017 13:08:38

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď