Město Polička

Rozpočet města Poličky připraven ke schválení

Rozpočet města Poličky je připraven ke schválení, nové zastupitelstvo projedná a schválí svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu tohoto roku. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 362 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje jsou ve výši 122 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města