Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, dle mých informací státní policie před pár dny zasahovala u skupiny místních narkomanů, kteří si v parku u školy Čtyřlístek za bílého dne připravovali na vařiči pervitin. Po okupování městského parku místními narkomany a alkoholiky, kteří tam pospávají obklopeni vypitými lahvemi, mnohdy i pomočení, je to další posun k horším, co se bezpečného a komfortního života v městě týká. Informoval jste ze své pozice zřizovatele o této skutečnosti ředitelku Kalinovskou, která by měla upozornit rodiče? Bohužel musím konstatovat, že na tom máte svým liknavým přístupem podíl i vy, protože vytrvale odmítáte přijmout vyhlášku, která by městským strážníkům dala alespoň nějaké pravomoci. V Litomyšli to pochopili, ve Svitavách na tom v současnosti pracují, jen u nás se bojíme rázných kroků. Můžete mi coby nadřízený městské policie říct, jak dneska městský policista přesvědčí zdrogovaného a v lepším případě opilého a hlučného spoluobčana, aby opustil park nebo svého chování alespoň zanechal? Existence z celého okresu vytušily, že v Poličce jim pšenka kvete, že si jich nikdo nevšímá a jejich nepřijatelné chování se dostatečně nepotírá. Ostatně městská policie, která pracuje jen do 15 h., je opravdu nemusí trápit, to většina z nich ještě dospává kocovinu či rauš z předchozího dne. Proto se sem ve velkém stahují, toto v minulých letech v Poličce nebylo, ten nárůst ze zkrátka evidentní a nemůžete jej jakkoliv relativizovat. Například dnes v 17 hodin na náměstí další místní narkoman obtěžoval lidi svými hlasitými projevy a sprostě jim nadával, to vše pár metrů od již zavření služebny městské policie. Na co budeme čekat? Až jeden z místních, na žloutenku B pozitivních, feťáků někoho napadne? Nebo až si někdo v parku sedne na jehlu? Pokud coby vítěz voleb nebudete iniciovat přijetí protialkoholní vyhlášky, stáváte se morálně zodpovědným za neštěstí, která se stanou, dříve nebo později. Lidi to začíná znechucovat, vy asi sociální sítě nesledujete, tak si to nechte aspoň přetlumočit svými kolegy. Pěkný den. Nepodceňujte situaci, využijte všech zákonných prostředků, které máte, jinak budu nucen podniknout další kroky, které pro město nebudou už tak příjemné. Začněte chránit slušnou většinu všemi legálními prostředky, toto město nepatří zločincům. Podepisovat vlastním jménem se nebudu, mám rodinu a nepotřebuji, aby se mi místní narkomanské posvětí mstilo. Občan Poličky
Odpověd

Neznámý ctihodný občane,

předně musím napsat, že mě Vaše úvodní sdělení ve věci přípravy pervitinu u MŠ Čtyřlístek zaskočilo. Okamžitě jsem jak u městských strážníků, tak i u Policie ČR zjišťoval skutečný stav. Též jsem hovořil i s paní ředitelkou školky, paní Kalinovskou.

S velkou úlevou se mi dostalo informací, že se tato Vaše informace nezakládá na pravdě. Ve věci Vašeho tvrzení, že i já mám na tomto stavu podíl svým liknavým přístupem, se musím ohradit. Základní věcí, pro vážnou a seriózní debatu o tomto tématu nesmí být zavádějící nebo poplašné informace. Před tím velmi varuji!

Neukázněné chování, a to především v parku, které se opakuje a podle tvrzení strážníků se týká  defacto stále stejné skupinky našich neukázněných spoluobčanů jsme řešili za účasti městské i státní policie nesčetněkrát. Byla přijata opatření k posílení a harmonizaci kontrol a to především v parku. Přesto nejsem se situací spokojen. Park by měl být oázou klidu a po uskutečněných a dále plánovaných úpravách také výstavní skříní města. Navíc se nachází v blízkosti škol.

Mnohokrát jsme diskutovali i nad patřičnou vyhláškou. Na všech jednáních zaznívala široká shoda na tom, že ani vyhláška nemůže tyto nešvary zcela odstranit a pouhé pokutování nemajetných lidí nikam nevede, navíc hrozí riziko vytlačení těchto lidí do jiných míst ve městě, může dopadnout i na slušné občany atd. V tomto ohledu také pečlivě sledujeme situaci v Litomyšli a Svitavách. Opravdu nejde o jednoduchou věc.

Musím Vám sdělit, že jsme tento problém řešili a diskutovali hned na první schůzi nové městské rady. V nejbližších dnech proběhne schůzka za účasti městské i státní policie s cílem vše opakovaně vyhodnotit, a to včetně konkrétních podmínek a dopadů případné tzv. „suché vyhlášky“. Osobně se domnívám, že pravděpodobně, a to i ve vztahu k dalším novým skutečnostem (např. vyšší počet zahraničních dělníků), vyhlášku připravíme k projednání v zastupitelstvu.

Na závěr mi vážený, ctihodný občane dovolte napsat, že budu příště velice potěšen, pokud se podepíšete svým jménem. Můžete mi i zavolat na tel.č. 731 441 403 a o celé záležitosti si osobně pohovořit.

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů, starosta

Info

Autor otázky:  Ctihodný Občan
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  11/16/2018 11:38:11 PM
Datum odpovědi:  11/26/2018 10:35:41 AM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď