Město Polička

Splatnost místního poplatku za komunální odpad

Připomínáme, že 30. června 2019 končí splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedený poplatek dosud uhrazen, aby tak neprodleně učinili. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem a může být zvýšen až na trojnásobek v souladu s ustanovením § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Zdůrazňujeme, že poplatkovou a ohlašovací povinnost mají kromě fyzických osob s trvalým pobytem ve městě, také majitelé objektů (bytů, rodinných domů, staveb k individální rekreaci), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu a dále cizinci, kteří se zdržují na území města déle než 3 měsíce. Bližší informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 3/2018 (http://www.policka.org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/).