Město Polička

obrázek

Historická oprava kostela sv. Jakuba

Historická oprava kostela sv. Jakuba

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,

dovolte mi z pohledu města napsat pár vět ve věci probíhající historické opravy poličského kostela sv. Jakuba, jehož rozměr a význam je umocněn světničkou ve věži, kde se narodil hudební velikán Bohuslav Martinů.

Je to již 10 let, co jsme s tehdejším biskupem královehradecké diecéze Dominikem Dukou a poličským farářem Jaroslavem Sedlákem navštívili ministra kultury Václava Jehličku s velikou prosbou o finanční pomoc na zahájení opravy kostela sv. Jakuba.

Pan ministr naší prosbě vyhověl a již od následného roku 2010 začalo Ministerstvo kultury každým rokem uvolňovat finanční částku ve výši cca 1 mil. Kč. Dalšími penězi, na úrovni 300 – 500 tisíc Kč, přispíval i Pardubický kraj. Ani naše město nezůstalo pozadu a od roku 2010 každým rokem přispívalo 500 tis. Kč. Ročně se tak podařilo dát dohromady 1,5 – 2 mil. Kč. Historická oprava začala a každým rokem po malých etapách pokračovala.

Takto to trvalo celou řadu let až do doby, kdy před 3 roky poličská farnost uspěla se svojí žádostí o dotaci na celkovou opravu kostela. Projekt s názvem „Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů“ je financován z evropské dotace. Rozpočtové náklady akce, bez již dříve opravené věže, činí 71 mil. Kč, přičemž podíl vlastních zdrojů činí 3,5 mil. Kč.

Tento téměř neuvěřitelný úspěch byl podmíněn nadregionálním významem poličského kostela jako národní kulturní památky, což s sebou nese určitou prestiž, ale také nelehký závazek se o památku náležitě starat, včetně zajištění její propagace jakožto kulturního dědictví a většího zpřístupnění širší veřejnosti.

Osobně tuto opravu považuji za historickou a pro poličskou farnost, ale i pro naše město, za jednu z největších a nejvýznamnějších stavebních akcí v posledních desetiletích.

Jsem velmi hrdý, že zastupitelé našeho města po celé roky vždy ochotně v rozpočtu města Poličky finančně podporovali i opravu kostela. Včetně roku letošního naše město podpořilo celou akci již více než 6 mil. Kč.

V této finanční pomoci se zrcadlí postoj všech zastupitelů, napříč politickým spektrem, kteří v našem chrámu vidí vedle duchovního života farnosti i jeden z velkých kulturních a historických symbolů Poličky, umocněné rodnou světničkou světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

V tuto dobu se již celá akce chýlí ke svému zdárnému konci, a to jak v interiéru, tak i venkovní části. Doporučuji každému z Vás kostel navštívit a osobně se přesvědčit nejen o nádherné výmalbě celé vnitřní části. O kráse opravy venkovní části včetně střechy a věže se dílčím způsobem můžeme všichni utvrzovat již každý den.

Vážení a milí spoluobčané, přejme si, ať se celá akce podaří zdárně dokončit. Přejme si, aby byl kostel sv. Jakuba i nadále krásným skvostem Poličky, ve kterém se po staletí odráží život, pokora a duch našeho města. V neposlední řadě mi dovolte poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří se o tuto historickou opravu, a to mnohdy nezištně, zasloužili.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů, starosta města