Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den, pane starosto, pan Páral v předchozím dotazu správně poukázal na politickou činnost Pontopolisu a já s ním souhlasím. Sám jsem napsal o tom článek do Jitřenky jako reakci na článek od Pontopolisu. Je snadno ověřitelné, že politickou aktivitu nikým nevolený Pontopolis vyvíjí. Je naprosto skandální takovou organizaci finančně podporovat, organizaci, která se chová jako politická strana! Stačí se podívat na jejich aktivity na facebooku v březnu tohoto roku a ověřit si informace potvrzující politickou činnost Pontopolisu. Hodláte je dále finančně podporovat nebo budete dělat slepého a hluchého? Částky 260000 jsou velmi značné a je třeba podporovat aktivity neziskových organizací především na pomoc místním občanům v nesnázích.
Odpověd

Vážený pane Lipenský,

nezbývá mi, než opakovat mou odpověď na předchozí dotaz týkající se této záležitosti. Opravdu jsem nezaznamenal u tohoto subjektu nějakou evidentní politickou činnost ve smyslu politické strany, jak uvádíte. Ačkoli připouštím, že v dnešní době krize systému tradičních politických stran a naopak čím dál silnější role tzv. neziskového sektoru je obtížné nějakou hranici mezi zdravou občanskou angažovaností a „politikou v užším slova smyslu“ určit. Při hodnocení jde asi spíše o subjektivní pocit každého z nás. Platí, že účelem poskytnutí prostředků je zajištění konkrétních pořádaných akcí a  obecně podpora bohulibých aktivit zejména směrem k mladým lidem, jejich vzdělávání a orientaci v dnešním složitém světě.   

Myslím si, že mohu mluvit i za mnohé zastupitele tak, že v okamžiku, kdy bychom dospěli k názoru, že jsou městské prostředky v rozporu s předpokládaným účelem  využívány směrem, který uvádíte (a to se týká každého příjemce bez rozdílu), byl by důvod k možnému přehodnocení našeho názoru. Doposud jsem takové signály nezaznamenal.

 

S pozdravem

 Jaroslav Martinů, starosta

 

Info

Autor otázky:  Zdeněk Lipenský
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  25.6.2018 13:24:49
Datum odpovědi:  28.6.2018 9:32:05

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď