Město Polička

Bohuslav Martinů a jeho dvouleté výročí

2019 a 2020 jsou roky, kdy si připomínáme dvě významná výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů - 60 let od jeho úmrtí v tomto roce a 130 let od narození v roce příštím. S cílem připomenout si obě výročí se ctí a co nejatraktivněji, scházejí se zástupci poličských kulturních organizací s vedením města. Společná koordinační schůzka se uskutečnila již dvakrát. Jejím cílem je propojit vzájemně aktivity a vytvořit reprezentativní defilé akcí, které osobnost Bohuslava Martinů připomenou.  Dvouletého výročí můžeme využít  k tomu, abychom více přiblížili dílo poličského rodáka našim občanům, ale zároveň k tomu, abychom ještě více zviditelnili dílo a také osud skladatele v České republice a v zahraničí a tím přispěli k propagaci města Poličky.

 „Jde nám o důstojné připomenutí osobnosti Bohuslava Martinů v co nejširším spektru produkcí,“ říká starosta města Jaroslav Martinů. „Výročí je dvouleté, ale my, obyvatelé Poličky, pochopitelně souzníme zejména s výročím jeho narození. Proto bude výraznější část aktivit soustředěna na rok 2020. To ale neznamená, že by rok 2019 byl opomíjen – i pro tento rok je připravena celá řada zajímavých akcí,“ uzavírá.

Pro přehlednou orientaci ve všech aktivitách nadcházejícího dvouletého martinůovského výročí plánuje koordinační skupina vytvořit zvláštní webové stránky. Navíc bylo navrženo i speciální logo, které bude odkazovat na spojitost skladatele s jeho rodným městem. „Logo vychází ze základního myšlenkového propojení dvou až tří slov, která symbolizují vztah skladatele k jeho rodnému městu a též zpětně - rodného města ke skladateli: Martinů-Polička-domov,“ osvětluje ideový význam autor loga Jakub Klimeš. „Graficky vychází z loga města, vhodně se tak doplňují a podporují v komunikaci," dodává.

A jaký bude program prvního ze dvou let, kdy si bude kulturní veřejnost  připomínat skladatelova výročí? „Martinů zemřel v srpnu, tudíž hlavní pietní akce upomínající na výročí jeho skonu proběhne v tomto měsíci,“ vysvětluje muzikoložka Centra Bohuslava Martinů doc. Monika Holá. „Nicméně v Poličce hodláme na kulaté výročí odkazovat v rámci celého roku. Aktivity budou různorodé, zájemci se mohou těšit na řadu krásných koncertů, dvě martinůovské výstavy, ale také např. možnost po rovné stovce let společně uskutečnit po stopách B. Martinů legendární cestu do městyse Kácova. A pro zahraniční návštěvníky města chystáme dvě cizojazyčná vydání textu jeho proslulé kantáty Otvírání studánek,“ dává nahlédnout do letošního martinůovského kalendáře. Dodejme,  že nejbližší akcí, která de facto odstartuje celé dvouleté výročí, bude provedení zmiňované kantáty Otvírání studánek Základní uměleckou školou B. Martinů v Poličce 20. února. O dalších aktivitách budeme čtenáře Jitřenky pravidelně informovat.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

obrázek ke článku