Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den pana starosto. I já bych rád položil otázku, která tu již několikrát zazněla, ale její zodpovězení mě nikdy neuspokojilo. Co město dělá s opilci, kteří se poflakují na dnes již známých místech, jako např.: lavička pod stromy u MŠ Čtyřlístek, proslulá druhá lavička v parku a další? Stejně tak se ptám, co město dělá ohledně podniků kde si svou opilost způsbují? Myšleno tak, zda je kontrolováno, zda se nepodává alkohol podnapilým osobám, aby se tak jejich opilost nemocňovala. A poslední otázka zní, co město dělá s neustále žebrající paní u všech obchodních domů, ne jen Penny a Tesco, ale žebrá i u Kubíka a na nádraží. Odpověď bohužel znám a ta zní, NIC. Z vašich odpovědí na podobné dotazy jsem se dozvěděl, že jste incioval schůzky s PČR a MP a to je DOBŘE, mohu to posoudit lépe než kdokoliv jiný. Ale to není řešení, jelikož PČR ani MP nemohou nic dělat, když veřejně požívat alkohol v celém k.ú. města je povoleno a žebrání také. A to je ŠPATNĚ. Proto žebračka neporušeje zákon a opilci ho poruší až poté co jsou tak opilí, že by mohli sami sebe ohrozit na životě, ale mezitím na ně koukají děti a občané jak neustále někde močí atd.. Ano tím vzbuzují veřejné pohoršení, ale toto musí pohoršit minimálně dva lidi současně a tito to musí někde oznámit, PČR či MP. Poté už porušují zákon a místní přestupková komise jim jistě řádně vyčiní. Když jsem dnes vyprovázel pána, který u MŠ Čtyřlístek, cca 5 metrů od branky, téměř hodinu seděl a vypil pivo z 2 litrové lahve, odešel až po důkazu toho, že fyzická převaha je na mé straně. A proto má otázka zní. KDY město příjme legislativu ve prospěch řádných občanů, kteří nestojí o bary, herny a podobné nalévárny otevřené do noci, či nonstop a o zapáchající žebračku? Děkuji za odpověď. S pozdravem Pavel Šimon
Odpověd

Vážený pane Šimone,

Vaším otázkám rozumím a postupně na ně odpovím.

Ve věci Vámi zmiňujících poflakujících se opilců stále platí naše pevné odhodlání tyto nepřístojné způsoby chování potlačovat a minimalizovat. V podobné odpovědi jsem 26. dubna 2018 na těchto stránkách slíbil panu Novákovi, že ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR budeme nepřetržitě usilovat o nápravu. Dohodli jsme se na konkrétních opatřeních ve formě zvýšené hlídkové činnosti. Momentálně máme zprávy od městské i státní policie, že se situace minimálně v posledních třech týdnech ve všední dny výrazně zklidnila. Ubezpečuji Vás, že nehodláme polevit a jedná se o naši  prioritu. Víme, že situace není ani nadále zdaleka ideální.  Co se týče restauračních podniků, kde jak píšete, že si tito lidé svoji opilost způsobují, musím napsat, že ze strany standardních orgánů, tj. policie včetně našeho živnostenského úřadu, dochází ke kontrolám s cílem nápravy případného porušování předpisů ve vztahu k nezletilým a podnapilým jedincům. K poslední velké akci za přítomnosti všech zainteresovaných orgánů státní správy došlo v půlce dubna.

Na poslední Vaši otázku ve věci žebrající paní mi dovolte napsat, že se situace, kterou zažívá poličská veřejnost ve vztahu ke známé dvojici změnila k lepšímu. To se týká do určité míry četnosti žebrání, vzezření těchto osob a v neposlední řadě také otázky agresivního psa. Zde bych chtěl znovu vyvrátit neustále se opakující fámy o tom, jak město finančně podporuje nebo na svoje náklady hradí jejich ubytování. Není to pravda. To, že se dotyčná k žebrání i nadále uchyluje je bohužel pravda, ačkoli jsme vyvinuli všemožné úsilí, aby tomu tak nebylo.  Za hlavní problém považuji skutečnost, že syn žebrající ženy přes veškeré úsilí města i úřadu práce stále nepracuje (neustále optimisticky věřím, že i to se změní). Připouštím, že naše snahy začlenit tyto lidi do společnosti tak, aby pro ni nebyli přítěží, zejména je dovést k práci, někdy selhávají. Lepší nebo zázračné řešení ale prostě nemáme.

Slýchávám čím dál častěji, že věc by vyřešily příslušné vyhlášky. Ptejme se ale, pokud takové vyhlášky přijmeme a tento typ lidí, kteří jsou typicky bez prostředků, maximálně na sociálních dávkách, budeme opakovaně pokutovat, oni  stejně nic nezaplatí (to ze zkušenosti víme), pouze se bude hromadit narůstající dluh, kdy ani exekuce nic nezmůže, vůbec nezmiňuji náklady na administrativu a další úřední moloch, který každá takováto pokuta roztáčí - bude situace lepší? Nechť si každý odpoví s chladnou hlavou sám. Jenom pro dokreslení uvádím, že v podstatě jediná účinnější možnost, jak v podobě sankce tyto záležitosti na obcích řešit – tedy institut zákazu pobytu, byl přes odpor obcí a samospráv, které se s těmito problémy dnes a denně potýkají, z nového zákona o přestupcích bez náhrady vypuštěn.

I přesto stále platí slib z již zmiňované odpovědi panu Novákovi ze dne 26. 4. tohoto roku, že pokud dospějeme k poznání a většinovému názoru, že je nezbytné vyhlášky přijmout, učiníme tak.

 

Jaroslav Martinů, starosta

Info

Autor otázky:  Pavel Šimon
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  6.6.2018 14:36:15
Datum odpovědi:  11.6.2018 8:42:38

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď