Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den pane starosto,mám dotaz,jelikož začíná oprava silnice na Korouhev a nejenom mi máme garáž na Plivátku,bude nějaká možnost se do garáží dostat a vyjet autem na komunikaci během opravy?Děkuji za odpověď.
Odpověd

 Vážený pane Dvořáku,

 na dotaz, který jste vznesl, nemám bohužel pro Vás, ani pro ostatní vlastníky či uživatele garáží na Plivátku příznivou odpověď. S ohledem na to, že k těmto garážím neexistuje jiná legální přístupová cesta než po silnici, která bude dotčena rekonstrukcí, nebude možné tyto garáže po dobu trvání oprav komunikace v místě garáží, běžným způsobem užívat, neboť k nim nelze zajistit příjezd. O této skutečnosti budou vlastníci garáží stavebníkem včas a s dostatečným předstihem vhodným způsobem informováni. S ohledem na vysoký počet garáží bude na vjezdech ke garážím umístěna informační tabule s uvedením termínu úplné uzavírky. Bohužel v současné době je nám znám pouze obecný harmonogram uzavírky celé části opravované komunikaci, nikoliv jejich jednotlivých úseků, resp. etap. Jakmile nám bude předpokládaný termín uzavírky úseku komunikace u garáží znám, bude tento termín zveřejněn i na oficiálních webových stránkách našeho města a předpokládáme, že i v květnovém vydání měsíčníku města, v Jitřence. Naší snahou samozřejmě je vlastníky a uživatele garáží na Plivátku o uzavírce příjezdu k jejich garážím informovat v co největším možném časovém předstihu, proto tuto záležitost bedlivě sledujeme.

Za případné komplikace spojené se shora popsaným omezením užívání garáží na Plivátku se tímto Vám i všem ostatním vlastníkům těchto garáží jménem vedení našeho města omlouvám. Bohužel v daném případě nebylo možné zvolit jiné vhodnější a pro vlastníky či uživatele garáží na Plivátku příznivější řešení.

 

S pozdravem

 Jaroslav Martinů

 

Info

Autor otázky:  Dvořák
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  11.4.2018 21:09:38
Datum odpovědi:  26.4.2018 8:02:41

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď