Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto. Reaguji na Vaši odpověď na dotaz pana Václava Štěpaře, který chtěl vědět, co se v budoucnu bude dít s kočkami nalezenými na území našeho města. Je to přesně tak, jak píšete. S mojí maminkou neseme tíhu a starost o opuštěné kočky v našem městě, přestože je to právě město, kdo má zákonnou povinnost postarat se o nalezená zvířata na svém území. Této činnosti se věnuji již 13 let. Za tuto dobu nám prošlo rukama více než 300 koček, z nichž jen malé procento nepocházelo z území našeho města. Práce to lehká určitě není. Je náročná finančně i psychicky. Kočky necháváme kastrovat, léčíme je a hledáme jim nové domovy. Poslední roky je to čím dál těžší, protože bohužel i v našem městě je mnoho lidí, kteří kotě či kočku raději někam „odloží“, než by ji nechali vykastrovat. Kastrace je základ, a pokud lidé nebudou ochotni nést zodpovědnost za svá zvířata, nikam se neposuneme. Není nic příjemného nacházet zubožená zvířata, která nemohou za to, že jsou nechtěná. Hlavní zodpovědnost je na nás, lidech. To, že si myslíte, že se jedná o jednu kočku za rok, je bohužel velmi klamná domněnka. Jen za posledních měsíc to bylo 8 koček, pro které jsme naštěstí našli domovy. Dalších několik koťat bylo nalezeno v různých taškách či příkopech – byla ošetřena na místní veterině. Jak už jsem Vám řekla jak loni na podzim, tak i při naší nedávné schůzce: končíme! Další kočky již nabírat nebudeme. V současné době jich v našem depozitu máme 88, a pokud se pro ně nenajde domov, dožijí tu. Ale nové kočky už nepřijímáme. Nikdo z nás nemládne a musíme se dívat i do budoucna a mít trochu zodpovědnosti za jejich životy. Nelze stále nabírat, potom zestárnout a doufat, že se o ně někdo za nás postará. V blízké budoucnosti bude muset město převzít odpovědnost a najít jiné řešení, než je umisťování koček k nám. Nabízí se možnost požádat obyvatele města, zda by toto břímě na sebe někdo po další roky nevzal. Ráda se vším poradím a věřím, že se někdo najde. Milovníků koček je zde dost. Nebo je tu možnost zbudovat útulek pro opuštěná zvířata, který v našem městě chybí. Zmínil jste také finance. V této oblasti jsme městu, které proplácí veterinární ošetření koček, velice vděčni. Peníze, které zde uvádíte, jsou fakturovány přímo veterinárnímu lékaři, nikoli nám, a pokryjí jen malou část skutečných nákladů. Žádné krmivo se z nich nehradí. Náklady na provoz našeho depozita za loňský rok jsou 510 500 Kč. Je to částka za krmivo, stelivo, léky a veterinární péči. My zde fungujeme 13 let, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zcela zdarma. Vše je možné doložit, vedeme si účetnictví a každý rok podáváme daňové přiznání. Kočky z našeho města financujeme z velké části z vlastních příjmů, a dále z darů od hodných lidí. Máme virtuální adopce, vydáváme kalendáře, pořádáme aukce. Vím, že Vy sám máte spoustu starostí, máte na svých bedrech celé naše město. Přesto věřím, že i tento nelehký úkol zvládnete, případně pověříte jeho vyřešením někoho ze svých zaměstnanců. Někoho, kdo tomu alespoň trochu rozumí a vnese do celé problematické situace trochu naděje a světla.
Odpověd

Vážená a milá paní Funková,

 

předem mé odpovědi přijměte opětovně velké a uznalé poděkování našeho města za Vaši dlouholetou záslužnou péči o opuštěné kočky. Velké poděkování si zaslouží i Vaše maminka, neboť velmi dobře vím, s jakou obětavostí Vám pomáhá.

Ano, vše co píšete, je pravda. Dobře si uvědomuji, že nás nevyhnutelně čeká nalézt i jiná řešení, kam kočky umisťovat. V této věci již delší čas zjišťuji zkušenosti z jiných měst. Dále se snažím s našimi městskými strážníky oslovovat i jiné útulky, popřípadě i vyhledávat ochotné občany v našem regionu, kteří mají pro tuto činnost možnosti a hlavně jsou ochotni kočičky přijmout, a to třeba i na úrovni malého omezeného množství.  

Věřte, vážená paní Funková, že jsme si tohoto problému vědomi a snažíme se najít adekvátní řešení.

 

S poděkováním a velkou úctou Vám a Vaši mamince

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Funková Ludmila
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  30.8.2017 17:36:16
Datum odpovědi:  6.9.2017 12:43:36

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď