Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaPane starosto, přečetl jsem si Váš článek v Jitřence 5/2018 s názvem Česko velmi rychle vysychá!. S některými jeho pasážemi lze souhlasit. Pozastavuji se však nad tím, že i přes to, jak sám píšete, jste na problematiku upozorňoval již v roce 2015, se v Poličce dějí věci naprosto odporující zásadám hospodaření se srážkovou vodou. Konkrétně mám na mysli vydlážďování dříve travnatých pásů z důvodu tvorby parkovaích míst - např. ulice Stříteská, Heydukova. Vím, že s přibývajícími auty v našich ulicích je nutné tvořit nová parkovací stání, nicméně jejich povrch lze řešit i jinak než betonovou zámkovou dlažbou, která je pro vsakování srážkové vody takřka nepřekonatelnou překážkou a to zejména při prudkých přívalových deštích. Co třeba využití zatravňovací betonové dlažby pro tyto účely? V ulici Stříteská došlo, dle mého názoru, k absolutně tristnímu řešení, kdy jediný vsakovací pás od obrovského areálu firmy THT až po zástavbu a terasy domků na protější straně ulice, byl vydlážděn. Z tohoto důvodu dochází během dešťů ke stečení dalšího množství srážkové vody do kanalizace, místo toho aby zůstala alespoň v takovémto omezeném množství v zemi. Ptám se, neselhala tedy i samospráva města Poličky, kdy i přes Vaše předchozí upozorňování na problematiku sucha, dál takřka zběsile vydlažďuje další a další původně zelené plochy ve městě? Děkuji a přeji pěkný den, Štěpán
Odpověd

Vážený pane Štěpáne,

děkuji za Váš zájem a názor na současný velký nastávající problém, kterým je velice rychlé vysychání naší země.

Úvodem mi dovolte napsat, že mým prvořadým cílem bylo upozornit na velký problém sucha v celém Česku s tendencí zhoršování do budoucích let.

Ve svých článcích (srpen 2015 + květen 2018), upozorňuji na hlavní aspekty a především prosím o věnování maximální pozornosti a snaze zmírnit dopady ubývající vody v krajině.

Není možné, abych popsal tisíce aspektů, kvůli kterým se naše krajina změnila a dále mění.

Podle dostupných informací je současné území našeho státu rozděleno takto: 2 % území soukromé civilní stavby (domy, chaty apod.), 8 % průmyslové a dopravní stavby, celkem je tedy zastavěno 10 % našeho území. Dále máme 2 % území ve vodních plochách, 35 % je zalesněno a zbytek území, tj. cca 50 % je zemědělských ploch.

Ano, opakuji a dobře vím, že i malá věc, kterou zmiňujete má svůj význam. Nicméně ve věci zpevněného parkoviště na ul. Střítežská musím napsat, že voda z tohoto parkoviště odtéká do kanalizace, ze které se dostane po vyčištění do Bílého potoka. Ve své podstatě ji tedy neztrácíme.

Myslím, že dobře víte, že v současné době nám vysychají potoky, velké řeky mají pouhý zlomek vody obvyklých hodnot a v neposlední řadě nám dramaticky ubývá voda v přehradách. Aktuální situace na Vranovské přehradě začíná být kritická (ohroženo je 80 tis. lidí s pitnou vodou). Údolní nádrži Vír, kam teče náš Bílý potok, ubývá denně 8 cm vody a to je tato nádrž strategickou zásobárnou vody pro 500tisícové Brno a okolí.

Vážený pane, jste jistě zkušený a moudrý muž, který uzná, že našim největším problémem je pravděpodobně výpar, který jsme podle mnoha pozorování zvedli za poslední desetiletí až o 150 % původních odvěkých hodnot a přitom nám neprší úměrně více, ale spíše méně.

Na závěr mi dovolte napsat, že nemohu souhlasit s Vaším názorem ve věci zběsilého vydlažďování města.

Věřím, že i Vy sám jste si všimnul, že jsme v celém historickém jádru města Poličky postupně vyměnili a stále ještě vyměňujeme původní „nevsákavý“ asfalt za přírodní žulovou dlažbu, která nejenže vsakuje spárami vodu, ale i velmi výrazně ochlazuje klima v našich ulicích, což je z pozice vodních poměrů velmi žádoucí. Taktéž postupujeme i na kilometrech našich chodníků, kde opět původní asfalt nahrazujeme betonovou dlažbou, která působí ve stavu k vodě a k celkovému klimatu příznivěji.

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Štěpán
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  6/4/2018 3:45:41 PM
Datum odpovědi:  6/7/2018 12:24:13 PM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď