Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den vážená paní/pane, nejsem sama, kdo od loňska sleduje tzv. revitalizaci zeleně v Poličce. Polička ostatně není jediným městem, kde v posledním roce dochází pod tímto označením k nebývale brutálním a neskutečně rozsáhlým zásahům do zeleně a životního prostředí vůbec. Znám už i obvyklá vysvětlení, že je třeba a) stromy a keře ozdravit, b) že leckteré staré stromy ohrožují obyvatele c) že ke všem těmto úkonům jsou přizvání na slovo vzatí odborníci, kteří vše posuzují z vědeckého hlediska. Leccos z toho může být i pravda, ale jen částečně. Kam spadají kupříkladu pokácené stromy mezi Dukelskou a Švermovou ulicí, k jejichž pokácení došlo proto, že si občané stěžovali, že jim listí padá na jejich vznešená auta? Kam spadají pokácené stromy směrem ke sv.Trojici? Kam spadá to, že z Poličky mizí stromy ve velkém? Proč se musela vyasfaltovat cyklostezka, když se po ní dalo pohodlně chodit i jezdit na kole, ano i na invalidním mechanickém vozíku, když se tím nejen zhyzdila po stránce estetické, ale každé takové asfaltování a betonování je vždy příspěvkem ke zhoršení životního prostředí ať už se jedná o zadržování vody v krajině nebo oteplování? Dalo by se pokračovat dál a dál, ráda bych se vás akutně však zeptala na jinou velice konkrétní věc: Mohli byste mi prosím doporučit místo uprostřed zeleně v Poličce, kam by si člověk mohl přijít tradičně posedět, chodit číst nebo zkrátka pobýt v příjemném místě venku? Chápu, že lavičky se musí pojistit proti nezvaným hostům, bezdomovcům či mládeži, která s oblibou vysedávala na opěradlech s nohama na sedací ploše. Ale kde by měl sedět běžný nebo třeba starší člověk navyklý trávit od jara do podzimu s knížkou v ruce v parku svůj čas? Na podivných kvádrech bez opěradel a bez možnosti dát si pohodlně pod sebe nohy? Lavičky naprosto neodpovídají anatomii člověka, ale je možné, že to nejsou vůbec lavičky, jen ozdobné kvádry, to nevím. Možná brzy zavedete lavičky, které se začínají rozmáhat na některých místech v Praze, s vysunujícími se bodci, které se po vhození mince na 15 min zasunou, aby si tak člověk zaplatil čtvrthodinku posezení... to by byla teprve ochrana proti lidem, kteří by se chtěli třeba pokochat posezením v kdysi příjemném městečku s krásným parkem. Omlouvám se za příkrý tón, nejste jediné město, kde se nyní dějí takovéto podivné události, které mě znepokojují. Přesto prosím, doporučte nám tedy zatím aspoň, kde trávit v parku čas s knížkou nebo kamarádem/kamarádkou? Ne každý má potřebu prolévat se v nějakém kavárenském nebo restauračním prostředí. Ale v okolí Přístavu je rušno, hluk a kdysi půvabné Bistro - nyní Přístav, se rozrostl o zbytečnou terasu, zlikvidoval své bezprostřední okolí, vyhnal z rybníku téměř veškeré vodní ptactvo, a přitom po zbytku parku ( bez stromů a keřů ) a především na frekventovaných valech jsou ony kvádry bez opěradel. Je možné, že turisté, jimž se Polička stále více přizpůsobuje, stává se turistickou atrakcí, na tu chvilku kvádry k něčemu využijí. Ale co místní obyvatelé? Plánuje Polička v rámci rekonstrukce všeho také lavičky pro běžné místní občany? Nebo to zůstane tak? Poslední otázka: kdo lavičky prosím navrhoval a za jakým účelem? K sezení rozhodně sloužit nemají. Děkuji za odpověď.
Odpověd

Vážená paní Kubičková,

k zásahům do zeleně jsem se již několikrát vyjádřil na stránkách Jitřenky, naposledy v jejím dubnovém vydání, a myslím, že je zbytečné tyto argumenty znovu opakovat. Snad bych jen zmínil vedení podzemních sítí v celém městě, které činí problematiku ještě složitější. Rozhodně se nejedná o reakci města na stížnosti na padající listí na kapoty automobilů nebo něco podobného. Chápu, že každá změna v prostředí vyvolává určitou reakci, ale pochopte prosím zase Vy, že zajištění bezpečnosti, obnovy zeleně a kvality životního prostředí je nelehký úkol, za který nese zodpovědnost město a jeho zaměstnanci. V detailech se mohou pohledy různých stran trochu lišit. Rád bych Vás ale ujistil, že k této problematice přistupujeme s maximální zodpovědností.

Ve věci vyasfaltování cyklostezky mi dovolte napsat, že v situaci, kdy se městu nabídla možnost tuto nákladnou stavbu realizovat z velké části z dotace, by bylo velkou chybou, tuto možnost nevyužít. Ano, v době výstavby jsem zaznamenal nejméně dva další podobné názory, které zastáváte i Vy. Nicméně po dokončení nového asfaltového povrchu cyklostezky na původním drážním náspu bývalé železnice do Bořin, ale též i vybudování nové trasy ze směru z Poličky na Korouhev, zaznívaly a stále ještě zaznívají názory, které opravu původní, ale též i vybudování nové trasy jednoznačně chválí. V této věci si dovolím připojit i názor, že původní přírodní trasa velice rychle prorůstala travinami a hrozilo, že během pár let celá zaroste.

Mrzí mě, že píšete, že by se nechalo v podobné kritice pokračovat dál a dál. Nevím, co máte na mysli, ale nemohu Váš pohled považovat za objektivní. Naše město v letošním roce realizuje již osmou etapu rekonstrukce historické části města, kde je hlavním aspektem odstranění původních asfaltů, které se nahrazují přírodní žulovou dlažbou se všemi výhodami, po kterých celkem oprávněné voláte.

Dále mě žádáte o doporučení klidného a příjemného místa uprostřed Poličky k posezení, případně k procházce. Ve vší úctě k Vám se domnívám, že naše město Polička je krásným městem plným zeleně a že Vámi požadovaných míst je celá řada, např. dílčí části městského parku, Liboháj, Královská alej apod. Rád bych zdůraznil, že každým rokem, na základě požadavků našich občanů, umísťujeme další a další lavičky do mnoha různých míst. Rovněž věřím, že klasických laviček s normálním opěradlem máme dostatek a také Vás chci ubezpečit, že i Vámi označené podivné kvádry v parku budou mít opěradla. Pouze prosím o malé časové strpení, stavba není dokončená. Musím také napsat, že o lavičkách s vysunovacími bodci, které dle Vašich slov jsou v Praze, samozřejmě neuvažujeme a věřím, že toto píšete s jistou nadsázkou.

Je mi vážená paní Kubičková líto, že při této příležitosti neoceníte citlivé a praktické řešení v podobě dřevěné lávky v parku, které zohledňuje kořenový systém krásných stromů, které lemují historickou alej v parku.

Ano, jsem rád a velmi s Vámi souhlasím, že ne každý chce trávit volný čas a „prolévat se“ v nějakém kavárenském nebo restauračním prostředí. Věřím ale, že i přes Vámi uváděný ruch a hluk v okolí Přístavu (původně Bistro) je stále dostatek míst pro pěkné a hlavně klidné posezení. Nevím jak Vy, ale já pamatuji u původního Bistra venkovní terasu a přistávací molo pro lodičky. Nemohu jako člověk, který má velmi rád přírodu, vodu a vše živé, souhlasit s Vaším názorem, že terasa vyhnala téměř veškeré vodní ptactvo. Jako celoživotní rybář mající velmi blízko k přírodě a především k rybníkům, Vám musím oponovat. K velmi rychlému úbytku ptactva včetně vodního, dochází bohužel obecně, a to všude kolem nás z mnoha různých důvodů, které osobně nazývám civilizačním tlakem. Je pouze dobrou shodou okolností, že konkrétně na Synském rybníku vodního ptactva přibývá, a to především kačen, které se ale po většinu roku zdržují v oblasti protější hráze, kde je lidé často krmí.

Myslím, paní Kubičková, že kvádry využijí nejen Vámi uvádění turisté, ale i naši místní poličtí lidé včetně Vás, pouze prosím o ještě malé časové strpení. Opětovně zdůrazňuji, že se opěradel dočkáte.

K poslední Vaší otázce sděluji, že nejen lavičky, ale též i celý návrh obnovy původního  dožitého asfaltového povrchu centrální cesty v parku navrhli místní architekti manželé Bidlovi. Asfaltový povrch byl nahrazen příjemnou dřevěnou lávkou, velmi šetrnou ke stromům. Celý záměr byl velmi poctivě diskutován s orgánem města a též byli v anketě osloveni i naši občané. Většinový názor dal zelenou tomuto návrhu. Osobně jsem velmi často svědkem názoru, který oceňuje toto pokrokové řešení. Budu velmi rád, vážená paní Kubičková, pokud přijmete moje pozvání ke společné procházce po dokončení všech prací a zpřístupnění celého díla.

Budu se velmi těšit a jsem s pozdravem

 

Jaroslav Martinů, starosta

Info

Autor otázky:  Miriam Kubičková
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  11.4.2018 9:30:18
Datum odpovědi:  16.4.2018 8:04:30

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď