Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den pane starosto, měl bych na Vás dotaz ohledně parkování u ZŠ Masarykova v ulici Rumunská. Nebylo by možné, zřídit do této ulice vjezd pouze pro rezidenty?? Po té, co se tento rok udělal podél plotu pozemku u pavilonu nový chodník až k bráně do školy, jsem si myslel, že se situace zlepší a rodiče budou na své děti čekat o ulici výše, ale nestalo se tak. Jelikož je tu v domě č. popisné 410 a 411 celkem osm rodin a každá má auto, je už tak dost obtížné někde zaparkovat a zvlášť, když nám jetě místa zabírají rodiče, kteří jezdí pro své děti. Navíc je zde zákaz zastavení, aby mohlo zásobování do jídelny, vjezd do školy musí být také přístupný a na zatravněné ploše před domem č. 410 je rozvětvený strom, který také značně znemožňuje dobré parkování. Ptám se tedy, zda by nebylo možné s tímto něco udělat?? Děkuji za odpověď Jan Trávníček, Polička
Odpověd

Vážený pane Trávníčku,

Váš dotaz jsem osobně konzultoval s odborem dopravy, kde mi bylo vedoucím odboru Mgr. Kovářem sděleno, že se dopravní situací (parkováním vozidly rodičů žáků ZŠ Masarykova) již zabývají, a to z podnětu paní ředitelky zmíněné základní školy, která se na odbor dopravy obrátila v prosinci minulého roku. Umožnit vjezd do ul. Rumunská pouze rezidentům, jak navrhujete, je prý jednou z variant, která je rovněž zvažována. Její nevýhodou však je, že do skupiny rezidentů nepatří subjekty zajišťující např. poštovní, komunální, opravárenské a podobné služby a ani příbuzní rezidentů, pokud v takto označené oblasti nemají hlášený trvalý pobyt nebo tam nevlastní nemovitost. To, do budoucna, evokuje poměrně zásadní dopravně-obslužné komplikace. V souvislosti s tím je třeba upozornit i na skutečnost, že případná realizace povolení vjezdu do ul. Rumunská pouze rezidentům by dalo fakticky vzniknout tzv. rezidentní zóně (na ul. Rumunská by totiž parkovali, resp. odstavovali svoje vozidla pouze rezidenti), která je upravena v ust. § 23 zákona o pozemních komunikacích, a kterou lze realizovat pouze na základě vydání nařízení obce, v němž by bylo možné vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k rezidentnímu parkování avšak za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Tedy parkování na ul. Rumunská by pro rezidenty již nebylo bezplatné, jako je tomu doposud. Realizaci této varianty se všemi jejími důsledky je tedy třeba pečlivě a důkladně zvážit. Navíc je třeba zvážit, zda by nedošlo přijetím tohoto opatření k přesunutí problému s parkujícími vozidly do některé z dalších ulic v blízkosti ZŠ Masarykova a tedy ke vzniku dalšího obdobného problému v jiné lokalitě. Obrazně řečeno by mohlo snadno dojít k vytloukání klínu klínem, což není řešením nikterak komplexním a vhodným. Závěrem uvádím, že v současné době již probíhá ze strany odboru dopravy a městské policie monitorování dopravní situace v ulici Rumunská s cílem nalézt a realizovat pokud možno co nejvhodnějšího řešení zjištěné a i Vámi popisované (zhoršené) dopravní situace. To je tedy prozatím vše, co Vám k dané věci mohu sdělit. V případě potřeby dalších informací k této záležitosti si Vás dovolím odkázat přímo na vedoucího odboru dopravy Mgr. Kováře, který k této věci má k dispozici více informací.

Děkuji za Váš dotaz a dodatečně Vám přeji mnoho nejen osobního ale i pracovního úspěchu v novém roce.

Jaroslav Martinů

starosta města    

Info

Autor otázky:  Jan Trávníček
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  12/28/2018 9:44:44 AM
Datum odpovědi:  1/3/2019 10:58:04 AM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď