Město Polička

Tříkrálová sbírka v Poličce spočítána

Tradiční velké počítání Tříkrálové sbírky v Poličce proběhlo dopoledne 7. ledna 2019. Do poslední chvíle trvalo napětí, zda i v tomto roce bude překonán rekord sbírky poslední a povedlo se!  Koledníci v roce 2019 vybrali s padesáti pokladničkami v Poličce celkem 247 607,- Kč. Vloni to bylo 234 680,- Kč.

Oblastní charita Polička konkrétně uvádí, s čím sbírka pomůže:

s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,

s částečným pokrytím provozních nákladů vynakládaným na činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky. (Přesné vymezení působnosti najdete na:  https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba9#directory-detail )

s poskytováním přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,

s podporou humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů,

s krytím nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech - povodních, požárech apod.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města