Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den. Chci se zeptat proc neni na silnici u masnacke bytovky vyznaceny prechod pro chodce? A druha otazka. Bude cyklostezka smer masokombinat? Dekuji
Odpověd

Dobrý den pane Tvrdíku,

 

na Váš první dotaz uvádím, že na ul. Hegerova se v místě, které zmiňujete, nenachází přechod pro chodce, nýbrž místo pro přecházení vozovky, což přináší jak z titulu užívání, tak i z hlediska požadavků na označení takového místa určitý rozdíl. V podstatě lze uvést, že přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci, které je určeno pro přecházení komunikace chodci a jako takové musí být vždy označené příslušným vodorovným i svislým dopravním značením. Na přechodu pro chodce pak má chodec, který jej zjevně hodlá použít přednost před přijíždějícími vozidly. Na místech pro přecházení vozovky však chodci přednost nemají, a to ani v případech, kdy je naprosto zjevné, že ho hodlají použít. Tato místa slouží „pouze pro jakési snadnější překonání silnice“ a stejně jako je tomu u dotazovaného místa, bývají mnohdy vybaveny ostrůvkem navazujícím na bezbariérové snížení okraje chodníku. Jak je uvedeno v příslušné normě, týkající se projektování místních komunikací, jsou místa pro přecházení stavebně upravenými úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci. Nicméně nachází-li se ve vzdálenosti kratší než 50 m od místa, kde chodec hodlá vozovku přejít místo pro přecházení vozovky, musí chodec v souladu se zákonem vozovku přejít jen v tomto místě. Před vstupem do vozovky se však chodec musí řádným způsobem přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku jen pokud, s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Místa pro přecházení tak svým významem nenahrazují přechody pro chodce a v současné době je ani nelze označit vhodnou dopravní značkou. Závěrem uvádím, že k nahrazení přechodu pro chodce místem pro přecházení na ul. Hegerova došlo ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje, jakožto příslušného silničního správního úřadu na doporučení Krajského ředitelství dopravní policie ČR Pardubice, a to v rámci obnovy živičného krytu. Do jaké míry byla tato volba správná a vhodná s dovolením ponechám bez komentáře a na osobním úsudku každého z nás.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

 

Info

Autor otázky:  Antonín Tvrdík
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  11.12.2017 9:38:11
Datum odpovědi:  13.12.2017 14:43:44

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď