Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaPane starosto, v posledních číslech Jitřenky mě zaujalo, že Tylův dům má svého PR. To je na tom opravdu město tak dobře, že si může dovolit platit tuto naprosto zbytečnou funkci? Při miminu akcí, které TD pořádá, by články mohli snad produkovat sami zaměstnanci, nebo přímo ředitelka Báčová. Ta už je mnoho let důchodkyní a jen zabírá místo mladým schopným lidem. Tato funkce je na dožití? A pokud už hovoříme o důchodcích ve městě, tak na městském úřadě jsou ve funkci vedoucích odborů také minimálně 3 důchodci. A pak se divíte odlivu mladých lidí z Poličky. Miloš Dvořák
Odpověd

Vážený pane Dvořáku,

 

já osobně jsem velmi nedůvěřivý vůči nejrůznějším PR službám, kdy je mnohdy jemně  řečeno diskutabilní, jak moc jsou potřebné a nutné.

Předně bych rád odmítl to, že TD pořádá minimum akcí. Myslím si, že to nezaujatý a soudný člověk může těžko konstatovat. Ale k věci: Tylův dům žádného PR pracovníka nemá.  Pokud narážíte na autorství příspěvků  v Jitřence a také u  článků a fotografií  v dalších  regionálních  tiskovinách, kde je podepsán pan Stanislav Sáňka, jedná se o bezplatnou spolupráci. Tylův dům logicky využil jeho nabídku pomoci s propagací akcí Tylova domu a potažmo města, jako člověka, který má vřelý vztah k Poličce, orientuje se a má kontakty v prostředí regionálních médií.  

Dále se musím ohradit vůči vyznění druhé části Vašeho příspěvku. Bohužel v poslední době to není poprvé, kdy odpovídám, na dotaz či příspěvek, který se buď  přímo, nebo v podtextu vymezuje vůči jiné generaci spoluobčanů. Považuji to za nebezpečný fenomén.

Jistě víte, že pracovněprávní normy nedělají rozdíl mezi mladými a starými (vy píšete důchodci). Ponechám-li stranou otázku, kdo je ve Vašich očích ještě  mladý a kdo už ne, je jasné, že zaměstnavatel nemá žádnou legální možnost zbavovat se lidí důchodového věku. Myslím si, že možná toto oceníte v okamžiku, kdy tohoto věku dosáhnete Vy sám. Je tu však možná ještě podstatnější věc. Obecně bych byl velmi rád, kdyby platilo, že máme dostatek mladých a schopných lidí, byť třeba i s minimem pracovních zkušeností, kteří by byli připraveni a ochotni zastoupit starší generaci, která je postupně na odchodu ze svých pracovních pozic. To však bohužel v poslední době absolutně neplatí, a to ve všech důležitých oborech počínaje zručnými řemeslníky, konče lékaři nebo úředníky. Pokud zmiňujete Městský úřad, je téměř pravidlem, že se do vyhlašovaných výběrových řízení oproti minulým letům hlásí minimum uchazečů a jejich kvalita neodpovídá základním požadavkům, přitom jde mnohdy o pozice, které by mohly mladým lidem, např.  absolventům  škol vyhovovat. Opakuji, že z tohoto vývoje radost vůbec nemám.

Rozhodně tedy nesouhlasím s tím, že by snad město svým přístupem odrazovalo mladé lidi. Je mým největším úsilím a tématem posledních let docílit pravý opak. S opatrným optimismem dodávám, že statistické údaje z posledních období, které se týkají vývoje v našem městě, ukazují, že toto úsilí snad není úplně marné.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Miloš Dvořák
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  8/31/2018 9:47:14 AM
Datum odpovědi:  9/7/2018 7:43:24 AM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď