Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, zajímalo by mě jakým způsobe město zdůvodní hromadné kácení vzrostlých stromů, které v uplynulých týdnech probíhá po celém městě? Jedná se o zdravé stromy, tudíž v nich nespatřuji nějaké obecné ohrožení. Naopak považuji to za zásah proti ekologii. Tyto stromy zde rostou roky, čistí vzduch, v letě poskytují stín a také celkově zkrášlují město. Dále by mě zajímalo, co se stane se dřevem těchto stromů, případně s penězi, které za něj město utrží. Myslím, že by tyto peníze měly přijít na obnovu zeleně, aby se tento hrubý zásah do životního prostředí alespoň částečně vyrovnal. Jakožto občan s tímto kácením zásadně nesouhlasím a myslím, že by tyto kroky měly být schváleny i námi občany, kteří tu žijeme. Jen s lítostí se koukám jak mizí strom za stromem a zbývají jen ubohé zbytky pařezů. Neměli bychom spíše podporovat zelené plíce našeho města místo toho, abychom je takto plenili? Předem děkuji za Vaše vyjádření. S pozdravem Lenka Hanychová
Odpověd

Vážená paní Hanychová,

 

jak již bylo na stránkách Jitřenky dříve zmíněno, město Polička se v roce 2013 rozhodlo nechat odborně posoudit podstatnou část stromů na území města Poličky. Renomovaná firma SAFE TREES, s.r.o. našeho předního arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslav Kolaříka, PhD., posoudila stav většiny stromů a skupin stromů a zpracovala „Projekt péče o stromy“. Tento projekt řeší jednak návrhy na ošetření jednotlivých stromů, a pak také kácení stromů ze zdravotních a pěstebních důvodů. V letošním roce probíhá aktualizace tohoto projektu.

Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici na adrese http://www.stromypodkontrolou.cz/ v sekci mapový portál. Kácení probíhá postupně dle naléhavosti vždy na základě konkrétních důvodů. Na pokácení každého stromu je vydáno povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

I přes tuto snahu mít stromy pod kontrolou dochází v Poličce k rozlomení, nebo i vyvrácení stromů a zatím jen k materiálním škodám. Naposledy to bylo 29. 10. 2017. V žádném případě nechci připustit, aby v Poličce došlo k podcenění rizik a aby došlo k tomu, co se stalo v jiných městech (např. dvě úmrtí v důsledku pádu stromu či větví ve Svitavách).

Po kácení stromů provádí město náhradní výsadbu, buď v místě samém, a pokud to není možné na jiných pozemcích města (např. podél cyklostezky směr Modřec). Ale nejenom to. V rámci projektů svého rozvoje město řeší novou výsadbu v místech, kde dříve byla půda bez stromů. Stačí se podívat na nově vzniklý park v lokalitě Mánesova, kde bylo s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí vysazeno 1493 rostlin, z toho i několik desítek listnatých a jehličnatých stromů. Výsadba dřevin je součástí i projektové dokumentace na sídliště v lokalitě Bezručova.

Vytěžené dřevo je odváženo do skladu odboru lesního hospodářství, který zajišťuje jeho prodej. Získané prostředky jsou příjmem rozpočtu města a ani zdaleka nepokryjí náklady na péči o veřejnou zeleň. 

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Lenka Hanychová
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  15.3.2018 16:29:25
Datum odpovědi:  16.3.2018 11:19:57

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď